stílus 1 (fehér)
stílus 2 (fekete)

+ betűméret | - betűméret   
Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság

Hungarológiai Értesítõ
Bibliográfia
Nyelvészet
1991

I. Alkalmazott nyelvészet

A magyar nyelv oktatása anyanyelvként, idegen nyelvként
Idegen nyelvek oktatása magyarok számára
A magyar nyelv használatának kérdései Magyarország határain kívül
A szaknyelvek és a terminológia kérdései
Hungarológia

ÁBRÁM Noémi: Pedagógus tanfolyamunk – másodszor Békéscsabán. = NyéK 83. sz. 1991. 19–22.

-áki-: A Csemat életéből. = ÉA 1991. 2. sz. 10.

BALÁZS F. Attila: A hétköznapi élet antropológiája. Beszélgetés Magyar Nándor egyetemi tanárral, a Kommunikációs Antropológiai Munkacsoport alapító tagjával, az Átmenetek szerkesztőjével. = ISz 1991. 4. sz. 406–409.

BENKŐ Loránd: Kiejtési versenyeink múltja és jelene. = EFF 4. sz. 1991. 15–26.

BENKŐ Loránd: "... Ki honunk nyelve mellett van, nemzetünk életét hordja szívében..." Széchenyi a nyelvről és az anyanyelvről. = MTud 1991. 8. sz. 940–946.

BENKŐ Loránd: A magyartanárok "új" feladatairól. = Nyr 1991. 4. sz. 325–330.

BUGÁRSZKI Ildikó Karolina: Ismerkedés az anyanyelvvel. = ÉA 1991. 3. sz. 17.

N. CSÁSZI Ildikó: Példaszövegek a magyar nyelv tanításához, 3–8. osztály. Trezor Kiadó, Bp., 1991. 151 l.

DEME László: Anyanyelvünk a változó társadalomban. = EFF 4. sz. 1991. 27–41.

DEME László: Kazinczy-díjak, Kazinczy-jutalmak. = ÉA 1991. 4. sz. 17.

DEME László: A Magyar Rádió Nyelvi Bizottságáról. = ÉA 1991. 1. sz. 17.

DOBOS Éva: A norvég iskolarendszerről egy szlovákiai (magyar) pedagógus szemével. = NyéK 82. sz. 1991. 72–74.

EÖTVÖS Loránd: Néhány szó az egyetemi tanítás kérdéséhez. (Részletek.) = EFF 4. sz. 1991. 13–14.

FÁBIÁN Pál: A szaknyelvek kutatása a Mai Magyar Nyelvi Tanszéken. In: Hagyomány és újítás a mai magyar nyelvi kutatásban és oktatásban. 1991. 93–99.

FÖLDI Éva: Az 50. szép magyar beszéd versenye a Budapesti Tudományegyetem. = EFF 4. sz. 1991. 9–11.

FUTAKY István: A magyar nyelv a Göttingische Gelehrte Anzeigen 18. és 19. századi recenzióinak tükrében. In: Tanulmányok a magyar nyelvtudomány történetének témaköréből. 180–184.

FUTAKY István: Die ungarische Sprache in den Rezensionen der Göttingischen Gelehrten Anzeigen im 18. und 19. Jahrhundert. = FUM 14–15. sz. 1990–1991. 245–253.

FÜLEI-SZÁNTÓ Endre: Vándorlás és hitvallás. = Kor 1991. 12. sz. 1460–1454.

FÜLÖP Lajos: Tájnyelv és iskola. In: Hagyomány és újítás a mai magyar nyelvi kutatásban és oktatásban. 1991. 177–183.

GAGYI-BALLA István: Politikamentes anyanyelvi mozgalom. = Kor 1991. 11. sz. 1413–1414.

GÁL Sándor: Vallomás az anyanyelvről. = ÉA 1991. 3. sz. 4.

GINTER Károly: Az idegen kultúra hatása a környezeti nyelv oktatására. (A külföldi magyar vendégoktatók 1990. október 18-i konferenciáján tartott előadás nyomán.) = NyéK 81. sz. 1991. 51–53.

GRAF Rezső: "Akiknek nemzeti ismérve, hogy a magyar nyelvhez ragaszkodnak". = ÉA 1991. 1. sz. 16.

GRÉTSY László: Az Anyanyelvápolók Szövetségének ez évi [1991] munkájáról. = ÉA 1991. 2. sz. 14–15.

GRÉTSY László: A legutóbbi másfél évtized szómagyarító pályázatai nyelvész szemmel. In: Tanulmányok a magyar nyelvtudomány történetének témaköréből. 223–230.

[GRÉTSY László] G. L.: Mit állított Seneca? = ÉA 1991. 3. sz. 7. [Non vitae, sed scholae discimus]

GRÉTSY László: Nyelvében él a nemzet? = ÉA 1991. 1. sz. 5.

Hagyomány és újítás a mai magyar nyelvi kutatásban és oktatásban. Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bp., 1991. 198 l. [Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Mai Magyar Nyelvi Tanszékének 20 éves jubileuma alkalmából rendezett munkahelyi konferencia előadásai]

HERNÁDI Sándor: A beszédművelés tantárgy története. In: Tanulmányok a magyar nyelvtudomány történetének témaköréből. 271–274.

JAKÓCS Dániel: Egy kényszerű kísérlet eredményei. = NyéK 81. sz. 1991. 47–51. [A magyar mint idegen nyelv]

A. JÁSZÓ Anna: Speech and Thought Developing Exercises after Public Educations Act of 1868. = Au-Bud-L 22. sz. 1991. 105–116.

KARÁDY Viktor: Nyelvi magyarosodás és nyelvi kultúra. In: A szó hatalma. 101–146.

KEREKES Barnabás: "Beszélni nehéz" körvezető tábora Csurgón. = ÉA 1991. 4. sz. 16.

KESZLER Borbála: Megnyitó. In: Hagyomány és újítás a mai magyar nyelvi kutatásban és oktatásban. 5. [Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Mai Magyar Nyelvi Tanszékének 20 éves jubileuma alkalmából]

KISS Mária: A szomszédos országok magyar fiataljai Budapesten. = NyéK 83. sz. 1991. 69–70. [Egyetemi felvételi előkészítő]

KÓSA László: Hungarológia – magyarságtudomány – országismeret. In: A magyarságtudomány kézikönyve. 11–74.

A magyarságtudomány kézikönyve. Szerkesztette Kósa László. Akadémiai, Bp., 1991. 809 l.

KOVÁCS Ilona: Szövegközpontú oktatás. = NyPÍ 12. sz. 1991. 101–138.

KOVÁTS Dániel: A Kazinczy-verseny 1991. évi országos döntőjéről. = EFF 4. sz. 1991. 53–56.

KUTASI KOVÁCS Lajos: Dél-amerikai magyar műhelyek az ötvenetes években. = NyéK 82. sz. 1991. 43–45.

LANSTYÁK István: A Csehszlovákiai Magyarok Anyanyelvi Társasága. = ÉA 1991. 2. sz. 10.

LUCZA Katalin: A Mai Magyar Nyelvi Tanszék és a középiskolai anyanyelvi oktatás. In: Hagyomány és újítás a mai magyar nyelvi kutatásban és oktatásban. 67–69.

Mit várok az Anyanyelvápolók Szövetségétől? (Pályázat fiataloknak.) = ÉA 1991. 2. sz. 15.

MOKÁNY Katalin: Nabljugyenyija nad vengerszkoj dialektnoj terminologijej zsivotno-vodsztva. V. = LingUr 1991. 2. sz. 99–104.

MOLNÁR Ildikó: A szegedi országos döntő kötelező szövegének hibaelemzése. = EFF 4. sz. 1991. 125–130.

NAGY ABONYI Árpád: Veszélyben a vajdasági magyar oktatás. = Köznevelés 1991. 41. sz. 6.

OLÁH Tibor: Nyelvpolitikai modellek elméleti megközelítésben. = NyPÍ 12. sz. 1991. 91–100.

OROSZ Ildikó: Magyar nyelvű oktatás Kárpátalján. = Köznevelés 1991. 13. sz. 3–4.

PONGRÁCZ Judit: Az ekvivalens szakszöveg. = NyPÍ 12. sz. 1991. 71–90.

RÁCZ Endre: A klasszikus grammatika megújítása és az iskolai nyelvoktatás. In: A mai magyar nyelv 1. 1991. 95–109.

V. RAISZ Rózsa: Mondattani fogalmak értelmezésének változásai a tanárképző (pedagógiai) főiskolák jegyzeteiben és tanterveiben. In: Tanulmányok a magyar nyelvtudomány történetének témaköréből. 537–542.

SOMOS Béla: Logopédia? Gyakorlati fonetika? Beszédművelés? (Egy nyelvpedagógiai te-vékenység kapcsolatai.) In: Tanulmányok a magyar nyelvtudomány történetének témaköréből. 622–626.

SZABÓ Dénes: A magyar nyelvkönyvek írásának kialakulása. In: Tanulmányok a magyar nyelvtudomány történetének témaköréből. 626–631.

Z. SZABÓ László–WACHA Imre: A Kazinczy-versenyek huszonöt éve. Győr, 1991. 166 l.

SZABÓMIHÁLY Gizella: A XII. Kazinczy Napokról. (Kassa, 1991. március 21–23.) = ÉA 1991. 3. sz. 16.

SZATHMÁRI István: Az egyetemi anyanyelvi napok elé. = EFF 4. sz. 1991. 45–46.

SZENDE Aladár: Egy csíkszeredai pedagógiai folyóirat első számáról. = NyéK 83. sz. 1991. 84–88. [NYITLAPOK, azaz Nyelv–Irodalom-Tanítási Lapok]

SZENDE Aladár: Élővé tenni nyelvünk múlját az iskolai neveléssel. In: Emlékkönyv Benkő Loránd hetvenedik születésnapjára. 609–612.

SZENDE Aladár: Gyorshír. Az Anyanyelvápolók Szövetségének közgyűléséről. = ÉA 1991. 1. sz. 15.

SZENDE Aladár: A magyar nyelv tanítása. Gyermektáborainkról. Visszapillantás és mérleg. = NyéK 81. sz. 1991. 36–42.

SZENDE Aladár: A nyelvtudomány iskolai lecsapódása századunkban. In: Tanulmányok a magyar nyelvtudomány történetének témaköréből. 650–658.

SZENDE Aladár: Az Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny tételei. = ÉA 1991. 2. sz. 12–13.

SZÉPFALUSI István: Identitászavarok és a kivezető út. Javaslat ausztriai Összmagyar Ér-dekképviselet létrehozására. = Kor 1991. 11. sz. 1386–1397.

SZŰTS László: Megújulóban a Szarvas Gábor nyelvművelő napok. = ÉA 1991. 1. sz. 15.

TOLCSVAI NAGY Gábor: Válasz a válaszra. = ÉA 1991. 2. sz. 5. [Válasz Deme Lászlónak Tolcsvai Nagy Gábor: Új nyelvi eszmények felé című cikkével kapcsolatban]

TURCZA Péter Pál: Az anyanyelvi nevelés-oktatás Hargita megyében. = Köznevelés 1991. 27. sz. 6.

VÁLYI András: A magyar nyelv gyakorlati tanítása és tanulása. Bp., 1991. 30, 31 l. (Dolgozatok a magyar mint idegen nyelv és a hungarológia köréből 21.)

H. VARGA Gyula: Az anyanyelv értékrendjének érvényesítése az iskolában. VIII. Országos Anyanyelv-oktatási napok (Eger, 1990. július 2–5.). = NyéK 81. sz. 1991. 42–47.

VEENKER, Wolfgang: Sprachwissenschaftliche Forschungen zur Hungarologie in der Bundesrepublik Deutschland. In: Tanulmányok a magyar nyelvtudomány történetének témaköréből. 694–705.

WACHA Balázs: Az "aspektualitás" és tanítása. In: A mai magyar nyelv 1. 1991. 139–162.

ZSIGMOND Győző: Kőrösi Csoma Sándor anyanyelvi vetélkedő. = ÉA 1991. 3. sz. 17.


stílus 1 (fehér)
stílus 2 (fekete)

+ betűméret | - betűméret