Az 1. ábra részletes táblázata

 

Tankönyvek

NAT 1995

NAT 2003

ált.

részl.

szám.

KI

össz.

Mozaik sor

Pedellus sor

Nemzeti sor

mondat

mondat

mondat

mondat

mondat

Dokumentumhasználat:

703,0

464,0

614,0

11,5

13,0

7,5

3,5

11,0

52,0%

27,6%

32,4%

25,6%

54,2%

39,5%

21,9%

31,4%

az információ, (információs társ.) az információhordozó és a dokumentum fogalma, típusai, felosztásaik

6,7%

2,0%

 0,0%

 0,0%

 0,0%

5,3%

 0,0%

2,9%

az egyes dokumentumtípusok formai tartalmi jellemzői, részei, használatuk módja, célja, egymáshoz való viszonyuk, történetük (jelenleg különösen: könyv, időszaki kiadvány, audiovizuális és számítógéppel olvasható dokumentumok)

11,9%

9,7%

6,0%

15,6%

37,5%

10,5%

18,8%

14,3%

dokumentumok története

9,31%

7,25%

6,71%

0,00%

0,00%

2,63%

0,00%

1,43%

a dokumentumok tartalmi csoportjai, műfajai, a segédkönyvek típusai, használatuk (jelenleg különösen: szótár, lexikon, enciklopédia, adattár, bibliográfia, honlap, portál)

24,02%

8,62%

19,70%

10,00%

16,67%

21,05%

3,13%

12,86%

az információk egy adott dokumentumban való megtalálásának lépései

 0,00%

 0,00%

 0,00%

 0,00%

 0,00%

 0,00%

 0,00%

0,00%

Könyvtárhasználat:

476,0

1110,0

904,0

19,5

8,0

5,5

9,0

14,5

35,18%

65,95%

47,75%

43,33%

33,33%

28,95%

56,25%

41,43%

a könyvtár fogalma, a könyvtárhasználat szabályai

2,14%

1,60%

0,48%

4,44%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

a könyvtárhasználat szabályai, módja

 0,00%

0,00%

1,16%

4,44%

2,08%

0,00%

0,00%

0,00%

könyvtárak típusai, konkrét könyvtárak, a könyvtári és egyéb információs rendszerek, (pl.: internet) a tömegkommunikáció és történetük,

5,47%

11,94%

18,96%

13,33%

16,67%

15,79%

9,38%

12,86%

információs rendszerek története

5,17%

0,00%

4,60%

0,00%

0,00%

2,63%

0,00%

1,43%

könyvtári szolgáltatások és igénybevételük módja, feltétele, netes szolgáltatások, sulinet

3,33%

3,09%

0,79%

6,67%

2,08%

0,00%

9,38%

4,29%

könyvtárak funkcionális terei, állományrészei, raktári rendje, szakrend

5,99%

8,38%

5,92%

6,67%

0,00%

0,00%

6,25%

2,86%

a könyvtári tájékoztatás direkt és indirekt eszközei (katalógus, adatbázis, információkereső nyelvek, böngészők) és a kézikönyvtár használata

10,79%

31,25%

15,85%

5,56%

12,50%

10,53%

31,25%

20,00%

tájékozódás, megfelelő információhordozók, források megtalálásának módja

2,29%

9,69%

0,00%

2,22%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Szellemi munka technikája (információhasználat):

174,0

109,0

375,0

14,0

3,0

6,0

3,5

9,5

12,86%

6,48%

19,81%

31,11%

12,50%

31,58%

21,88%

27,14%

információfeldolgozás (jelenleg: szövegek, illusztrációk, hang- és képinformációk)

0,00%

0,00%

0,00%

1,11%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

lényegkiemelés, jegyzetelés, lementés, cédulázás, vázlatkészítés, szövegalkotás, beszámoló (műfajai), értékelés

5,69%

2,55%

9,93%

5,56%

0,00%

0,00%

3,13%

1,43%

hivatkozás, irodalomjegyzék készítése (etikai és jogi vonatkozások is) szerzői jog

2,88%

1,25%

3,54%

7,78%

2,08%

15,79%

6,25%

11,43%

problémamegoldás, kutatás lépései, eljárásai

1,26%

0,83%

1,90%

5,56%

10,42%

10,53%

6,25%

8,57%

gyűjtőmunka, irodalomkutatás algoritmusai, módszerei

3,03%

1,72%

3,01%

6,67%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

a talált, kapott információk, források értékelése, szelektálása, összehasonlítása

0,00%

0,12%

1,43%

3,33%

0,00%

5,26%

6,25%

5,71%

(tantárgyi és életszerű) feladatmegoldás, problémamegoldás a könyvtár eszközeivel

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

alkotás, szellemi termék létrehozása

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

önképzési, tanulási technikák

0,00%

0,00%

0,00%

1,11%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Összesen

1353,0

1683,0

1893,0

45,0

24,0

19,0

16,0

35,0

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%