Elektronikus Könyv és Nevelés

X. évfolyam, 2008/2. szám

Belső borító

 

 


KISS ÁRON (1845-1908)

 

A XIX. századi hazai neveléstudomány kiemelkedő képviselője református lelkészi családból származott. Apja az 1848-as szabadságharcban tábori lelkész volt, és ezért a forradalom leverése után rendőri zaklatásoknak volt kitéve. Feltételezhető, hogy ezek az élmények meghatározták az akkor még gyermek Kiss Áron gondolkodását.

 

Sokoldalú tudományos munkássága kiterjedt a népoktatás módszertanára, az oktatás történetére, a pedagógiai könyvészetre, a pedagógiai könyvtárra és a tanszermúzeumra, a gyermekjátékokra, és nem utolsó sorban a népiskolai tankönyvekre.

 

Önállóan és társszerzőkkel írt tankönyvei több kiadást értek meg. Olvasókönyveiben a kor ismert, haladó szellemű íróira támaszkodott, így például Arany Jánosra, Petőfi Sándorra, Jókai Mórra, Tompa Mihályra, Gyulai Pálra, Herman Ottóra.

 

Tudományos munkásságát, hihetetlenül sokirányú közéleti tevékenységét áthatotta az ember- és hazaszeretet.

 

Az 1873. évi bécsi világkiállításon szerzett tapasztalatai alapján egyik kezdeményezője egy országos pedagógiai könyvtár és tanszermúzeum felállításának, így szellemi kezdeményezője a ma is működő Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeumnak.

 

Kiss Áron életéről és tudományos tevékenységéről itt olvashat.

Fel  ]