stílus 1 (fehér)
stílus 2 (fekete)

+ betűméret | - betűméret   
Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság

Hungarológiai Értesítõ
Bibliográfia
Nyelvészet
1991

IX. A magyar nyelvtudomány személyiségei és intézményei

Kongresszusok, konferenciák
A magyar nyelvtudomány története

ARANY A. LÁSZLÓ

VÖRÖS Ottó: A. A. L. csehszlovákiai magyar nyelvész munkásságáról. In: Tanulmányok a magyar nyelvtudomány történetének témaköréből. 705–709.

BAKOS FERENC

B. F.: Vallomások a nyelvészetről – egyben nyelvésszé válásomról. In: A nyelvészetről – egyes szám, első személyben. 1–8.

BALASSA JÓZSEF

J. SOLTÉSZ Katalin: Balassa Józsefről. In: Tanulmányok a magyar nyelvtudomány történetének témaköréből. 612–618.

BÁRCZI GÉZA

E. ABAFFY Erzsébet: B. G. és a magyar hangtörténet. In: Tanulmányok a magyar nyelvtudomány történetének témaköréből. 49–56.

BENKŐ LORÁND

Emlékkönyv B. L. hetvenedik születésnapjára. Szerkesztette Hajdú Mihály, Kiss Jenő. Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bp., 1991. 709 l.

IMRE Samu: Egy fél évszázad a magyar nyelvtudomány szolgálatában. (B. L. tudományos tevékenysége.) In: Emlékkönyv B. L. hetvenedik születésnapjára. 9–26.

SZABÓ József: B. L. mint nyelvjáráskutató. In: Emlékkönyv B. L. hetvenedik születésnapjára. 585–588.

BERRÁR JOLÁN

RÁCZ Endre: B. J. mondattani munkássága. In: Tanulmányok a magyar nyelvtudomány történetének témaköréből. 530–536.

BUDENZ JÓZSEF

HAJDÚ Péter: Budenz és az indouráli hipotézis. In: Tanulmányok a magyar nyelvtudomány történetének témaköréből. 254–263.

DEME LÁSZLÓ

D. L.: Válaszok a nyelvtudományról – egyes szám, első személyben. In: A nyelvészetről – egyes szám, első személyben. 9–18.

DÉVAI BÍRÓ MÁTYÁS

IVÁNYI Zoltán: Adalékok D. B. M. Orthographia Vngarica című művéhez. = MNy 1991. 4. sz. 439–447.

ELEKFI LÁSZLÓ

E. L.: Kerülő úton – előre. In: A nyelvészetről – egyes szám, első személyben. 19–30.

WACHA Imre: E. L. hetvenéves. = MNy 1991. 2. sz. 253–255.

FARKAS GYULA

KESZTYŰS Tibor: Adalékok F. Gy. személyéhez és munkásságához. In: Emlékkönyv Benkő Loránd hetvenedik születésnapjára. 337–341.

FÓNAGY IVÁN

F. I.: Hogyan lehettem volna nyelvész? In: A nyelvészetről – egyes szám, első személyben. 31–34.

FÜLEI-SZÁNTÓ ENDRE

F.-SZ. E.: Vándorúton a szellemtudományok között. In: A nyelvészetről – egyes szám, első személyben. 35–43.

GOMBOCZ ZOLTÁN

AUSTERLITZ, Robert: G. Z. és a magyar nyelvtudomány. In: Tanulmányok a magyar nyelvtudomány történetének témaköréből. 26–29.

BAKRÓ-NAGY Marianne: G. Z. szemantikai tevékenysége az utókor szemével. (G. Z. jelentésváltozási rendszerének kialakulása.) In: Tanulmányok a magyar nyelvtudomány történetének témaköréből. 77–83.

KÁROLY Sándor: G. Z. rendszerelmélete a jelentéstanban és a szintaxisban – ahogyan ma látjuk. In: Tanulmányok a magyar nyelvtudomány történetének témaköréből. 333–339.

HAJDÚ PÉTER

H. P.: Pályatereim, avagy: a nyelvészetről – Vxl Sg-ban. In: A nyelvészetről – egyes szám, első személyben. 41–54.

HERMAN JÓZSEF

H. J.: Kifejezetten buta ember nem lehet nyelvész... In: A nyelvészetről – egyes szám, első személyben. 55–62.

HETZRON, ROBERT

H., R.: Magyarországon nem része az emberi jogoknak az eltérő nyelvészeti vélemény. In: A nyelvészetről – egyes szám, első személyben. 63–74.

HEXENDORF EDIT

H. E.: Vallomás naplemente előtt. In: A nyelvészetről – egyes szám, első személyben. 75–94.

IMRE SAMU

I. S.: "Nagyon nem szerettem a nyelvtant". In: A nyelvészetről – egyes szám, első személyben. 95–105.

BENKŐ Loránd: Búcsú Imre Samutól. = MNy 1991. 2. sz. 247–249.

HERMAN József: I. S. 1917–1990. = MTud 1991. 4. sz. 474–475.

IMRE SÁNDOR

LÁNCZ Irén: Imre Sándornak a nyelvről vallott nézetei. In: Tanulmányok a magyar nyelv-tudomány történetének témaköréből. 435–440.

KÁLMÁN BÉLA

K. B.: Véletlenek sora. In: A nyelvészetről – egyes szám, első személyben. 107–112.

KÁROLY SÁNDOR

K. S.: Az életmű: töredék. In: A nyelvészetről – egyes szám, első személyben. 113–119.

BÜKY László: K. S. hetvenéves. = Nyr 1991. 1–2. sz. 153–155.

PÉTER Mihály: K. S. hetvenéves. = MNy 1991. 2. sz. 249–251.

KERÉK ANDRÁS

K. A.: Fonetikától fogalmazás-elméletig: sok útja van a nyelvészetnek. In: A nyelvészetről – egyes szám, első személyben. 121–127.

KICSKA EMIL

HUSZÁR Ágnes: K. E. munkásságának jelentősége a magyar mondattani kutatásokban. In: Tanulmányok a magyar nyelvtudomány történetének témaköréből. 292–295.

KIEFER FERENC

K. F.: Rendhagyó vallomás az életről, a játékról és a nyelvészetről. In: A nyelvészetről – egyes szám, első személyben. 129–134.

KISS LAJOS

K. L.: Visszapillantás. In: A nyelvészetről – egyes szám, első személyben. 135–144.

KOVÁCS FERENC

MÁTÉ Jakab: K. F. 70. születésnapjára. = NyPÍ 12. sz. 1991. I–XI.

KOVALOVSZKY MIKLÓS

K. M.: Csak filológus vagyok. In: A nyelvészetről – egyes szám, első személyben. 145–150.

RUFFY Péter: K. M. nyolcvanéves. = MNy 1991. 2. sz. 251–253.

KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR

CSETRI Elek: K. Cs. S. nyugati útlevele. = MTud 1991. 11. sz. 1389–1396.

LAKÓ GYÖRGY

L. Gy.: Pályám emlékezete. In: A nyelvészetről – egyes szám, első személyben. 151–161.

LOTZ JÁNOS

SZILI Katalin: L. J. jelentősége a magyar nyelvészetben. In: Tanulmányok a magyar nyelvtudomány történetének témaköréből. 664–669.

B. LŐRINCZY ÉVA

B. L. É.: Szubjektív pályakép objektív elemekkel. In: A nyelvészetről – egyes szám, első személyben. 163–170.

MAJTINYSZKAJA, KLARA

JELISZEJEV, Ju. Sz.: Pamjatyi Klari Jevgenyevni Majtyinszkoj. = LingUr 1991. 3. sz. 231–232.

MAKKAI ÁDÁM

M. Á.: Hogyan lettem nyelvész? In: A nyelvészetről – egyes szám, első személyben. 171–181.

MELICH JÁNOS

KISS Lajos: M. J. alakja Szabó Dezső és Németh László irodalmi műveiben. In: Tanulmányok a magyar nyelvtudomány történetének témaköréből. 381–387.

MISKOLCZY KÁROLY

JAKÓ Zsigmond: M. K. a helynévkutatás és helytörténetírás bihari úttörője. In: Emlékkönyv Benkő Loránd hetvenedik születésnapjára. 282–296.

MOLNÁR ILONA

M. I.: Hogyan hozzuk létre? In: A nyelvészetről – egyes szám, első személyben. 183–190.

MORAVCSIK EDIT

M. E.: Magyar nyelvész Milwaukeeban. In: A nyelvészetről – egyes szám, első személyben. 191–195.

MUNKÁCSI BERNÁT

CSÚCS Sándor: M. B. és a votják nyelv. In: Tanulmányok a magyar nyelvtudomány történetének témaköréből. 131–136.

PAIS DEZSŐ

JÓZSA György Zoltán: A Pais-kutatás eddigi eredményei és egy készülő Pais-monográfia terve. In: Tanulmányok a magyar nyelvtudomány történetének témaköréből. 210–215.

PAPP FERENC

Könyv Papp Ferencnek. Tanulmánygyûjtemény P. F. 60. születésnapjára. Szerkesztette Hunyadi László, Lengyel Zsolt, Klaudy Kinga, Székely Gábor. Kossuth Lajos Tudományegyetem, Debrecen, 1991. 444 l.

PAPP ISTVÁN

K. SZOBOSZLAY Ágnes: Nyelvtörténet és leíró nyelvészet P. I. munkásságában. In: Tanulmányok a magyar nyelvtudomány történetének témaköréből. 669–673.

PENAVIN OLGA

P. O.: Rá lehet tenni egy egész életet. In: A nyelvészetről – egyes szám, első személyben. 199–203.

BORI Imre: Dr. P. O. köszöntése (születésének 75. évfordulóján). = Híd 1991. 7–8. sz. 751.

PÉTER MIHÁLY

P. M.: "Nihil linguistici a me alienum puto". In: A nyelvészetről – egyes szám, első személyben. 205–211.

PETŐFI S. JÁNOS

P. S. J.: Szövegnyelvészetről és textológiáról egyes szám, első személyben. In: A nyelvészetről – egyes szám, első személyben. 213–223.

KÁLMÁN C. György: P. (S. J.) hazahozatala. = BUKSZ 1991. 1. sz. 57–61.

RÁCZ ENDRE

R. E.: Az újgrammatikától az új grammatikáig, avagy az analógia szerepe a nyelvésszé válásban. In: A nyelvészetről – egyes szám, első személyben. 225–230.

RÉDEI KÁROLY

R. K.: Grammaticus non nascitur, sed fit. In: A nyelvészetről – egyes szám, első személyben. 231–234.

REGULY ANTAL

H. LABORC Júlia: Adalék Reguly fogadtatásához az abszolutizmus kori sajtóban. In: Emlékkönyv Benkő Loránd hetvenedik születésnapjára. 394–398. [Új Magyar Muzeum]

RÓNA-TAS ANDRÁS

R.-T. A.: Felelősség a szóért és a hallgatóért. In: A nyelvészetről – egyes szám, első személyben. 235–239.

SAUVAGEOT, AURÉLIEN

LE CALLOC’H, Bernard: Aurélien Sauvageot 1897–1988. = FUF 1991. 2. sz. 191–202.

SZATHMÁRI ISTVÁN

SZ. I.: A nyelvészetről – eddigi életpályám tükrében. In: A nyelvészetről – egyes szám, első személyben. 241–249.

SZEMERE GYULA

FÁBIÁN Pál: Sz. Gy. 80 éves. = MNy 1991. 4. sz. 497–498.

TOMPA JÓZSEF

SZENDE Aladár: T. J. (1905–1990.) = Nyr 1991. 1–2. sz. 151–153.

VERSEGHY FERENC

ÉDER Zoltán: V. F. nyelvtudománya és az utókor. Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bp., 1991. 15 l. (Dolgozatok a magyar mint idegen nyelv és a hungarológia köréből 25.); ua.: In: Tanulmányok a magyar nyelvtudomány történetének témaköréből. 144–150.

VÉRTES EDIT

V. E.: Indulásom a C épületi szemináriumból. In: A nyelvészetről – egyes szám, első személyben. 251–259.

ZOLNAI BÉLA

*BENKŐ László: Egy elfelejtett filológus. Száz éve született Z. B. = FilKözl 1990. 3–4. sz. 172–177.

BENKŐ László: Z. B. és a Magyar Nyelv. (Centenáriumi megemlékezésül.) = MNy 1991. 2. sz. 236–240.

BALÁZS Géza: A folklór-lingvisztikai kutatások története, különösen az elmúlt két évtizedben (1968–1988). In: Tanulmányok a magyar nyelvtudomány történetének témaköréből. 62–68.

BALÁZS János: A magyar nyelvtudomány történeti fejlődésének eszmei alapjai. In: Tanulmányok a magyar nyelvtudomány történetének témaköréből. 69–77.

BÉKÉS Vera: "Nekünk nem kell a halzsíros atyafiság." Egy tudománytörténeti mítosz nyomában. In: Tanulmányok a magyar nyelvtudomány történetének témaköréből. 89–95.

BENKŐ Loránd: Die budapester sprachgeschichtliche Schule. = AU-Bud-L 22. sz. 1991. 5–12.

BENKŐ Loránd: A "budapesti iskola" a magyar nyelvtudomány történetében. In: Tanulmányok a magyar nyelvtudomány történetének témaköréből. 13–26.

BENKŐ Loránd: A "budapesti iskolá"-ról. = MNy 1991. 1. sz. 1–14.

BENKŐ Loránd: Széchenyi a nyelvről és az anyanyelvről. = ÉA 1991. 3. sz. 1–3.

BOLLA Kálmán: A magyar leíró fonetika negyedszázada. In: Tanulmányok a magyar nyelvtudomány történetének témaköréből. 100–108.

CSIGE Katalin: Adalékok Kniezsa István "Szlovák és kárpátukrán névképzés" c. tanulmányához. In: Tanulmányok a magyar nyelvtudomány történetének témaköréből. 127–131.

DEME László: Tudománytörténeti adalékok. (A Nyelvtudományi Intézet és egy gimnáziumi nyelvtankönyv történetéhez.) In: Emlékkönyv Benkő Loránd hetvenedik születésnapjára. 138–145.

DURKÓ Mátyás: Centenáriumi emlékülés Földesen Karácsony Sándor születésének 100. évfordulójára. = Nyr 1991. 1–2. sz. 155–157.

ELEKFI László: A ’mondat’ fogalmának alakulása Brassai mondatszemléletében. In: Tanulmányok a magyar nyelvtudomány történetének témaköréből. 150–155.

FÁBIÁN Pál: Nyelvújítás a múlt század végi ortológia áramában. In: Tanulmányok a magyar nyelvtudomány történetének témaköréből. 161–164.

FODOR István: Konferenz über die ungarische Landnahmezeit in Szeged. = UAJbNF 10. sz. 1991. 165–169.

GAZDA István: Széchenyi és a magyar nyelv. = ÉA 1991. 4. sz. 3.

HEGEDŰS József: Evolution or Revolution? (A Transitory Period in Hungarian Com-parative Linguistics.) = AU-Bud-L 22. sz. 1991. 79–86.

HERMAN József: Az elméleti nyitás korszaka a magyar nyelvtudományban. = MNy 1991. 1. sz. 14–22.

HERMAN József: Az elméleti nyitás korszaka a magyar nyelvtudományban a 60-as évek óta. In: Tanulmányok a magyar nyelvtudomány történetének témaköréből. 29–37.

HORVÁTH Mária: Leo Spitzer és a magyar nyelvtudomány. In: Tanulmányok a magyar nyelvtudomány történetének témaköréből. 287–292.

HORVÁTHNÉ BERNÁTH Rózsa: Győri nyelvészek. In: Tanulmányok a magyar nyelvtudomány történetének témaköréből. 283–286.

IMRE Samu: A Csűry-iskola. In: Tanulmányok a magyar nyelvtudomány történetének témaköréből. 289–306.

A. JÁSZÓ Anna: A mondattani elv. (Iskolai nyelvtanok a 19. század második felében.) = Nyr 1991. 1–2. sz. 45–58.

KÁLMÁN Béla: A magyar és a külföldi finnugor nyelvészek kapcsolata századunkban. In: Tanulmányok a magyar nyelvtudomány történetének témaköréből. 325–328.

KÁLMÁN Péter: Táncsics Mihály nyelvészeti munkássága. In: Tanulmányok a magyar nyelvtudomány történetének témaköréből. 328–333.

KECSKÉS András: Nyelvtudomány és verselmélet. Nyelvészeti meggondolások a 19. századi magyar verselméletben. = NyK 1991. 1–2. sz. 61–82.

KEMÉNY Gábor: Az első magyar alkalmazott nyelvészeti konferenciáról. = ÉA 1991. 3. sz. 13.

KESZLER Borbála: A Magyar Nyelvtudományi Társaság életéből. = MNy 1991. 4. sz. 495–497.

KISS Jenő: Nemzetközi dialektológiai kongresszus: Bamberg, 1990. = MNy 1991. 1. sz. 105–107.

KLAUSZ, Vjajno: Congressus Septimus Internationalis Fenno-Ugristarum. = LingUr 1991. 2. sz. 124–126.

KOPIÁS Sándor: Verseghy Ferenc Anyanyelvi Központ. = ÉA 1991. 3. sz. 12–13.

KORNAI András–KÁLMÁN László: Nemzeti nyelv – nemzetközi tudomány. = NyK 1991. 1–2. sz. 147–156.

KOVÁCS Ferenc: Egy "elfelejtett" magyar grammatikus. In: Tanulmányok a magyar nyelvtudomány történetének témaköréből. 419–424.

KÖPECZI Béla: Egy magyar vonatkozású olasz politikai irat 1706-ból. In: Emlékkönyv Benkő Loránd hetvenedik születésnapjára. 379–385.

KÖVENDI Dénes–KONTRA György: Karácsony Sándor nyelvészeti-pedagógiai munkássága. In: Tanulmányok a magyar nyelvtudomány történetének témaköréből. 424–430.

LAKÓ György: Akadályok hazai nyelvtudományunk fejlődésének útjában; eredmények az akadályok ellenére. = MNy 1991. 3. sz. 288–297.

LAKÓ György: Ellentétes előjelű törekvések a régi magyar nyelvtudomány értékelése során. In: Emlékkönyv Benkő Loránd hetvenedik születésnapjára. 404–408.

MARÓTI István: Az Anyanyelvápolók Szövetségének életéből. = ÉA 1991. 3. sz. 12.

MÁTÉ Jakab: A magyar szövegnyelvészeti kutatások kibontakozása. In: Tanulmányok a magyar nyelvtudomány történetének témaköréből. 462–468.

MIKÓ Pálné: Magyar Grammatika (1808, Debrecenbenn) – a másik, a kicsi. In: Könyv Papp Ferencnek. 171–184.

MIKÓ Pálné: A magyar nyelvtudomány fejlődése a 18–19. század fordulóján. In: Tanulmányok a magyar nyelvtudomány történetének témaköréből. 475–479.

MOLLAY Károly: A Magyar Nyelvtudományi Társaság LXXXV. közgyűlése. = MNy 1991. 1. sz. 107–110.

MOLLAY Károly: A Magyar Nyelvtudományi Társaság LXXXVI. közgyűlése. = MNy 1991. 2. sz. 242–247.

A. MOLNÁR Ferenc: Régi finnugor nyelvészek mint könyvtárosok. In: Tanulmányok a magyar nyelvtudomány történetének témaköréből. 492–501.

V. MOLNÁR Zoltán: 450 éve jelent meg Sylvester János Új Testamentuma. = VasiSz 1991. 3. sz. 457–459.

A nyelvészetről – egyes szám, első személyben. Szerkesztette Sz. Bakró-Nagy Marianne, Kontra Miklós. MTA Nyelvtudományi Intézete, Bp., 1991. 270 l.

NYOMÁRKAY István: Egy múlt századi egyetemi jutalomtétel. (Egy pályamű bemutatása.) In: Emlékkönyv Benkő Loránd hetvenedik születésnapjára. 484–487.

PAPP Lajos: Ki írta a Vitéz Franciscót? In: Emlékkönyv Benkő Loránd hetvenedik születésnapjára. 508–511.

PAPP Lajos: A magyar nyelvemlékkiadás szemléleti változásai. In: Tanulmányok a magyar nyelvtudomány történetének témaköréből. 509–515.

PAPP Zsuzsanna: Találkozás a Vitkovits-Kódex írójával. (Adalékok a kódexírás lélektanához.) In: Emlékkönyv Benkő Loránd hetvenedik születésnapjára. 512–515.

PERROT, Jean: Vélekedések a magyar nyelvről Franciaországban a 20. századig. In: Tanulmányok a magyar nyelvtudomány történetének témaköréből. 38–48.

PLÉH Csaba: A magyar elméleti nyelvpszichológia kezdetei. In: Tanulmányok a magyar nyelvtudomány történetének témaköréből. 524–530.

PUSZTAY János: A IV. Nemzetközi Uráli Fonológiai Szimpózium. (Hamburg, 1989. szept. 4–8.) = MNy 1991. 2. sz. 240–242.

RÉDEI Károly: Felfogásbeli különbségek a magyar nyelvtörténet egyes kérdéseiben, a magyar és a finnugor nyelvtudományban. In: Tanulmányok a magyar nyelvtudomány történetének témaköréből. 543–549.

ROT Sándor: A magyar nyelvelmélet történetéből. In: Tanulmányok a magyar nyelvtudomány történetének témaköréből. 567–572.

SZATHMÁRI István: Ki lehet a szerzője a Magyar Tudós Társaság 1846. évi nyelvtanát névtelenül ismertető recenziónak? In: Tanulmányok a magyar nyelvtudomány történetének témaköréből. 643–650.

SZATHMÁRI István: Visszapillantás a Mai Magyar Nyelvi Tanszék két évtizedére. In: Hagyomány és újítás a mai magyar nyelvi kutatásban és oktatásban. 7–18.

SZENDE Aladár: A III. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus. = NyéK 83. sz. 1991. 90–93.

SZENDE Aladár: A Magyar Nyelvőr százhúsz évéről. = NyéK 83. sz. 1991. 25–38.

SZŰTS László: A nyelvművelő Kosztolányi – mai szemmel. In: Tanulmányok a magyar nyelvtudomány történetének témaköréből. 673–677.

Tanulmányok a magyar nyelvtudomány történetének témaköréből. (A Magyar Nyelvészek V. Nemzetközi Kongresszusának előadásai.) Szerkesztette Kiss Jenő, Szűts László. Akadémiai, Bp., 1991. 728 l.

TOLCSVAI NAGY Gábor: Egy eszme továbbélése. Az irodalmi nyelv fogalma Horváth János és Pais Dezső munkásságában. In: Emlékkönyv Benkő Loránd hetvenedik születésnapjára. 620–622.

[TOLCSVAI NAGY Gábor] T. N. G.: Élőnyelvi konferencia Kolozsvárott. = ÉA 1991. 4. sz. 15.

ZSEMLYEI János: A nyelvművelő Dsida Jenő. In: Emlékkönyv Benkő Loránd hetvenedik születésnapjára. 671–676.


stílus 1 (fehér)
stílus 2 (fekete)

+ betűméret | - betűméret