Készülék a mechanikai hőegyenérték meghatározásához, Callendar után