stílus 1 (fehér)
stílus 2 (fekete)

+ betűméret | - betűméret   
Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság

Hungarológiai Értesítõ
Bibliográfia
Néprajz
1991

A. ÁLTALÁNOS MŰVEK


I. Atlasz, bibliográfia, lexikon


Andrásfalvy Bertalan irodalmi munkássá ga. A szerző jegyzéke alapján összeállította Serfőzőné Gémes Magda. In: A Duna menti népek hagyományos műveltsége. Magyar Néprajzi Társaság, Bp., 1991. 17–23.

BÖRÖNDI Lajos: Győr-Sopron megye nyelvészeti irodalma. Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bp., 1991. 72 l.

CSERBÁK András: Bericht über die ungarische volkskundliche Bibliographie mit einem geschichtlichen Rückblick. In: Internationale und nationale volkskundliche Bibliographien. Herausgeben von Klaus Beitl, Eva Kausel. Verein für Volkskunde, Wien, 1991. 51–56. (Buchreihe der Österreichische Zeitschrift für Volkskunde 9.)

Fél Edit irodalmi munkássága, 1971–1989. Összeállította Serfőzőné Gémes Magda. = Ethn 1991. 1–2. sz. 162–167.

HARKAI Imre: Válogatott irodalom. In: A Vajdaság népi építészete. Szabadtéri Néprajzi Múzeum, Szentendre, 1991. 247–251. (A Magyar Népi Építészeti Archívum kiadványai 4.)

IMOLAY LENKEY István: Bibliográfia az intézményes Gömör-kutatás és a Gömöri Múzeum első évtizedéhez. In: Eredmények és feladatok. Kossuth Lajos Tudományegyetem Né prajzi Tanszéke, Debrecen, 1991. 105–120.

A Kossuth Lajos Tudományegyetem Néprajzi Tanszékén készült dolgozatok (1989-ig). In: Eredmények és feladatok. Kossuth Lajos Tudományegyetem Néprajzi Tanszéke, Debrecen, 1991. 217–234.

A magyar etnológia válogatott bibliográfiája. Bodrogi Tibor hagyatékának felhasználásával összeállította Kovács Zoltán, Sárkány Mihály, Vargyas Gábor. Magyar Tudományos Akadémia Néprajzi Kutatóintézete, Bp., 1991. 171 l. (Occasional papers in anthropology 3.)

Magyar néprajzi bibliográfia, 1989. Szerkesztette Cserbák András. Néprajzi Múzeum, Bp., 1991. 190 l.

NÉMETH Zoltán: Publikációk, közlemények a tirpák etnikai csoportról (1896–1991). In: Nyíregyházi (tirpák) nyelvjárási emlékek, 5. Jósa András Múzeum, Nyíregyháza, 1991. 69–101. (Jósa András Múzeum kiadványai 32.)

PENAVIN Olga: Néhány szó a jugoszláviai Bánát magyar nyelvjárási atlaszáról. In: Emlékkönyv Benkő Loránd hetvenedik születésnapjára. Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bp., 1991. 521–526.

TŐKÉS Szilárdné: Farkas József tudományo s és publicisztikai írásai. In: Történelem, régészet, néprajz. Szerkesztette Ujváry Zoltán. Ethnica, Debrecen, 1991. 543–554.

TŐKÉS Szilárdné: A Kossuth Lajos Tudományegyetem Néprajzi Tanszéke Adattárában őrzött szatmári gyűjtések bibliográfiája. In: Régió és kultúra. Ethnica, Debrecen, 1991. 343–355.


II. Kutatók


ANDRÁSFALVY BERTALAN

HOFER Tamás: A. B. köszöntése. In: A Duna menti népek hagyományos műveltsége. Magyar Néprajzi Társaság, Bp., 1991. 9–16.

ZELNIK József: Berci táncol. In: A Duna menti népek h agyományos műveltsége. Magyar Néprajzi Társaság, Bp., 1991. 141–143.

BÁLINT SÁNDOR

*PAKSA Katalin: B. S. és a népzenekutatás. Személyes visszaemlékezés. = Ethn 1990. 2. sz. 323–325.

BARNA FERDINÁND

DOMOKOS Péter: B. F. Akadémiai, Bp., 1991. 217 l. (A múlt magyar tudósai)

BARTÓK BÉLA

Interview de B. B. = BullInterKodálySoc 1991. 1. sz. 12–14.

BENKÕ JÓZSEF

MAKRA Csaba: B. J. emlékezete. = NéprH 1991. 1. sz. 97–98.

CSISZÁR ÁRPÁD

DANKÓ Imre: Csiszár Árpádra emlékezve. = NéprH 1991. 1. sz. 108–109.

CSISZÁR JÓZSEF

KOREK József: Búcsú Csiszár Józseftől. = Múzeumi Kurír 1991. 1. sz. 57–61.

DOMOKOS PÁL PÉTER

BEKE György: Sorsa rendhagyó és erdélyi magyar. (Beszélgetés Domokos Pál Péterrel.) = HetiMo 1991. 43. sz. 11.

HALÁSZ Péter: Születésnapi beszélgetések a 90 esztendős Domokos Pál Péterrel. = ErdélyiMság 1991. 7. sz. 36–37.

HALÁSZ Péter: A kilencvenesztendős D. P. P. köszöntése. = NéprH 1991. 2–3. sz. 121–122.

DUKA JÁNOS

BALÁZS Lajos: id. D. J. (1909–1990). = NéprH 1991. 2–3. sz. 137–138.

ERDÉLYI ZSUZSANNA

BARNA Gábor: E. Zs. = Távlatok 1991. 1. sz. 70–73.

BARNA Gábor: "Két kereszt alatt lefekszek..." E. Zs. = NéprH 1991. 2–3. sz. 124–126.

NIEDERHAUSER Emil: E. Zs. köszöntése. = Confessio 1991. 3. sz. 80–82.

TÁNCZOS Vilmos: E. Zs. köszöntése. = Honism 1991. 4. sz. 96–97.

ERDŐS JENŐ

DANKÓ Imre: Egy elfelejtett szatmári etnográfus, E. J. In: Történelem, régészet, néprajz. Ethnica, Debrecen, 1991. 481–499.

FARKAS JÓZSEF

NÉMETH Péter: F. J. 60 éves. In: Történelem, régészet, néprajz. Szerkesztette Ujváry Zoltán. Ethnica, Debrecen, 1991. 5–8.

FÉL EDIT

*BALASSA Iván: F. E., 1910–1988. = AgrártörtSz 1989. 1–4. sz. 274–276.

RAJECZKY Benjámin: Emlékezés Fél Editre. = Ethn 1991. 1–2. sz. 160–161.

FERENCZI IMRE

*BELLON Tibor: F. I., 1951–1989. = NéprNyelvtud 33. sz. 1989–1990. 105–112.

GAÁL KÁROLY

Egy többnyelvű tájon ugyanazt a kultúrát különböző nyelveken lehet kifejteni. Gaál Károllyal beszélget Szulovszky János. = Honism 1991. 5. sz. 55–60.

GUNDA BÉLA

BARABÁS Jenő: Köszöntjük a nyolcvanéves Gunda Bélát. = NéprH 1991. 2–3. sz. 123–124.

BODÓ Sándor: G. B. 80 éves. In: Régió és kultúra. Ethnica, Debrecen, 1991. 5–7.

LUKÁCS László: Néprajzi gyűjtőúton Gunda Bélával a Nagy-Sárréten. In: Gyűjtőúton. Damjanich János Múzeum, Szolnok, 1991. 15–17.

HADHÁZY PÁL

ERDÉSZ Sándor: H. P., Hajdúböszörmény, 1914. = NéprH 1991. 2–3. sz. 138–139.

HEGYI IMRE

KODOLÁNYI János: H. I. hetvenéves. = NéprH 1991. 2–3. sz. 131–132.

HUNFALVY PÁL

LACZKOVITS Emőke: Száz esztendeje hunyt el H. P. = Múzeumi Diárium 1991. 11–13 l.

IKVAI NÁNDOR

*SELMECZI KOVÁCS Attila: I. N., 1935–1988. = AgrártörtSz 1990. 1–4. sz. 268–269.

JANKÓ JÁNOS

PETÁNOVICS Katalin: J. J. és a Balaton környékének néprajza. In: 100 éves a Balaton-kutatás. Tihany, 1991. 141–153.

JUNG KÁROLY

Újvidéki beszélgetés dr. J. K. néprajzkutatóval, a vajdasági Hun garológiai Intézet tudományos főmunkatársával. (Riporter: Máder László.) = Magyarok 1991. 1–2. sz. 184–187.

KALLÓS ZOLTÁN

A moldvai csángók tanítója. (Riporter Diószegi László.) = Alf 1991. 6. sz. 63–71.

katona imre

VOIGT Vilmos: K. I. hetvenéves. = NéprH 1991. 2–3. sz. 126–131.

KODÁLY ZOLTÁN

Souvenirs de Zoltán Kodály. = BullInterKodálySoc 1991. 1. sz. 14–18.

Thirteen unpublished letters by Zoltán Kodály to Béla Bartók. = BullInterKodálySoc 1991. 1. sz. 3–12.

VOLLY István: A Magyar Tudományos Akadémia Népzenekutató Csoportja és K. Z. öt hivatalos levele. Eredeti dokumentumok közlésével. = ÚÍ 1991. 11. sz. 80–91.

KÓS KÁROLY

Életrajz – Biography of K. K. Kriterion, Bukarest, 1991. 252 l.

KRAJCZÁR KÁROLY

M. KOZÁR Mária: Mesélő tárgyak és emberek. Beszélgetés Krajczár Károllyal. = VHK 1991. 2. sz. 26–28.

KRESZ MÁRIA

HOFFMANN Tamás: Temetés előtti megemlékezés Kresz Máriáról. Elhangzott 1989. szept. 20-án a Néprajzi Múzeum Dísztermében. = NéprH 1991. 2–3. s z. 134–137.

KRÍZA JÁNOS

KRÍZA Ildikó: K. J., az erdélyi reformnemzedék képviselője. = Honism 1991. 6. sz. 12–15.

MÁRKOS Ervin: Emlékezés Kríza Jánosra, halálának 115. évfordulóján. = NéprH 1991. 1. sz. 99–100.

KUNKOVÁCS LÁSZLÓ

GERA Mihály: Néprajzi kirak ós. A magyar néprajzi fényképezésről és Kunkovács Lászlóról. = Fotóműv 1991. 2. sz. 32–36.

MALONYAY DEZSŐ

BARANYAI Zsolt: M. D. mint szépíró. In: Népi kultúra és nemzettudat. Magyarságkutató Intézet, Bp., 1991. 70–76. (A magyarságkutatás könyvtára 7.)

MARÓT KÁROLY

*VOIGT Vilmos: M. K. és a magyar néprajztudomány. = AntTan 1989–1990. 2. sz. 154–165.

OLSVAI IMRE

VIKÁR László: O. I. 60 éves. = NéprH 1991. 2–3. sz. 126–131.

ORBÁN BALÁZS

HÁLA József: 1890-ben hunyt el, de mikor született O. B.? = NéprH 1991. 1. sz. 103–106.

KATONA Tamás: Emlékezés Orbán Balázsra. = NéprH 1991. 1. sz. 100–103.

ORTUTAY GYULA

PALÁDI-KOVÁCS Attila: O. Gy. Akadémiai, Bp., 1991. 250 l. (A múlt magyar tudósai)

REÕTHY FERENC

MATYIKÓ SEBESTYÉN József: A Dél-Balaton honismereti mindenese. R. F. hetvenéves. = SomHon 1991. 1. sz. 56–57.

SEBESTYÉN GYULA

S. LACKOVITS Emőke: S. Gy. (1864–1946). In: S. Gy. emlékére. Laczkó Dezső Múzeum, Veszprém, 1991. 7–16. (A veszprémi Laczkó Dezső Múzeum konferenciái l.)

S. LACKOVITS Emőke: S. Gy. és a vidéki gyűjtögetőszövetségek. In: S. Gy. emlékére. Laczkó Dezső Múzeum, Veszprém, 1991. 24–31. (A veszprémi Laczkó Dezső Múzeum konferenciái l.)

SZIKSZAY GYÖRGY

DIENES Erzsébet: Sz. Gy. írói munkássága a szövegstilisztika tükrében. In: Vallási néprajz, 5. Református Teológiai Doktorok Kollégiuma, Debrecen, 1991. 75–93. (Vallási néprajz 5.)

TÁLASI ISTVÁN

KATONA Imre: A magyar néprajz harmadik nemzedékének nagy egyénisége: T. I. = Juss 1991. 3. sz. 89–93.

TIMAFFY LÁSZLÓ

BARSI Ernő: A hetvenöt esztendős T. L. köszöntése. = Honism 1991. 5. sz. 96–97.

TÖMÖRKÉNY ISTVÁN

FÁRI Irén: Tömörkény, a néprajzi tár megszervezője. = MúzKutCsongrádM 1991. 67–72.

VARGYAS LAJOS

A muzsika régésze. Beszélgetés V. L. népzenekutatóval. (Riporter Kardos István.) = ÉT 1991. 26. sz. 806–807.

VINCZE LAJOS

GUNDA Béla: V. L., Erdőgyarak, 1920. január 26.–Toledó, 1990. május 21. = NéprH 1991. 1. sz. 109–111.


III. Tudomány- és kutatástörténet


 

BALÁZS Géza: Az Ethnographia 1970–1988. közötti számainak kvantitatív elemzése. = NéprH 1991. 2–3. sz. 42–48.

BARTHA Elek: A tízéves Gömör-kutatás eredményei a folklórban. In: Eredmények és feladatok. Kossuth Lajos Tudományegyetem Néprajzi Tanszéke, Debrecen, 1991. 55–72. (Gömör néprajza 30.)

*BERECZKY Ibolya: Ethnographical Research in the Museums of Szolnok County. = AEthn 1990. 1–4. sz. 277–288.

BODROGI Tibor: Az Ancient Society előzményei. = Népi kult.-népi társ 16. kötet. Akadémiai, Bp., 1991. 9–63.

BOTIK, Ján: A magyar néprajztudomány tiszteletreméltó eredményei. In: Magyar néphagyomány – európai néphagyomány. Magyar Néprajzi Társaság, Bp.–Debrecen, 1991. 130–132. (A Magyar Néprajzi Társaság könyvtára 8.)

BŐDI Erzsébet: A tárgyi néprajz kutatásának eredményei és feladatai Gömörben. In: Eredmények és feladatok. Kossuth Lajos Tudományegyetem Néprajzi Tanszéke, Debrecen, 1991. 27–54. (Gömör néprajz a 30.)

DANKÓ Imre: A szatmári néprajzi tájkutatás előzményei. In: Régió és kultúra. Ethnica, Debrecen, 1991. 33–68.

EPERJESSY Ernő: A kisebbségek néprajzi kutatásai Magyarországon, 1980–1990. In: Nemzetiség – identitás. Ethnica, Debrecen–Békéscsaba, 1991. 152–161.

ERDÉSZ Sándor: Folklórkutatások Szatmárban. In: Történelem, régészet, néprajz. Ethnica, Debrecen, 1991. 527–542.

FARAGÓ József: A romániai magyar néprajztudomány új esélyei. In: Nemzetiség – identitás. Ethnica, Debrecen–Békéscsaba, 1991. 165–167.

FARKAS József: Gunda Béla és a Szatmár-kutatás. In: Régió és kultúra. Ethnica, Debrecen, 1991. 9–32.

FARKAS József: Szatmár néprajzi kutatásához. = Szabolcs-SzatmáriSz 1991. 3. sz. 311–314.

FÉL Edit: Összegező visszatekintés a paraszti társadalom kutatásár a. = Ethn 1991. 1–2. sz. 168–180.

GAÁL Károly: A nemzetiségkutatás problémái Burgenlandban. In: Nemzetiség – identitás. Ethnica, Debrecen–Békéscsaba, 1991. 181–182.

GULYÁS Éva–SZABÓ László: A folklórkutatás és a Debreceni Néprajzi Intézet. In: Eredmények és feladatok. Kossuth Lajos Tudományegyetem Néprajzi Tanszéke, Debrecen, 1991. 185–208. (Gömör néprajza 30.)

GUNDA Béla: A magyar népi kultúra és a magyar néprajzi kutatás Európában. In: Magyar néphagyomány – európai néphagyomány. Magyar Néprajzi Társaság, Bp.–Debrecen, 1991. 15–21. (A Magyar Néprajzi Társaság könyvtára 8.)

GUNDA Béla: Szerkesztői visszaemlékezés. = NéprH 1991. 2–3. sz. 19–24.

GYIVICSÁN Anna: A magyarországi nemzetiségek néprajzi kutatása. In: Magyar néphagyomány – európai néphagyomány. Magyar Néprajzi Társaság, Bp.–Debrecen, 1991. 85–93. (A Magyar Néprajzi Társaság könyvtára 8.)

GYÖRGYI Erzsébet: A "Néprajzi levelek"-ből. Földes László levelei. In: A Duna menti népek hagyományos műveltsége. Magyar Néprajzi Társaság, Bp., 1991. 117–121.

HÁLA József: Pávai-Vajna Ferenc néprajzi megfigyelései és fényképei Nagyen yed környékéről és a Radnai-havasok vidékéről. = Ház és ember 7. sz. 1991. 175–194.

HALÁSZ Péter: Az önkéntes néprajzi gyűjtés a határon kívüli magyaroknál. = Szülőföldünk 1991. 16–17. sz. 93–96.

HALÁSZ Péter: Az önkéntes néprajzi gyűjtőmozgalomról, 2. = Szülőföldünk 1991. 16–17. sz. 83–87.

HOFFMANN Tamás: Korszakváltás és néprajz. Beszélgetés Hoffmann Tamással, a Néprajzi Múzeum főigazgatójával. = Népszabadság 1991. jún. 1. 9.

KATONA Imre: Az Ethnographia szerkesztése és lektorálása. = NéprH 1991. 2–3. sz. 24–26.

KÓS Károly: Erdélyi néprajzkutatásunk sorsfordulóiról. In: A Duna menti népek hagyományos műveltsége. Magyar Néprajzi Társaság, Bp., 1991. 39–44.

KÓSA László: "A Székelyföld leírása" újrakiadásának viszontagságai. = NéprH 1991. 1. sz. 106–107.

KÓSA László: Die Idee des "Europa im Kleinen" in der ungarischen Ethnographie. In: A magyar nyelv és kultúra a Duna völgyében. Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság, Bp.–Wien, 1991. 635–643.

É. KOVÁCS László: A Tompa Mihály Emlékbizottság a Gömör-kutatás szolgálatában. In: Eredmények és feladatok. Kossuth Lajos Tudományegyetem Néprajzi Tanszéke, Debrecen, 1991. 89–96. (Gömör néprajza 30.)

K. KOVÁCS László: Visszaemlékezés az Ethnographia szerkesztésére. = NéprH 1991. 2–3. sz. 26–34.

KRIZSÁN László: Magyar Lászl ó együttműködése a portugál hatóságokkal Afrika tudományos megismerésében. = FöldrajziMúzTan 1991. 10. sz. 23–28.

KUBASSEK János: Torday Emil emlékei Londonban. = FöldrajziMúzTan 1991. 10. sz. 41–46.

LENGYEL Györgyi: Népművészek között. Emlékezések, dokume ntumok. ONHSZ, Bp., 1991. 88 l.

LISZKA József: Egyre nagyobb igényességgel. Egy most induló monografikus néprajzi kutatás margójára. = NéprH 1991. 2–3. sz. 58–59.

LIZANEC Péter: A kárpátaljai magyarság néprajzáról. = NéprH 1991. 1. sz. 62–64.

MUSKETK, Lesj a: Osnovnye napravlenia v izucenii fol’klora slavanskih ethniceskih grupp Vengerskoj Respubliki. – A Magyar Köztársaságban élő szláv etnikai csoportok kutatásának irányai. In: Nemzetiség – identitás. Ethnica, Debrecen–Békéscsaba, 1991. 494–500.

NAGYBÁKAY P éter: A kézművesipar-történeti kutatások eredményei és feladatai. In: Manufaktúrák Magyarországon 1/a. Herman Ottó Múzeum, Miskolc, 1991. 17–22. (Manufaktúrák Magyarországon 1.)

PALÁDI-KOVÁCS Attila: A történeti források szerepének változása a magyar néprajzban. In: Történelem, régészet, néprajz. Ethnica, Debrecen, 1991. 125–133.

PENAVIN Olga: Néprajzi kutatások a jugoszláviai magyaroknál. In: A Duna menti népek hagyományos műveltsége. Magyar Néprajzi Társaság, Bp., 1991. 45–51.

POCSAINÉ EPERJESI Eszter: A Tiszahát néprajzgyűjtője. = NéprH 1991. 2–3. sz. 119–121.

POLLÁK Róbert: Kézművesipar-történeti kutatások Kelet-Szlovákiában. In: VII. Kézművesipar-történeti Szimpózium. Magyar Tudományos Akadémia Veszprémi Akadémiai Bizottsága, Veszprém, 1991. 167–171.

SA LAT Imre: Az őrségi néprajzi kutatásról. Vázlat. In: Népi vallásosság a Kárpát-medencében, l. Magyar Tudományos Akadémia Veszprémi Akadémiai Bizottsága–Caritas Transsylvania, Veszprém, 1991. 94–100.

SÁRKÁNY Mihály: Lévi-Strauss és a történelem. = Népi kult.-népi társ 16. kötet. Akadémiai, Bp., 1991. 167–179.

SELMECZI KOVÁCS Attila: Sebestyén Gyula és a dunántúli néprajzi kutatás kezdetei. In: Sebestyén Gyula emlékére. Laczkó Dezső Múzeum, Veszprém, 1991. 17–23. (A veszprémi Laczkó Dezső Múzeum konferenciái 1.)

SOÓS Kálmán: Kézművesipar-történeti kutatások Kárpátalján. = Szabolcs-SzatmáriSz 1991. 2. sz. 157–169.

SZABÓ István: Egy szamosszegi tanítónő és ránk maradt néprajzi kéziratöröksége. In: Történelem, régészet, néprajz. Ethnica, Debrecen, 1991. 501–517.

SZABÓ László: A "Gömör néprajza" kiadványsorozatból. In: Eredmények és feladatok. Kossuth Lajos Tudományegyetem Néprajzi Tanszéke, Debrecen, 1991. 73–82. (Gömör néprajza 30.)

SZAKÁL Aurél: Szentes régi népéletéről. Papp Imre néprajzi írásainak sorsa. = Múz L 1991. 65–66. sz. 194–198.

SZIGETI Jenő: A folklór és a Biblia. In: Boldogasszony ága. Szent István Társulat, Bp., 1991. 203–221.

TÁTRAI Zsuzsanna: A tudományos érdeklődés alakulása az Ethnographia tükrében 1940–1969-ig. = NéprH 1991. 2–3. sz. 34–42.

VIGA Gyula: Az anyagi kultúra kutatása a Néprajzi Tanszéken. In: Eredmények és feladatok. Kossuth Lajos Tudományegyetem Néprajzi Tanszéke, Debrecen, 1991. 155–184. (Gömör néprajza 30.)

VOIGT Vilmos: Apáczai Csere János magyar szemiotikája. In: Emlékkönyv Benkő Loránd hetvenedik születésnapjára. Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bp., 1991. 638–641.

VOIGT Vilmos: A százesztendős Ethnographia dicsérete. = NéprH 1991. 2–3. sz. 16–19.


IV. Általános elméleti és módszertani kérdések


ANDRÁSFALVY Bertalan: Györffy István közművelődési eszméi. In: A magyar nyelv és kultúra a Duna völgyében. Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság, Bp.–Wien, 1991. 835–839.

ANDRÁSFALVY Bertalan: Népi hagyomány, nemzeti művelődés. = Honism 1991. 6. sz. 21–23.

ANDRÁSFALVY Bertalan: Vom "Nutzen" der Volkskunst und der Volkskunde. = FUF 1991. 2. sz. 107–123.

BÁLINT Sándor: Néprajz és nevelés. Szeged, 1991. 39 l.

BARABÁS Jenõ: A sokszínû népi kultúra. In: Magyar néphagyomány – európai néphagyomány. Magyar Néprajzi Társaság, Bp.–Debrecen, 1991. 72–75. (A Magyar Néprajzi Társaság könyvtára 8.)

BÁRTH János: Die ethnographische Bedeutung der Grenzprozesse. In: Historical Sources 1. Academy of Finland, Helsinki, 1991. 21–27.

BOGLÁR Lajos: Néhány mondat az etnológiáról. In: Magyar néphagyomány – európai néphagyomány. Magyar Néprajzi Társaság, Bp.–Debrecen, 1991. 121–124. (A Magyar Néprajzi Társaság könyvtára 8.)

FÉL Edit: A saját kultúrájában kutató etnológus. = Ethn 1991. 1–2. sz. 1–8.

FROLEC, Václav: A néphagyomány jelentőségéről a csehszlovák–magyar kulturális kapcsolatokban. In: Interetnikus kapcsolatok a Kárpát-medence északi felében. Csehszlovákiai Magyar Néprajzi Társaság, Komárom, 1991. 10–13.

FROLEC, Václav: Möglichkeiten der Zusammenarbeit zwischen der tschechoslo-wakischen und der ungarischen Ethnographie. In: Magyar néphagyomány – európai néphagyomány. Magyar Néprajzi Társaság, Bp.–Debrecen, 1991. 134–137. (A Magyar Néprajzi Társaság könyvtára 8.)

GAGYI József: Amikor a kultúra beszél az eseményben. = Művelődés 1991. 9. sz. 27–28.

GAGYI József: Antropológiai szempont a néprajzkutatásban. (Beszélgetés Hofer Tamás és Mohay Tamás néprajzkutatókkal.) = Átmenetek 1991. 1. sz. 45–58.

GAGYI József: Szempontváltás. = Tett 1991. 1–2. sz. 26–27.

HOFER Tamás: A "népi kultúra" örökségének megszerkesztése Magyarországon. Vázlat egy kutató vállalkozásról. In: Népi kultúra és nemzettudat. Szerkesztette Hofer Tamás. Magyarságkutató Intézet, Bp., 1991. 7–13. (A Magyarságkutatás könyvtára 7.)

IMRE H István: Korszerűség és hagyomány. = Művelődés 1991. 7–8. sz. 41–43.

KÁLDY Mária: Egy 19. század végi falu élete. Múzeumpedagógiai foglalkozás a Szabadtéri Néprajzi Múzeumban. = Téka 1991. 1. sz. 12–24.

KIRÁLY Ferenc: Néprajz és a számítógép. = NéprH 1991. 1–2. sz. 80–82.

KÓS Károly: "A néprajzkutatás közügy, művelése pedig szolgálat". In: Magyar néphagyomány – európai néphagyomány. Magyar Néprajzi Társaság, Bp.–Debrecen, 1991. 127–129. (A Magyar Néprajzi Társaság könyvtára 8.)

KÓSA László–SZEMERKÉNYI Ágnes: Néprajz és folklór. In: A Magyarságtudomány kézikönyve. Akadémiai, Bp., 1991. 729–809.

MAGYARI Nándor László: Értelmező antropológia. = Tett 1991. 1–2. sz. 29–32.

MAGYARI VINCZE Enikő: Átfordítás – de hogyan? = Tett 1991. 1–2. sz. 84–86.

NAGY Olga: A tájékozatlanság buktatói: Vita az erdélyi néprajztudományról. Niedermüller Péter Az antropológia haszna: egy közép-európai példa c. cikkéhez. = BUKSZ 1991. 1. sz. 8–10.

NÉMETH Zoltán: Néprajzi fogalmak mint a népi kultúra kifejezői a korabeli Nyíregyházán. I n: Nemzetiség – identitás. Ethnica, Debrecen–Békéscsaba, 1991. 501–510.

NIEDERMÜLLER Péter: Adatok a magyar folklór szövegbázisának megkonstruálásához a 19. században. In: Népi kultúra és nemzettudat. Magyarságkutató Intézet, Bp., 1991. 15–23. (A Magyarságkutatás könyvtára 7.)

PALÁDI-KOVÁCS Attila: Changes in the Role of Historical Sources in Hungarian Ethnography. In: Historical Sources, 1. Academy of Finland, Helsinki, 1991. 94–104.

PALÁDI-KOVÁCS Attila: Változás és folyamatosság a magyar néprajztudományban. In: Magyar néphagyomány – európai néphagyomány. Magyar Néprajzi Társaság, Bp.–Debrecen, 1991. 32–38. (A Magyar Néprajzi Társaság könyvtára 8.)

SÁRKÁNY Mihály: Elméletek és korszerűség a magyar etnológiában. In: Magyar néphagyomány – európai néphagyomány. Magyar Néprajzi Társaság, Bp.–Debrecen, 1991. 111–120. (A Magyar Néprajzi Társaság könyvtára 8.)

*SCHMIDT Éva: Pápay József osztják hagyatéka és néprajzi vonatkozásai. Megjegyzések a Pápay József osztják hagyatéka c. kiadványhoz. = Ethn 1990. 2. sz. 326–331.

SELMECZI KOVÁCS Attila: A magyar népi kultúra tárgyak és tárgyi gyűjtemények tükrében. In: Magyar néphagyomány – európai néphagyomány. Magyar Néprajzi Társaság, Bp.–Debrecen, 1991. 98–102. (A Magyar Néprajzi Társaság könyvtára 8.)

SZARVAS Zsuzsa: A néprajz egysége és kétsége, avagy honnan hová tart a honi etnográfia és folklorisztika? = NéprH 1991. 2–3. sz. 69–73.

SZENT-IVÁNYI István: A magyar népi kultúra egysége. In: Magyar néphagyomány – európai néphagyomány. Magyar Néprajzi Társaság, Bp.–Debrecen, 1991. 76–84. (A Magyar Néprajzi Társaság könyvtára 8.)

TAGÁNYI Zoltán: A kelet–nyugat probléma a lengyel népi kultúra értelmezésében. In: Népi kultúra és nemzettudat. Magyarságkutató Intézet, Bp., 1991. 90–100. (A Magyarságkutatás könyvtára 7.)

TÚRÓS Endre: Folklorizmus és irodalomtanítá s. = Művelődés 1991. 5–6. sz. 39–42.

VOIGT Vilmos: A magyar néprajz helye a társadalomtudományok között. In: Magyar néphagyomány – európai néphagyomány. Magyar Néprajzi Társaság, Bp.–Debrecen, 1991. 53–64. (A Magyar Néprajzi Társaság könyvtára 8.)

VÖŐ Gabriella: Az erdélyi nemzetiségek népi kultúrájának megismerése mint a szellemi közelítés eszköze Zilahy Kiss Károlynál. In: A Duna menti népek hagyományos műveltsége. Magyar Néprajzi Társaság, Bp., 1991. 105–112.


V. Összefoglaló és gyűjteményes kötetek


A D una menti népek hagyományos műveltsége. Tanulmányok Andrásfalvy Bertalan tiszteletére. Szerkesztette Halász Péter. Magyar Néprajzi Társaság, Bp., 1991. 759 l.

Gyűjtőúton. Néprajzi írások Gunda Béla tiszteletére. Szerkesztette Bereczki Ibolya, Szabó László. Damjanich János Múzeum, Szolnok, 1991. 110 l.

Interetnikus kapcsolatok a Kárpát-medence északi felében. A Komáromban 1991. október 25–26-án megrendezett tudományos tanácskozás előadásainak kivonatai. Szerkesztette Liszka József. Csehszlovákiai Magyar Népr ajzi Társaság, Komárom, 1991. 52 l.

VII. Kézművesipar-történeti Szimpózium. Veszprém, 1990. november 12–14. Szerkesztette Nagybákay Péter, Németh Gábor. Magyar Tudományos Akadémia Veszprémi Akadémiai Bizottság, Veszprém, 1991. 202 l.

Kis magyar néprajz. N éprajzi módszertani szöveggyűjtemény. Szerkesztette Kovácsné Paulovits Teréz. Tanítóképző Főiskola, Zsámbék, 1991. 207 l. (Főiskolai füzetek 13.)

Magyar néphagyomány – európai néphagyomány. A Magyar Néprajzi Társaság 100. és a szervezett néprajzi gyűjtőmozgalom 50. évfordulója alkalmából rendezett emlékülés előadásai, Budapest, 1989. október 27–29. Szerkesztette Balázs Géza, Halász Péter. Magyar Néprajzi Társaság–Kosssuth Lajos Tudományegyetem, Bp.–Debrecen, 1991. 243 l. (A Magyar Néprajzi Társaság könyvtá ra 8.)

Magyar Néprajz, 3. kötet. Kézművesség. Szerkesztette Domonkos Ottó, Nagybákay Péter. Akadémiai, Bp., 1991. 822 l.

A magyar nyelv és kultúra a Duna völgyében. I–II. kötet. Szerkesztette Jankovics József, Kósa László, Nyerges Judit, Wolfram Seidler. Bp.–Wien, Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság, 1990–1991. 534, 535–1275. l.

Magyarország szegin. Szerkesztette Harangozó Imre. Erdélyi Kör, Békéscsaba, 1991. 28 l.

A magyarság néprajza. 1–4. köt. Szerkesztette Czakó Elemér. Babits, Szekszárd, 1991. 435 l. [Az 1933–1934-es kiadás reprintje]

Manufaktúratörténeti konferencia. Miskolc, 1989. október 16–17. Szerkesztette Németh Györgyi. Herman Ottó Múzeum, Miskolc, 1991. 179 l.

Nemzetiség – identitás. A IV. Nemzetközi Néprajzi Nemzetiségkutató Konferencia előadásai, Békéscsaba, 1990. okt. 5–7. Szerkesztette Ujváry Zoltán, Eperjessy Ernő, Krupa András. Ethnica, Debrecen–Békéscsaba, 1991. 549 l.

Népi kultúra és nemzettudat. Tanulmá nygyűjtemény. Szerkesztette Hofer Tamás. Magyar Tudományos Akadémia Néprajzi Kutatóintézete, Bp., 1991. 201 l. (A magyarságkutatás könyvtára 7.)

Népi kultúra – népi társadalom, 16. kötet. Szerkesztette Paládi-Kovács Attila, Niedermüller Péter, Sárkány Mihály. Magyar Tudományos Akadémia Néprajzi Kutatóintézete, Bp., 1991. 178 l.

Tanulmányok a 125 éve született Sebestyén Gyula emlékére. Szerkesztette S. Lackovits Emőke. Laczkó Dezső Múzeum, Veszprém, 1991. 102 l. (A veszprémi Laczkó Dezső Múzeum konferenciái 1.)

Történelem, régészet, néprajz. Tanulmányok Farkas József tiszteletére. Szerkesztette Ujváry Zoltán. Ethnica, Debrecen, 1991. 555 l.


VI. Gyűjtési és kutatási beszámolók, tanfolyamok, táborok


Az 1990. évi országos néprajzi és nyelvjárási gyűjtőpályázat eredményjegyzéke. = Honism 1991. 1. sz. 108 –111.

BERECZKI Ibolya: Nyírbátori füzetlapok. In: Gyűjtőúton. Damjanich János Múzeum, Szolnok, 1991. 87–91.

BORDÁS Attila: Magyar néprajzkutató tábor a Vajdaságban. = Művelődés 1991. 10. sz. 7.

CSERI Miklós: Sze melvények finnországi naplómból. In: Gyűjtőúton. Damjanich János Múzeum, Szolnok, 1991. 66–73.

Eredmények és feladatok. A Gömör-kutatás és a debreceni Néprajzi Intézet. Szerkesztette Ujváry Zoltán. Kossuth Lajos Tudományegyetem Néprajzi Tanszéke, Debrecen, 1991. 246 l. (Gömör néprajza 30.)

FAGGYAS István: Gyűjtőúton a szlovákiai Gömörben. Helyzetek, témák, gondolatok. = Szülőföldünk 1991. 16–17. sz. 52–54.

FEHÉRVÁRY Magda: Néprajzi gyűjtőpályázatok a komáromi járásban. = Hírharang 1991. 1–2. sz. 11–13.

GULY ÁS Éva: Néprajzi gyűjtőúton Jászdózsán. In: Gyűjtőúton. Damjanich János Múzeum, Szolnok, 1991. 81–86.

IKVAINÉ SÁNDOR Ildikó: Debrecenből a néprajzhoz. In: Gyűjtőúton. Damjanich János Múzeum, Szolnok, 1991. 7–14.

KAPROS Márta: Néprajzi gyűjtőtevékenység a P alóc Múzeumban. = Múzeumi mozaik 1991. 1. sz. 10–15.

NOVÁK László: Szemelvények néprajzkutatói jegyzeteimből. In: Gyűjtőúton. Damjanich János Múzeum, Szolnok, 1991. 18–22.

ŐRSI Julianna: Vallomások a terepmunkáról. In: Gyűjtőúton. Damjanich János Múzeum, S zolnok, 1991. 74–80.

SZABÓ Lajos: A néprajzi gyűjtés: szolgálat. In: Magyar néphagyomány – európai néphagyomány. Magyar Néprajzi Társaság, Bp.–Debrecen, 1991. 215–217. (A Magyar Néprajzi Társaság könyvtára 8.)

VALTER Ilona: Mezővárosi kutatások újabb eredm ényei Észak-Magyarországon. In: Régészet és várostörténet. Janus Pannonius Múzeum, Pécs, 1991. 195–209. (Dunántúli dolgozatok. C/ Történettudományi sorozat 3.)

VARRÓ Ágnes: Amikor a néprajzkutató is majdnem szemmel vert. In: Gyűjtőúton. Damjanich János Múz eum, Szolnok, 1991. 98–101.

VIDA Gabriella: Néprajzi szaktábor Krasznokvajdán. = Szülőföldünk 1991. 17. sz. 110.

ZOMBORKA Márta: Amiről a gyűjtőfüzet mesél... In: Gyűjtőúton. Damjanich János Múzeum, Szolnok, 1991. 102–106.


VII. Folklorizmus, hagyományőrzés


ÁCS Anna: "A halott hazajön a temetőből". = Múzeumi Diárium 1991. 20–22.

ÁG Tibor: Népzene az iskolai oktatásban. = Hírharang 1991. 1–2. sz. 6–11.

BÁNSZKY Pál: Borosné Endresz Teréz. Magyar Naiv Művészek Múzeuma, Kecskemét, 1991. 48 l.

*BÁNSZKY Pál: Ori sekné Farsang Erzsi. Magyar Naiv Művészek Múzeuma, Kecskemét, 1990. 48 l.

BARSI Ernő: A néprajz szerepe a pedagógus munkájában. = Hírharang 1991. 1–2. sz. 4–6.

BENEDEK Katalin: Polgári mesekönyvek parasztságképe. Magyar mese és mondavilág. Ezer év meseköltése. Meséli Benedek Elek. In: Népi kultúra és nemzettudat. Magyarságkutató Intézet, Bp., 1991. 135–142. (A magyarságkutatás könyvtára 7.)

BÉRES András: Visszaemlékezés a Debreceni Népi Együttes negyvenéves történetére. = HBMLÉvk 18. sz. 1991. 199–214.

BODÓ Julianna: Közvetített találkozások. = Tett 1991. 1–2. sz. 67–68.

BUDAI I lona: "...Embernek ének őrzi az időt..." In: A Duna menti népek hagyományos műveltsége. Magyar Néprajzi Társaság, Bp., 1991. 737–738.

CENNERNÉ WILHELMB Gizella: A Képzőművészeti Társulat népéletkép műlapjai. In: Népi kultúra és nemzettudat. Magyarságkutató Intézet, Bp., 1991. 127–134. (A magyarságkutatás könyvtára 7.)

CSÁKY Károly: Mikszáth néprajza és annak utóélete. = BHH 1991. 1–2. sz. 54–70.

FEJŐS Zoltán: A népművészet divatjának első korszaka. In: A magyar nyelv és kultúra a Duna völgyében. Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság , Bp.–Wien, 1991. 845–859.

FEJŐS Zoltán: A turizmus az érdeklődés előterében (1). = Tett 1991. 1–2. sz. 35–36.

FEJŐS Zoltán: Népművészeti divat a múlt század végén és a századelőn. In: Népi kultúra és nemzettudat. Magyarságkutató Intézet, Bp., 1991. 143–158. (A magyarságkutatás könyvtára 7.)

FELFÖLDI László: A pusztaszeri Árpád Egyesület (Szeged) hagyományápoló tevékenységéről. In: Népi kultúra és nemzettudat. Magyarságkutató Intézet, Bp., 1991. 121–126. (A magyarságkutatás könyvtá ra 7.)

Folyamategész. Csepeli István faragó és népi iparművészről. = Hitel 1991. 12. sz. 36–39.

GAÁL Károly: Megjegyzések a stinátzi (Burgenland) hímestojás alakulásához. In: A Duna menti népek hagyományos műveltsége. Magyar Néprajzi Társaság, Bp., 1991. 4 43–450.

GALAMBOS Ferenc Ireneus: Hagyományok őrzése (és élesztgetése) egy burgenlandi magyar faluban. In: A Duna menti népek hagyományos műveltsége. Magyar Néprajzi Társaság, Bp., 1991. 593–603.

GÖRÖMBEI András: A folklór szerepe Nagy László költészetében. In: A magyar nyelv és kultúra a Duna völgyében. Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság, Bp.–Wien, 1991. 911–917.

HAJDÚ Katalin: A zsámboki Gyöngyösbokréta. = Honism 1991. 1. sz. 81–84.

IKVAINÉ SÁNDOR Ildikó: Népi mesterek, művészek Pest megyében. Népművész etek háza 1990–1991. Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága, Szentendre, 1991. 7 l.

JANKUS Gyula: Ilus néni, a kéméndi énekes. = Honism 1991. 1. sz. 87–89.

KAPOSI Edit: A táncmesterség és a 19–20. századi társastánc-kultúra nemzeti vonásai hazánkban és Európában. In: Népi kultúra és nemzettudat. Magyarságkutató Intézet, Bp., 1991. 105–120. (A magyarságkutatás könyvtára 7.)

KERÉNYI Ferenc: Paraszti magatartásformák a reformkori népszínművekben. In: Népi kultúra és nemzettudat. Magyarságkutató Intézet, Bp., 1991. 36–50. (A magyarságkutatás könyvtára 7.)

KESERŰ Katalin: Etnográfia és művészet. Finnek és magyarok. In: Népi kultú ra és nemzettudat. Magyarságkutató Intézet, 1991. 174–180. (A magyarságkutatás könyvtára 7.)

KISS Éva: Nemzeti, népi törekvések a magyar iparművészetben a századfordulón. In: Népi kultúra és nemzettudat. Magyarságkutató Intézet, Bp., 1991. 181–188. (A magy arságkutatás könyvtára 7.)

KOLTA Magdolna: Táji különbségek és regionális sajátosságok a 19. századi népszínművekben. In: Népi kultúra és nemzettudat. Magyarságkutató Intézet, Bp., 1991. 51–60. (A magyarságkutatás könyvtára 7.)

*KÓSA László: Felsőbányai és főrévi dramatikus népszokások az Uránia Színház színpadán. = Ethn 1990. 2. sz. 304–314.

MÓSER Zoltán: Holló és hattyú tiszta feketében. Csanádi Imre verseinek népköltészeti gyökereiről. = Árgus 1991. 6. sz. 86–100.

OSZKÓ Sándorné: Ormánság a 24-ik órában. = Hitel 1991. 4. sz. 26–28.

PAKSA Katalin: A népdal a 19. századi polgári életben és a tudományban. In: Népi kultúra és nemzettudat. Magyarságkutató Intézet, Bp., 1991. 24–35. (A magyarságkutatás könyvtára 7.)

T. PAPP Zsófia: A hagyományozódás egy sajátos esete. In: A Duna menti népek hagyományos műveltsége. Magyar Néprajzi Társaság, Bp., 1991. 739–748.

SINKÓ Katalin: Az Alföld és az alföldi pásztor mint orientális téma a hazai és külföldi festészetben. In: Népi kultúra és nemzettudat. Magyarságkutató Intézet, Bp., 1991. 83–89. (A magyarságkutatás könyvtára 7.)

SZILÁGYI Márton: Lisznyai Kálmán és a palócok regionális népi műveltségének romantikus képe. In: Népi kultúra és nemzettudat. Magyarságkutató Intézet, Bp., 1991. 61–69. (A magyarságkutatás könyvtára 7.)

TAKÁCS András: A Csemadok és a népművészet. = NyéK 81. sz. 1991. 62–71.

TARJÁN Gábor: Néprajz az oktatásban. In: A Duna menti népek hagyományos műveltsége. Magyar Néprajzi Társaság, Bp., 1991. 129–133.

TURÓCZY Istvánné: Múzeum és honismeret. Honismereti táborok 1984–1989 között. = MúzL 67–68. sz. 1991. 3–24.

VOIGT Vilmos: Adatközlő – előadó – népművész – a népművészet mestere. In: A Duna menti népek hagyományos műveltsége. Magyar Néprajzi Társaság, Bp., 1991. 53–58.

VOLLY István: A Gyöngyösbokréta múltj a és jövője. = NéprH 1991. 1. sz. 112–115.


VIII. Néprajzi filmek, fényképezés


SISKA József: A Zempléni Múzeum képes levelezőlap gyűjteménye. = NéprH 1991. 2–3. sz. 103–104.

VAJKAI Zsófia: Egy falusi fotográfus. Életképek Bácsbokodról, 1928–1970. = MMMK 1990–1991. 323–343.


IX. A néprajz szervei és intézményei


LUKÁCS László: Volkskunde in Ungarn. Zur gegenwärtigen Situation volkskund-licher Institutionen. = ZfV 1991. 2. sz. 263–268.

SZABADFALVI József: A néprajzi kutatás szervezetei és fórumai Magyarországon. In: Magyar néphagyomány – európai néphagyomány. Magyar Néprajzi Társaság, Bp.–Debrecen, 1991. 22–31. (A Magyar Néprajzi Társaság könyvtára 8.)


a) MÚZEUMOK, MUZEOLÓGIAI KÉRDÉSEK, RESTAURÁLÁS


100 éves a Nagy István alapította balassagyarmati Palóc Múzeum. = BHH 1991. 1–2. sz. 3–16.

BALASSA M. Iván: A szabadtéri múzeumok az Európa-házban. = Pavilon 1991. 5. sz. 66–69.

BENCZE Géza: A Technológiai Iparmúzeum szerepe a hazai kisipar fejlesztésében, 1883–1914. Tájak, Korok, Múzeumok Egyesület, Bp., 1991. ??? (Tájak, korok, múzeumok kiskönyvtára)

BESZÉDES Valéria–DÖMÖTÖR Gábor: A palicsi falumúzeum. In: A Vajdaság népi építészete. Szabadtéri Néprajzi Múzeum, Szentendre, 1991. 235–246. (A Magyar Népi Építészeti Archívum kiadványai 4.)

BÍRÓ Friderika: A Nyugat-Dunántúl tájegység új épületei. = Téka 1991. 2. sz. 1–6.

BODNÁR Mónika: A Gömöri Múzeum tevékenysége és feladatai. In: Eredmények és feladatok. Kossuth Lajos Tudományegyetem Néprajzi Tanszéke, Debrecen, 1991. 83–88.

BODÓ Sándor: Kilakoltatják a néprajzi g yűjteményt. Riporter Mátraházi Zsuzsa. = MN 1991. 198. sz. 8.

DANIS Ferenc–PUSKÓ Gábor: Magyar Néprajzi gyűjtemények és tájházak Szlovákiában. = Hírharang 1991. 3. sz. 18–28.

DANKOVICS Ferenc: Néprajzi gyűjtemény Rábafüzesen. = VHK 1991. 1. sz. 42–43.

GRÁFIK Imre: Muzej narodnostnih manjsin in ohranjanje narodnostnih kultur. = Etnolog 1991. 52. sz. 187–194.

GRÁFIK Imre: Őrsziget – Siget in der Wart. Egy in situ műemléki együttes és történeti-néprajzi gyűjtemény. In: Nemzetiség – identitás. Ethnica, Debrecen –Békéscsaba, 1991. 199–207.

HARKAI Imre: Topolyai múzeumrészlegek. In: A Vajdaság népi építészete. Szabadtéri Néprajzi Múzeum, Szentendre, 1991. 221–228. (A Magyar Népi Építészeti Archívum kiadványai 4.)

JANOVICH István: Szabadtéri múzeumi körülmények közö tt elhelyezett fából készült tárgyak megóvásának kérdései. = Műtárgyvédelem 1991. 20. sz. 63–78.

KERECSÉNYI Edit: Stoletne ljudske dragocenosti v Hetéski hisi v Kamovcih (Kámaháza). In: Vzporednice slovenske in hrvatske etnologije 7. Slov. etn. drustva, Ljubljana, 1991. 109–115.

KONCZ Pál: Szakrális néprajzi tárgyak restaurálására is alkalmas eljárások a magyarországi múzeumi gyakorlatból. In: Népi vallásosság a Kárpát-medencében, 1. Magyar Tudományos Akadémia Veszprémi Akadémiai Bizottsága–Caritas Transsylvania, Veszprém, 1991. 71–78.

*KRISTON VIZI József: A Museum of a New Type in Hungary. The Szórakaténusz Toy Museum of Kecskemét. = AEthn 1989. 4. sz. 350–358.

MENDELE Ferenc: Hollókő, műemlékegyüttes. Tájak, Korok, Múzeumok Egyesület, Bp., 1991. 15 l. (Tájak, Korok, Múzeumok kiskönyvtára)

SEBESTYÉN Gyula: Balatoni Emlékmúzeum Badacsonyban. Herceg Esterházy Pálnak benyújtott emlékirat. In: Sebestyén Gyula emlékér e. Laczkó Dezső Múzeum, Veszprém, 1991. 72–85. (A veszprémi Laczkó Dezső Múzeum konferenciái 1.)

SEBESTYÉN Gyula: Keszthelyi Országos Könyvtár és Dunántúli Központi Múzeum. In: Sebestyén Gyula emlékére. Laczkó Dezső Múzeum, Veszprém, 1991. 86–102. (A veszprémi Laczkó Dezső Múzeum konferenciái 1.)

WINKLER Ferenc: Zalaegerszeg, Göcseji Falumúzeum. Tájak, Korok, Múzeumok Egyesület, Bp., 1991. 16 l. (Tájak, korok, múzeumok kiskönyvtára)


b) KIÁLLÍTÁSOK


V. Alföldi Fazekas Triennálé. Kántor Sándor Kossuth-díjas f azekas, a Népművészet Mestere emlékére. Fotó Kozma Károly. Déryné Művelődési Központ, Karcag, 1991. 22 l. (A Szolnok megyei múzeumok kiállítási vezetői)

BALASSA Iván: A magyar reformátusok II. világtalálkozójának néprajzi vonatkozásai. = NéprH 1991. 2–3. sz. 110–111.

BÁRKÁNYI Ildikó–SZŰCS Judit: "Terülj, terülj, asztalkám..." Kiállítás Szegeden és Csongrádon. = NéprH 1991. 1. sz. 89–90.

BODNÁR Mónika: Gömöri vert csipke. A rozsnyói Bányászati Múzeum kiállítása a putnoki Gömöri Múzeumban. = NéprH 1991. 1. sz. 91–92.

BODNÁR Zsuzsanna: Feliratos textilek. Időszakos kiállítás a Sóstói Múzeumfaluban. = NéprH 1991. 2–3. sz. 107–108.

BODNÁR Zsuzsanna: Népélet és népi vallásosság. Időszaki kiállítás a Sóstói Múzeumfaluban, 1991. augusztus–október. Múzeumfalu Baráti Köre, Nyíregyháza, 1991. 12 l. (A Sóstói Múzeumfalu állandó kiállításainak vezetői 2.)

A bölcsőtől a sírig. Paraszti ünnepek és hétköznapok Nógrád megyében. Állandó kiállítás. A kiállítást rendezte és a vezető szövegét írta Kollár Sándor. Palóc Múzeum, Bal assagyarmat, 1991. 14 l.

CSOBAI Lászlóné: Nemzetiségi kiállítás Budapesten a FUEV 18. Nemzetiségi Kongresszus tiszteletére. = NéprH 1991. 2–3. sz. 109–110.

DANKÓ Imre: A sematikus változatosságról egy kiállítás kapcsán. = Múzeumi Kurír 1991. 1. sz. 10–12.

DEÁKY Zita: Máramaros népei és kincsei. (Mezőgazdaság Máramarosszigeten – Románia.) = NéprH 1991. 1. sz. 90–91.

FILEP Antal: A szanyi helytörténeti kiállítás. = Honism 1991. 6. sz. 92–94.

FORRAI Ibolya–GYÖRGYI Erzsébet–ISTVÁN Erzsébet: A paraszti hajlék. = ÉT 1991. 52. sz. 1647–1650.

GRÁFIK Imre: Über die Wiege. Wiegen aus Sammlungen der Museen des Komitates Vas. Rötzer-Druck, Eisenstadt, 1991. 22 l.

GYÖRGYI Erzsébet: "Natale in Arena". Betlehem-kiállítások a veronai Arénában. = NéprH 1991. 2–3. sz. 105–107.

HÁLA József: Pannonia aranya. Kiállítás az esztergomi Magyar Vízügyi Múzeumban. = NéprH 1991. 1. sz. 88–89.

Hímzések a parasztság öltözetéből a Kárpát-medencében. Bevezető Hoffmann Tamás, a kiállítást rendezte N. Fülöp Katalin. Vas Megyei Múzeumok Igazgatósága, Szombathely, 1991. 40 l. (Vas megyei múzeumok katalógusai 147.)

HOFFMANN Tamás: A magyar nép hagyományos kultúrája. Népek és nyelvek. = ÉT 1991. 48. sz. 1519–1522.

PAPP Izabella: A jelen múzeuma. A Jászkun kerület jegyzője az 1873-as bécsi világkiállításról. = MúzL 1991. 65–66. sz. 109–124.

PUSKÁS Bernadett: Kelet és Nyugat között. Ikonok a Kárpát-vidéken a 15–18. században. Magyar Nemzeti Galéria, Bp., 1991. 79 l.

SELMECZI KOVÁCS Attila–SZACSVAY Éva: Az élet szervezői. = ÉT 1991. 50. sz. 1583–1586.

V. SZATHMÁRI Ibolya: Megújult hagyomány. = Múzeumi Kurír 1991. 1. sz. 71–73.

Tatai népi kerámia. Kiállítás és vásár. Megyei Nyomda, Komárom, 1991. 16 l.

VIGA Gyula: Élő agrártörténet. Megnyitó beszéd Kunkovács László fotókiállításán. = MHOMK 1991. 27. sz. 366–368.

Volkskunst hinter Gittern. Gemeinsame Sonderausstellung des Savaria Museums und des Burgenländischen Landesmuseums. Burgenlandi Tartományi Múzeum, Eisen-stadt, 1991. 105 l. (Katalógus, Új sorozat 35.)

Volkstümliche Keramik aus Ungarn. Eine Ausstellung des Ethnographischen Muse-ums, Budapest in Zusammenarbeit mit dem Hetjens-Museum, Deutsches Keramik-museum, Düsseldorf. Hetjens-Museum–Deutsches Keramikmuseum, Düsseldorf, 1991. 15 l.


c) KONFERENCIÁK, TUDOMÁNYOS TANÁCSKOZÁSOK, EMLÉKÜLÉSEK


10th International Kodály Symposium. = BullInterKodálySoc 1991. 2. sz. 3–68.

BALÁZS Lajos: A Kríza János Néprajzi Társa ság gyergyószentmiklósi vándorgyűlése. = NéprH 1991. 2–3. sz. 76.

BALÁZS Lajos: A Kríza János Néprajzi Társaság nagyváradi vándorgyűlése. = NéprH 1991. 2–3. sz. 75.

BENCSIK János: Tudományos tanácskozás Tokajban, 1990. szeptember 21–22. = NéprH 1991. 1. sz. 76–77.

H. CSUKÁS Györgyi: Népi építészet a Dél-Dunántúlon. Pécsvárad, 1991. máj. 6–8. = NéprH 1991. 2–3. sz. 76–80.

H. CSUKÁS Györgyi: A Veszprémi Akadémiai Bizottság Néprajzi Munkabizottságának ülése. = NéprH 1991. 2–3. sz. 76–80.

DÁNIEL Erzsébet–BALÁZS Lajos: Néprajzi konferencia Sepsiszentgyörgyön. = NéprH 1991. 1. sz. 71–80.

DANKÓ Imre: Nagyszabású nemzetközi népi építészeti konferencia Pécsváradon. = Múzeumi Kurír 1991. 1. sz. 70–71.

EPERJESSY Ernő: A IV. Nemzetközi Néprajzi Nemzetiségkutató Konferencia. Békéscsaba, 1990. okt. 5–7. = NéprH 1991. 2–3. sz. 64–65.

FELFÖLDI László–FÜGEDI János–PÁLFY Gyula: Nemzetközi Néptánc Szimpózium Budapesten, 1990. augusztus 13–20. = NéprH 1991. 1. sz. 75.

HÁLA József: A VII. kézművesipar-történeti szimpózium. Veszprém, 1990. nov. 12–14. = NéprH 1991. 2–3. sz. 66–67.

HÁLA József: Tanácskozás a moldvai magyarokról. Budapest, 1991. márc. 2. = NéprH 1991. 2–3. sz. 67–69.

Kodály Zoltán Emlékmúzeum és Archí vum. Zenetudományi ülésszak előadásai. = MZene 1991. 2. sz. 115–224.

KODOLÁNYI János: A VII. Nemzetközi Finnugor Kongresszus. Debrecen, 1990. aug. 27.–szept. 2. = NéprH 1991. 2–3. sz. 63.

LÉTAY Miklós: Tanácskozás a városi néprajzról. = NéprH 1991. 1. sz. 78–79.

Magyar Néprajzkutatók Tanácskozása. Budapest, 1991. máj. 18–19. = NéprH 1991. 2–3. sz. 80–81.

PAPP Imre–PÉTERBENCE Anikó: Csángó fesztivál és konferencia Jászberényben. = Honism 1991. 6. sz. 95–98.

ROMSICS Imre–VASVÁRI Zoltán: A XX. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Humán Szekciója. Szeged, 1991. ápr. 4–6. = NéprH 1991. 2. sz. 99–101.

SZÉKELYNÉ KŐRÖSI Ilona: Bács-Kiskun Megyei Nemzetiségkutató Konferencia. Baja, 1991. ápr. 27. = NéprH 1991. 2–3. sz. 76–78.

VASVÁRI Zoltán: Játékkártya Mini-Szimpózium Kecskeméten. Kecskemét, 1991. márc. 22–24. = NéprH 1991. 2–3. sz. 73–74.


d) MAGYAR NÉPRAJZI TÁRSASÁG


BALASSA Iván: A Magyar Néprajzi Társaság megalakulása (1889) és a délszlávok néprajzi kutatása. In: A Duna menti népek hagyományos műveltsége. Magyar Néprajzi Társaság, Bp., 1991. 33–38.

BALASSA Iván: Százéves a Magyar Néprajzi Társaság és az Ethnographia. In: Magyar néphagyomány – európai néphagyomány. Magyar Néprajzi Társaság, Bp.–Debrecen, 1991. 9–14. (A Magyar Néprajzi Társaság könyvtára 8.)

BALÁZS Géza: A Magyar Néprajzi Társaság centenáriumának eseménytörténete. In: Magyar néphagyomány – európai néphagyomány. Magyar Néprajzi Társaság, Bp.–Debrecen, 1991. 231–240. (A Magyar Néprajzi Társaság könyvtára 8.)

DEÁKY Zita: A Magyar Néprajzi Társaság szemináriuma. = MTud 1991. 1. sz. 92–94.

KÓSA László: A Magyar Néprajzi Társaság alapító eszméi. In: Népi kultúra és nemzettudat. Magyarságkutató Intézet, Bp., 1991. 77–82. (A magyarságkutatás könyvtára 7.)

A Magyar Néprajzi Társaság 96. közgyűlése. = NéprH 1991. 1. sz. 2–8.

A Magyar Néprajzi Társaság 97. közgyűlése. = NéprH 1991. 1. sz. 9–17.

A Magyar Néprajzi Társaság 98. közgyűlése. = NéprH 1991. 1. 18–27.

A Magyar Néprajzi Társaság 99. közgyűlése. = NéprH 1991. 1. sz. 28–34.

A Magyar Néprajzi Társaság 100. közgyűlése. = NéprH 1991. 1. sz. 35–40.

A Magyar Néprajzi Társaság 101. közgyűlése, egyúttal c entenáriumi emlékülése. = NéprH 1991. 1. sz. 41–50.

A Magyar Néprajzi Társaság 102. közgyűlése. = NéprH 1991. 1. sz. 50–57.

A Magyar Néprajzi Társaság 103. közgyűlése 1991. május 9. = NéprH 1991. 2–3. sz. 1–15.


e) NÉPRAJZI EGYESÜLETEK, TÁRSASÁGOK


ÁG Tibo r: A Csehszlovákiai Magyar Néprajzi Társaság megalakulásának előzményei. A Csemadok és a néprajzi gyűjtés. = Hírharang 1991. 3. sz. 13–17.

EPERJESSY Ernő: Állásfoglalás az önálló magyarországi nemzetiségi néprajzi társaság alakulásáról. = NéprH 1991. 2–3. sz. 57.

KESZEG Vilmos: Egyéves a Kríza János Néprajzi Társaság. = Művelődés 1991. 7–8. sz. 30–31.

KISS András: Újjáalakult az Erdélyi Múzeum-Egyesület. = NéprH 1991. 2–3. sz. 49–53.

A Kríza János Néprajzi Társaság megalakulása. (Közli Keszeg Vilmos, Pozsony Ferenc, Zakariás Erzsébet.) = KJNTÉrt 1991. 1. sz. 1–15.

LISZKA József: A Csehszlovákiai Magyar Néprajzi Társaság II. közgyűlése. = NéprH 1991. 2–3. sz. 55–56.

POZSONY Ferenc: A Kríza János Néprajzi Társaság. = Honism 1991. 1. sz. 85–86.


f

) OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK, PROGRAMOK, MŰHELYEK


T. BERECZKI Ibolya: A Néprajzi Tanszék negyven éve. In: Eredmények és feladatok. Kossuth Lajos Tudományegyetem Néprajzi Tanszéke, Debrecen, 1991. 133–154. (Gömör néprajza 30.)

DANKÓ Imre: Néprajzi oktatás Debrecenben 1949 elő tt. In: Eredmények és feladatok. Kossuth Lajos Tudományegyetem Néprajzi Tanszéke, Debrecen, 1991. 125–131. (Gömör néprajza, 30.)

GAZDA László: Ünnepi köszöntő a Kossuth Lajos Tudományegyetem Néprajzi Tanszékének 40. évfordulóján. In: Eredmények és feladato k. Kossuth Lajos Tudományegyetem Néprajzi Tanszéke, Debrecen, 1991. 209–216. (Gömör néprajza 30.)

HÁLA József: A néprajz oktatása a pécsi egyetemen. Néprajzi oktatás a pécsi Magyar Királyi Erzsébet Tudományegyetemen az 1930-as években. = NéprH 1991. 2–3. sz. 95–97.

OLÁH Gyula: A néprajz oktatása a pécsi egyetemen. Néprajz Tanszék a pécsi Janus Pannonius Tudományegyetem Tanárképző Karán. = NéprH 1991. 2–3. sz. 98–99.

PÉNTEK János: Oktatás a kolozsvári Babeş–Bolyai Tudományegyetem Magyar Filológiai Tanszékén. = NéprH 1991. 2–3. sz. 86–95.

SÁRKÁNY Mihály: Posztgraduális szociálantropológiai program az Eötvös Loránd Tudományegyetem Tárgyi Néprajzi Tanszékén. = NéprH 1991. 1. sz. 86–87.

TARJÁN Gábor: A népmûvészet oktatása az Iparmûvészeti Fõiskolán. = NéprH 1991. 1. sz. 83–86.


+ betűméret | - betűméret