stílus 1 (fehér)
stílus 2 (fekete)

+ betűméret | - betűméret   
Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság

Hungarológiai Értesítõ
Bibliográfia
Nyelvészet
1991

X. Névtan

ARADI Gabriella: Kosztolányi Dezső: Pacsirta. In: Dolgozatok az írói névadásról. I. 63–72.

BALASSA Iván: Betlehem. A magyar bibliai eredetű földrajzi nevek kérdéséhez. In: Emlékkönyv Benkő Loránd hetvenedik születésnapjára. 46–50.

BALÁZS ART Valéria: Szabadka (Subotica) keresztnevei, 1986. Eötvös Loránd Tudományegyetem Magyar Nyelvészeti Tanszékcsoport Névkutató Munkaközössége, Bp., 1991. 28 l. (Magyar személynévi adattárak 98.)

BARKÓ Judit: Shakespeare: A szentivánéji álom. In: Dolgozatok az írói névadásról. 5–8.

BENE Zoltán: Rejtő Jenő regényeinek névstatisztikái. In: Dolgozatok az írói névadásról. 101–109.

BERÉNYI Zsuzsanna Ágnes: A csepeli Vas- és Fémművek utcanevei, 1989. Eötvös Loránd Tudományegyetem Magyar Nyelvészeti Tanszékcsoport Névkutató Munkaközössége, Bp., 1991. 45 l. (Magyar névtani dolgozatok 99.)

BERÉNYI Zsuzsanna Ágnes: A Csepel Vas- és Fémművek vágányainak elnevezései. = NÉ 13. sz. 1991. 97–115.

BERTA Árpád: Török eredetű törzsneveink. = NyK 1991. 1–2. sz. 3–40.

BÍRÓ Ágnes: Kérdőjelek a keresztnévadás szabadsága körül. = ÉA 1991. 2. sz. 20.

BURA László: Szatmárnémeti történeti földrajzi nevei. In: Emlékkönyv Benkő Loránd hetvenedik születésnapjára. 119–132.

BURU Katalin: Saul Bellow: Az ezüsttál. In: Dolgozatok az írói névadásról. 20–24.

CSOMORTÁNI Magdolna: Csíkszenttamás helynevei. = NyIrK 1991. 1–2. sz. 171–174.

DÉNES György: Földtudományi módszerek szerepe a földrajzi nevek névtudományi kutatásában. = NÉ 13. sz. 1991. 58–60.

DÉNES György: Pais Dezső Pest város kezdeteiről és nevéről. = NÉ 13. sz. 1991. 68–73.

Dolgozatok az írói névadásról. I. Szerkesztette Hajdú Mihály. Eötvös Loránd Tudományegyetem Magyar Nyelvészeti Tanszékcsoport Névkutató Munkaközössége, Bp., 1991. 126 l. (Magyar névtani dolgozatok 93.)

FALLENBÜCHL Zoltán: Névkutatás és családtörténet. = NÉ 13. sz. 1991. 48–53.

FEISZT György: Szombathely város 1763. évi lélekösszeírása. = VasiSz 1991. 1. sz. 98–117.

FEKETE Antal: Keresztneveink nyomában. (Bod Péter névjegyzékének vizsgálata.) Magyar Nyelvtudományi Társaság, Bp., 1991. 112 l., 4 függelék. (A Magyar Nyelvtudományi Társaság kiadványai 191.)

FEKETE Péter: Földrajzi köznevek és földrajzi jellegű jelzők Tiszaszőlősön. In: Emlékkönyv Benkő Loránd hetvenedik születésnapjára. 167–177.

FÜLÖP László: Das Namensystem der deutchen Ansiedler von Kaposfő (Szomajom) im Bezirk Somogy (Schomodei) in Ungarn im 19. Jahrhundert. = BNF 1991. 2. sz. 125–152.

FÜLÖP László: Névváltoztatások a kaposszentbenedeki plébánia területén. = NÉ 13. sz. 1991. 42–47.

GAZSI ZOLTÁNNÉ KABAY Tilda: G. Szabó Judit: Megérjük a pénzünket. In: Dolgozatok az írói névadásról. 121–125.

GERSTNER Károly: Néhány magyarországi német helynév magyarázata. In: Emlékkönyv Benkő Loránd hetvenedik születésnapjára. 214–217.

GUNDA Béla: Teleki Pál és a helynévgyűjtés. = MNy 1991. 4. sz. 495.

HAJDÚ Mihály: Középkori -Monostora utótagú helyneveink tipológiájához. In: Emlékkönyv Benkő Loránd hetvenedik születésnapjára. 250–254.

HAJDÚ Mihály: A magyar névtudomány a nyelvjárástörténeti kutatás szolgálatában. In: Tanulmányok a magyar nyelvtudomány történetének témaköréből. 250–254.

A hatvani középiskolások kereszt-, bece- és ragadványnevei. Összeállította Deák Andrea, Hernádi Beáta, Hicska Márta et. al. Eötvös Loránd Tudományegyetem Magyar Nyelvészeti Tanszékcsoport Névkutató Munkaközössége, Bp., 1991. 83 l. (Magyar személynévi adattárak 95.)

HINTS Miklós: Az erdélyi Sajó völgye nyolc településének helynevei. Eötvös Loránd Tudományegyetem Magyar Nyelvészeti Tanszékcsoport Névkutató Munkaközössége, Bp., 1991. 76 l. (Magyar névtani dolgozatok 94.)

HINTS Miklós–JANITSEK Jenő: Székelykocsárd helynevei. = NyIrK 1991. 1–2. sz. 174–177.

HOFFMANN István: Rendszer és szintézis helynévkutatásunkban. In: Tanulmányok a magyar nyelvtudomány történetének témaköréből. 275–280.

HORPÁCSI Illés: Ugod község nevéhez. = MNy 1991. 1. sz. 69.

HORVÁTH Katalin: Csap helynevei. Eötvös Loránd Tudományegyetem Magyar Nyelvészeti Tanszékcsoport Névkutató Munkaközössége, Bp., 1991. 43 l. (Magyar névtani dolgozatok 97.)

KÁLNÁSI Árpád: Névföldrajzi térképlapok Szatmárból. In: Emlékkönyv Benkő Loránd hetvenedik születésnapjára. 321–326.

KATONA Imre: Tallózás a csapodi római katolikus plébánia anyakönyveiben. = SoprSz 1991. 352–360.

KÁZMÉR Miklós: A Benkő családnév XV–XVII. századi nyelvföldrajza. In: Emlékkönyv Benkő Loránd hetvenedik születésnapjára. 327–331.

KELEMEN Bálint: Mária. = MNy 1991. 2. sz. 211. [Névmagyarázat]

KICSI Sándor András: Mi a denevér: féregmadár, vagy se féreg, se madár? = Nyr 1991. 1–2. sz. 127–129. [Névmagyarázat]

KISS Jenő: A magyar szőlészeti nevezéktan néhány kérdéséről. = Nyr 1991. 1–2. sz. 59–68.

KISS Jenő: Magyar szőlőnevek eredetéről. = MNy 1991. 2. sz. 162–175.

KISS Jenő: Szilváni. (Szőlőtermesztésünk nyugati kapcsolataihoz.) In: Emlékkönyv Benkő Loránd hetvenedik születésnapjára. 348–351.

KISS Lajos: Csezmicé-ről és Janus Pannonius családnevéről. = MNy 1991. 2. sz. 211–217.

KISS Lajos: Földrajzi nevek a magyar középkorból. = Nyr 1991. 3. sz. 254–261.

KISS Lajos: Huszt környéki helységnevek. In: Emlékkönyv Benkő Loránd hetvenedik születésnapjára. 352–361.

KISS Lajos: Négy helységnév-magyarázat. (Aknaszlatina, Bodos, Csonkapapi, Magyar-hermány) = Nyr 1991. 1–2. sz. 123–125.

KISS Lajos: Szalóka. = Nyr 199l. 1–2. sz. 133–134.

KISS Lajos: Víz-, hegy- és völgynevek a középkori Heves megyéből. = MNy 1991. 1. sz. 73–77.

KOVÁCSNÉ JÓZSEF Magda: Havasalja kereszt- és becenevei. = NyIrK 1991. 1–2. sz. 97–113.

F. KOVÁCS Ferenc: Névtani töprengés. (A nevek szóródása egy középiskolában.) = ÉA 1991. 4. sz. 6.

KOVALOVSZKY Miklós: Nevek holdudvarában. = NÉ 13. sz. 1991. 7–14.

KRISTÓ Gyula: Néhány erdélyi helynévről. In: Emlékkönyv Benkő Loránd hetvenedik születésnapjára. 386–393.

KÚN László: Tancs helynevei. = NyIrK 1991. 1–2. sz. 182–184.

KUTASI Zsuzsanna: Jókai Mór: Egy az Isten. In: Dolgozatok az írói névadásról I. 47–56.

LACZKÓ Krisztina: A fővárosi keresztnév-átöröklések hatóerői napjainkban. Eötvös Loránd Tudományegyetem Magyar Nyelvészeti Tanszékcsoport Névkutató Munkaközössége, Bp., 1991. 30 l. (Magyar névtani dolgozatok 96.)

LACZKÓ Krisztina: Budapesti keresztnévdivat. = NÉ 13. sz. 1991. 32–37.

LAKATOS Erika: Nyelvészszemmel az öttusázókról. (A játékos becenevekről.) = NÉ 13. sz. 1991. 135–136.

LAKATOS Erika: A városi névadás kutatásának története. In: Tanulmányok a magyar nyelvtudomány történetének témaköréből. 430–434.

LIELI Pál: Once Again on Berény. In: Könyv Papp Ferencnek. 1991. 125–130.

LIZANEC Péter: Kárpátalja helységnevei. In: Emlékkönyv Benkő Loránd hetvenedik születésnapjára. 409–414.

B. LŐRINCZY Éva: Jancsi és Juliska. (A köznevesülés kérdései.) In: Emlékkönyv Benkő Loránd hetvenedik születésnapjára. 423–426.

LUKÁCS Lászlóné: Eötvös József beszélő nevei. In: Dolgozatok az írói névadásról I. 25–39.

MEZŐ András: Szegegyház. In: Emlékkönyv Benkő Loránd hetvenedik születésnapjára. 432–434.

MIZSER Lajos: Névmagyarázatok. (Emőke, Ilma, Lenke) In: Emlékkönyv Benkő Loránd hetvenedik születésnapjára. 443–446.

MOLLAY Károly: Importált földrajzi nevek. In: Emlékkönyv Benkő Loránd hetvenedik születésnapjára. 453–456.

B. MOLNÁR Mária: Gárdony és Agárd utcanevei. Eötvös Loránd Tudományegyetem Magyar Nyelvészeti Tanszékcsoport Névkutató Munkaközössége, Bp., 1991. 53 l. (Magyar névtani dolgozatok 98.)

MUSZKA Ibolya Éva: Budapesten a Rottenbiller utcai általános iskola keresztnevei, 1989. Eötvös Loránd Tudományegyetem Magyar Nyelvészeti Tanszékcsoport Névkutató Munkaközössége, Bp., 1991. 46 l. (Magyar személynévi adattárak 97.)

ÖRDÖG Ferenc: Személyneveink onomato-dialektológiai vizsgálatáról. In: Emlékkönyv Benkő Loránd hetvenedik születésnapjára. 488–496.

ÖRDÖG Ferenc: Zala megye népességösszeírásai és egyházlátogatási jegyzőkönyvei (1745–1771). 1–2. köt. MTA Nyelvtudományi Intézete–Zala megye Önkormányzati Közgyűlése, Bp.–Zalaegerszeg, 1991. 836, 880 l.

PALKÓ István: Körmend névtudományi vizsgálata. = VasiSz 1991. 2. sz. 185–196.

PÉTER László: Csokonai Vitéz Mihály nevéről. = Nyr 1991. 3. sz. 287.

RÁCZ Sándor: Aklipuszta, Csőszpuszta, Kardosrét és Kormola ragadványnevei. Eötvös Loránd Tudományegyetem Magyar Nyelvészeti Tanszékcsoport Névkutató Munkaközössége, Bp., 1991. 62 l. (Magyar személynévi adattárak 96.)

RÁCZ Sándor: Doboz ragadványnevei. Eötvös Loránd Tudományegyetem Magyar Nyelvészeti Tanszékcsoport Névkutató Munkaközössége, Bp., 1991. 270 l. (Magyar személynévi adattárak 99.)

SÁROSI Ferenc: Moldova György humora a nevekben. In: Dolgozatok az írói névadásról I. 110–120.

SCHÜTZ Ödön: Kiköcsén. In: Emlékkönyv Benkő Loránd hetvenedik születésnapjára. 570–573. [Sólyom- illetve ölyvfajta nevének magyarázata]

SIMON Márta: Móricz Zsigmond: Árvácska és Pillangó. In: Dolgozatok az írói névadásról I. 73–95.

J. SOLTÉSZ Katalin: Névdivat és irodalmi névadás. In: A mai magyar nyelv 2. 342–351.

SOLYMÁR Imre: Ragadványnevek használata az andrásfalvi reformátusok presbitériumi jegyzőkönyveiben. (Bukovina, 1865–1923.) = NÉ 13. sz. 1991. 38–41.

SOLYMÁR Imre: Szigfrid és Rinaldó. (Bukovinai székely keresztnevek.) = NÉ 13. sz. 1991. 131.

SOÓS István: Sopron vármegye és helységei a Magyar Országos Levéltár kamarai urbáriumaiban és összeírásaiban. = SoprSz 1991. 2. sz. 140–157.

SUDÁR István: Rejtő Jenő humora a nevekben. In: Dolgozatok az írói névadásról I. 96–100.

SZABÓ László: Állatnevek a 60-as években Sorokpolányban. = VasiSz 1991. 2. sz. 173–184.

SZABÓ T. Ádám: Die Bevölkerung von Klausenburg (Kolozsvár) und ihre Sprache im Spiegel der Orts- und Personennamen in den Urkunden (1453–1991). = AU-Bud-L 22. sz. 1991. 13–78.

SZÁDVÁRYNÉ KISS Mária: Ragadványnevek szociolingvisztikai elemzése. In: Emlékkönyv Benkő Loránd hetvenedik születésnapjára. 600–603.

SZILÁGYI István: Csak egy rövid megjegyzés – Szombathely névmagyarázatához. = VasiSz 1991. 2. sz. 196–197.

TIBÁD Levente: Székelyudvarhely utcaneveiből. (A Botos utca névtörténete.) = NyIrK 1991. 1–2. sz. 87–96.

TÓTH Mihály: Gödöllő és a gödöllői járás utcaneveinek névtani vizsgálata. Eötvös Loránd Tudományegyetem Magyar Nyelvészeti Tanszékcsoport Névkutató Munkaközössége, Bp., 1991. 35 l. (Magyar névtani dolgozatok 95.)

TURÚNÉ TÓTH Anikó: Akasztó ragadványnevei. Eötvös Loránd Tudományegyetem Magyar Nyelvészeti Tanszékcsoport Névkutató Munkaközössége, Bp., 1991. 40 l. (Magyar névtani dolgozatok 101.)

UDVARI István: A máriapócsi monostor hramotáinak személy- és ragadványnévanyagából. = NÉ 13. sz. 1991. 74–96.

VANCSISIN Márta: Arany János: A nagyidai cigányok. In: Dolgozatok az írói névadásról I. 40–46.

VARGA József: A népnyelvi és a névtani kutatások története a Muravidéken. In: Tanulmányok a magyar nyelvtudomány történetéből. 690–694.

Veszprém megye földrajzi nevei. III. Az ajkai járás. Szerkesztette Balogh Lajos, Ördög Ferenc. Magyar Nyelvtudományi Társaság, Bp., 1991. 423 l. (A Magyar Nyelvtudományi Társaság kiadványai 186.)

VINCZE László: A hitvilág visszatükröződése Tolna megye földrajzi neveiben. = NÉ 13. sz. 1991. 61–67.

VIRÁG Gábor: A jugoszláviai magyar lapokban és folyóiratokban megjelent névtudományi cikkek. (1983.) = NÉ 13. sz. 1991. 139–140.

ZELLIGER Erzsébet: Szóösszetétellel keletkezett tulajdonnevek a korai ómagyar korban. = NÉ 13. sz. 1991. 15–31.

ZRÍNYI-KÁDÁR Ildikó: Baksy Sándor Patak banya és Jáhel című novellái. In: Dolgozatok az írói névadásról I. 57–62.

ZSEJKI Erzsébet: Marossárpatak helynevei. = NyIrK 1991. 1–2. sz. 177–182.

ZSIGMOND Győző: Az elidegenedett helynévről. = NÉ 13. sz. 1991. 54–57.

 

XI. Nyelvföldrajz, nyelvjárástan (A regionális köznyelvek kérdései)

ÁBRAHÁM Imre: Nyúl község nyelvkincse. Magyar Nyelvtudományi Társaság, Bp., 1991. 211 l. (A Magyar Nyelvtudományi Társaság kiadványai 195.)

BALOGH Lajos: Palócok Kárpátalján? In: Emlékkönyv Benkő Loránd hetvenedik születésnapjára. 63–66.

BARTHA Csilla: Egy kutatási jelentés margójára. Gondolatok az erdélyi menekültek nyelvhasználatáról. = ÉA 1991. 2. sz. 3–4.

BOKOR József: Adalékok a tájszókutatás történetéhez. In: Tanulmányok a magyar nyelvtudomány történetének témaköréből. 95–100.

BOKOR József: Állapot- és/vagy változásvizsgálat: (A dialektológia ma állapot- vagy változásvizsgálat legyen-e?) In: Emlékkönyv Benkő Loránd hetvenedik születésnapjára. 101–104.

BOKOR József: Tájszavak az élőnyelvben. = VasiSz 1991. 2. sz. 161–172.

BURA László–VASS Márton: A tasnádi fazekasság. Eötvös Loránd Tudományegyetem Magyar Nyelvtörténeti és Nyelvjárási Tanszéke–MTA Nyelvtudományi Intézete, Bp., 1991. 51 l. (Magyar csoportnyelvi dolgozatok 50.)

FAZEKAS Tiborc: A "Beszélő Nyelvatlasz". In: Emlékkönyv Benkő Loránd hetvenedik születésnapjára. 158–161.

B. FODOR Katalin: Ploszkicényi panasz. = MNy 1991. 4. sz. 471–474. [Nyelvjárási lejegyzés]

FÜLÖP Lajos: A palóc nyelvjáráskutatás történetéből. In: Tanulmányok a magyar nyelvtudomány történetéből. 185–190.

FÜLÖP Tamás: A lenti laktanya katonáinak nyelvhasználata 1985/86. Eötvös Loránd Tudományegyetem Magyar Nyelvtörténeti és Nyelvjárási Tanszéke–MTA Nyelvtudományi Intézete, Bp., 1991. 19 l. (Magyar csoportnyelvi dolgozatok 48.)

GRÉTSY László: Szókincsünk rétegződésének kérdéséhez. In: Emlékkönyv Benkő Loránd hetvenedik születésnapjára. 223–226.

GUTTMANN Miklós: A dialektológia és az anyanyelvoktatás összefüggéseinek tükröződése az 1945 utáni nyelvészeti szakirodalomban. In: Tanulmányok a magyar nyelvtudomány történetének témaköréből. 241–245.

GUTTMANN Miklós: A paraszti feljegyzések nyelvjárástörténeti vallomásai. In: Emlékkönyv Benkő Loránd hetvenedik születésnapjára. 241–244.

JUHÁSZ Dezső: A tájnevek vitás kérdéseihez. = MNy 1991. 3. sz. 336–342.

KICSI Sándor András: A növény szó nyelvjárási jelentésszűkülése és ennek párhuzamai. = MNy 1991. 1. sz. 71–73.

KICSI Sándor András: A szükség szó egy érdekes népnyelvi jelentése. = Nyr 1991. 3. sz. 261–262.

KISS Jenő: A mihályi nyelvjárás változásai 1889 és 1989 között. Magyar Nyelvtudományi Társaság, Bp., 1991. 91 l. (A Magyar Nyelvtudományi Társaság kiadványai 190.)

KISS Jenő: A nemek és a nyelvjárási nyelvhasználat. = MNy 1991. 1. sz. 86–89.

KISS Jenő: Terjedő nyílt e-zés a Rábaközben. = MNy 1991. 4. sz. 468–470.

KISS Jenő: Változásvizsgálat a magyar dialektológiában. In: Tanulmányok a magyar nyelvtudomány történetének témaköréből. 371–381.

KISS Lajos: Huszonegy szlovák, szerbhorvát és kárpátukrán eredetű magyar tájszó. = NyK 1991. 1–2. sz. 113–123.

KÓSA László: Észrevételek és kiegészítések Juhász Dezső: A magyar tájnévadás című munkájához. = MNy 1991. 3. sz. 330–336.

LŐRINCZE Lajos: Zágon felé. (A romániai magyar nyelvjárási adatgyűjtés gondjai és kérdései.) In: Emlékkönyv Benkő Loránd hetvenedik születésnapjára. 415–419.

A moldvai csángó nyelvjárás atlasza. 1–2. Szerkesztette Gálffy Mózes, Márton Gyula, Szabó T. Attila. Magyar Nyelvtudományi Társaság, Bp., 1991. 301, 303–607. l. (A Magyar Nyelvtudományi Társaság kiadványai 193.)

MOLNÁR Zoltán Miklós: Muravidéki élőnyelvi adatok. A Magyar Nyelvjárások Atlasza kóti anyagának tükrében. In: Emlékkönyv Benkő Loránd hetvenedik születésnapjára. 467–471.

MOLNÁR Zoltán Miklós: Régiószemlélet a magyar élőnyelvi kutatásoknak a Nagyatlasz utáni szakirodalmában. In: Tanulmányok a magyar nyelvtudomány történetének témaköréből. 501–504.

MURÁDIN László: Lapok a Romániai Magyar Nyelvjárások Atlaszából. = NyIrK 1991. 1–2. sz. 137–146.

NAGY Imre Csaba: Szövegmutatvány Debrecenből. = MNy 1991. 1. sz. 89–93.

PALÁDI-KOVÁCS Attila: Magyar nyelvsziget a Karas mentén. In: Emlékkönyv Benkő Loránd hetvenedik születésnapjára. 497–502. [Jugoszlávia]

PENAVIN Olga: Néhány szó a jugoszláviai Bánát Magyar Nyelvjárási Atlaszáról. In: Emlékkönyv Benkő Loránd hetvenedik születésnapjára. 521–525.

SEBESTYÉN Árpád: Gondolatok a szamosháti nyelvjárás változásairól. = Nyr 1991. 3. sz. 223–236.

SZABÓ József: A nyelvjárásszigetek vizsgálatának kezdetei hazánkban. In: Tanul-mányok a magyar nyelvtudomány történetének témaköréből. 631–634.

SZABÓ T. Ádám: A magyar nyelvjáráskutatás Erdélyben. In: Emlékkönyv Benkő Loránd hetvenedik születésnapjára. 589–596.

SZENDE Aladár: Bilingérezés. = NyéK 82. sz. 1991. 101–105.

SZŰCS László: Alsósófalvi ragadványnevek. = MNy 1991. 1. sz. 93–96.

H. TÓTH Tibor: Kiskunfélegyháza nyelvjárásának összehasonlító- és változásvizs-gálata. Eötvös Loránd Tudományegyetem Magyar Nyelvtörténeti és Nyelvjárási Tanszéke–MTA Nyelvtudományi Intézete, Bp., 1991. 105 l. (Magyar csoportnyelvi dolgozatok 47.)

VÉGH József: A korszerű magyar nyelvjáráskutatás elvi, módszertani kérdéseihez. In: Emlékkönyv Benkő Loránd hetvenedik születésnapjára. 634–637.

WACHA Imre: A nyelvi rétegződés kérdéseihez. In: Hagyomány és újítás a mai magyar nyelvi kutatásban és oktatásban. 135–144.

XII. Nyelvmûvelés, normatív nyelvészet

ÁGEL Vilmos: Befordultam a konyhába(n). Egy hiper-korrekt nyelvhasználat hátteréről. = MNy 1991. 1. sz. 83–85.

BALABÁN Péter: Azok az idegen szavak... = ÉA 1991. 1. sz. 13.

BALÁZS Géza: "A nyelvészeket lelövik, ugye?" Nyelvészeti diákfolyóirat Szegeden. = ÉA 1991. 4. sz. 4.

[BALÁZS Géza] B. G.: "Írja fel a falevélre". A firkálás nyomai a népköltészetben. = ÉA 1991. 4. sz. 13.

BALÁZS Géza: A rádiókabaré nyelve. (A Magyar Rádió 1989. áprilisi, májusi és júniusi bemutatója alapján.) = Nyr 1991. 1–2. sz. 8–16.

BALOGH László: Marcali vagy marcalii? = Nyr 1991. 3. sz. 286–287.

BÁN Ervin: Magyarosított (?) nevek... = ÉA 1991. 1. sz. 13.

BENKŐ László: Félreértelmezés. = ÉA 1991. 4. sz. 6.

BENCÉDY József: Frázisok, közhelyek a közéleti nyelvhasználatban. = Nyr 1991. 1–2. sz. 1–8.

BÜKY László: Texturált szójakocka. = ÉA 1991. 1. sz. 9.

DARÓCZI Enikő: Anyanyelvünk megőrzéséről. = Kor 1991. 5. sz. 667–669.

DEME László: A hangtorzításokról. = ÉA 1991. 2. sz. 6.

FÁBIÁN Pál: Az idegen szavak kérdése. In: A mai magyar nyelv 2. 41–56.

FÁBIÁN Pál: A rádió sportműsorainak nyelvéről. In: Emlékkönyv Benkő Loránd hetvenedik születésnapjára. 162–166.

FÁBIÁN Pál: Visszaemlékezés a kezdetekre. = EFF 4. sz. 1991. 47. [A szép kiejtési versenyek]

FEHÉR Imre: Két terjedő hibáról. (A helytelen hanglejtésről és a pedig és a viszont kötőszók használatáról.) = ÉA 1991. 3. sz. 10.

FODOR István: Rendszer. = Nyr 1991. 4. sz. 348–351. [A szó helyes, helytelen és fölösleges használata]

I. GALLASY Magdolna: Kegyelemteljes ünnepek. = ÉA 1991. 2. sz. 9.

GRAF Rezső: Anyanyelv-oktatási napok. = Nyr 1991. 1–2. sz. 157–160.

GRAF Rezső: Lakitelken vagy Lakiteleken? = ÉA 1991. 2. sz. 17.

GRÉTSY László: Miért haragszunk Berzsenyire? = ÉA 1991. 3. sz. 5.

GRÉTSY László: Motocross vagy motokrossz? = ÉA 1991. 3. sz. 15.

GRÉTSY László: Szarva közt a tőgyét. = ÉA 1991. 4. sz. 20. [Nyelvhelyességi kérdések]

HARGITAI Rezső: Ismerik-e a "közismert" szavakat? = ÉA 1991. 4. sz. 7.

HERCZEGI Károly: A pedagógusjelöltek Szép Magyar Beszéd versenye. = ÉA 1991. 3. sz. 15.

HERNÁDI Sándor: Mondd mondatban. Kifejezési önképző. Gondolat, Bp., 1991. 117 l.

JAKÓCS Dániel: Gondolatok édes anyanyelvünk megőrzéséről. = NyéK 83. sz. 1991. 38–41.

KEREKES Barna: Néhány gondolat az Anyanyelvápolók Szövetségéről. = ÉA 1991. 2. sz. 16.

KONTRA Miklós: Szukszükölő akadémikus. In: Emlékkönyv Benkő Loránd hetvenedik születésnapjára. 372–374. [Nyelvhelyességi kérdések]

F. KOVÁCS Ferenc: Kell-e az erté szó? = ÉA 1991. 3. sz. 16. [Az rt. > részvénytársaság ejtés szerinti alakja]

F. KOVÁCS Ferenc: A visszaidegenítés van soron! = ÉA 1991. 2. sz. 8.

P. KOVÁCS Imre: El kell mondanom. (A kell igével használt főnévi igenévről.) = Köznevelés 1991. 47. 33. sz. 19.

KOVÁCS József: Fekete ló. = Köznevelés 1991. 35. sz. 16. [Bizonyos szavak helytelen felcserélése]

KOVÁCS KISS György: Szavakról. = Kor 1991. 10. sz. 1258–1259. [Kommunikációs zavarok]

KOVALOVSZKY Miklós: Az ifjúság nyelvéről. In: A mai magyar nyelv 2. 27–40.

KOVALOVSZKY Miklós: Szórendbontás. = ÉA 1991. 2. sz. 17.

LŐRINCZE Lajos: Megvan a magyarázat? = ÉA 1991. 3. sz. 10.

LŐRINCZE Lajos: A "Szarvas Gábor Nyelvművelő Napok" újjászületése. = NyéK 81. sz. 1991. 59–62.

LUCZA Katalin: Az anyanyelvi nevelés száz napja. = ÉA 1991. 1. sz. 14.

A magyar nyelv könyve. Szerkesztette A. Jászó Anna. Trezor, Bp., 1991. 604 l.

MINYA Károly: B-lista, K-vonal. = Köznevelés 1991. 24. sz. 9.

PÁSZTOR Emil: Közép-Kelet-Európa. = ÉA 1991. 4. sz. 8. [A szókapcsolat helyes használatáról]

PÁSZTOR Emil: Óvoda és söröspohár. = ÉA 1991. 2. sz. 13. [Nádasdy Ádám: A helyesírási ló című esszéje kapcsán.]

PÁSZTOR Emil: Ötszáz velszi bárd. = ÉA 1991. 1. sz. 8.

PÁSZTOR Emil: Vita egy kötőjelről. = Köznevelés 1991. 22. sz. 16.

PÉTER Mihály: Szleng és költői nyelvhasználat. In: A mai magyar nyelv 2. 16–26.

RAPCSÁK Lajos: Szeretet-infláció. = ÉA 1991. 2. sz. 1. [A szó túlburjánzása]

ROT Sándor: The Hungarian Language in the Macro-Structure of Hungarian Culture. In: Emlékkönyv Benkő Loránd hetvenedik születésnapjára. 551–555.

SZÁNTÓ Jenő: Terefere a csevejből, a csevejről. = ÉA 1991. 3. sz. 9.

SZATHMÁRI István: Látszat és látat. = Nyr 1991. 1–2. sz. 148–149. [Nyelvhelyességi és értelmezési kérdések]

SZATHMÁRI Istán: Nyelvművelő megjegyzések. (Alkalmasint, előszóm vagy előszavam, fejet hajt vagy főt hajt.) = MNy 1991. 4. sz. 465–467.

SZILÁGYI Ferenc: "Szép, s értelmes magyarság". A 300 éves Mikes Kelemen tolla nyomán. = ÉA 1991. 1. sz. 3.

SZŰTS László: A nyelvművelő Kosztolányi – mai szemmel. In: Tanulmányok a magyar nyelvtudomány történetének témaköréből. 673–677.

TARNÓCZY Tamás: A szótesttorzításokról. = ÉA 1991. 2. sz. 7.

TISZAVÁRY Ervin: Ínyencségek az elválasztások boszorkánykonyhájából. = ÉA 1991. 4. sz. 7.

TOLCSVAI NAGY Gábor: Az egyensúly keresése. (A konzervatív és a liberális eszmék hatása a nyelvhasználatra.) = ÉA 1991. 4. sz. 1–2.

TOLCSVAI NAGY Gábor: A jó és a rossz. A minősítések rendszere a Nyelvművelő kézikönyvben. = MNy 1991. 4. sz. 414–421.

TOLCSVAI NAGY Gábor: A polgár nyelvi tudata, avagy a nyelvművelés jövője. In: Hagyomány és újítás a mai magyar nyelvi kutatásban és oktatásban. 47–52.

ZILAHI Lajos: Új nyelvi eszmények felé? = ÉA 1991. 3. sz. 8.

ZIMÁNYI Árpád: Anyanyelvünk. (A valamennyi névmás használatáról.) = Köznevelés 1991. 2. sz. 7.

ZIMÁNYI Árpád: Nyelvművelő cikkek sajtószemléje 1978. = Nyr 1991. 3. sz. 272–283.

ZIMÁNYI Árpád: Project. = Köznevelés 1991. 13. sz. 11.

ZSEMLYEI János: A nyelvművelő Dsida Jenő. In: Emlékkönyv Benkő Loránd hetvenedik születésnapjára. 671–676.


stílus 1 (fehér)
stílus 2 (fekete)

+ betűméret | - betűméret