Készülék a mechanikai hőegyenérték meghatározásához, Puluj után