stílus 1 (fehér)
stílus 2 (fekete)

+ betűméret | - betűméret   
Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság

Hungarológiai Értesítõ
Bibliográfia
Néprajz
1991

C. TÁRGYKÖRÖK


I. Település, építkezés, lakóház

BALASSA M. Iván: Egy adott földrajzi környezetben együtt élő népek népi építészetének vizsgálati lehetősége. In: Interetnikus kapcsolatok a Kárpát-medence északi felében. Csehszlovákiai Magyar Néprajzi Társaság, Komárom, 1991. 32–34 .

BALASSA M. Iván: A Felföld magyar parasztságának tüzelőberendezése. = Ház és ember 7. sz. 1991. 35–74.

BALASSA M. Iván: A magyar népi építkezés terminológiájának vizsgálata. In: Dél-Dunántúl népi építészete. 365–378.

BARABÁS Jenő: A népi építészet szókészletének tanulságaiból. In: Emlékkönyv Benkő Loránd hetvenedik születésnapjára. Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bp., 1991. 74–77.

BARABÁS Jenő: Népi építészeti régiók a Dunántúlon. In: Dél-Dunántúl népi építészete. 31–46.

BESZÉDES Valéria: Adatok a szabadkai tanyák kialakulásához. In: A Vajdaság népi építészete. Szabadtéri Néprajzi Múzeum, Szentendre, 1991. 103–108. (A Magyar Népi Építészeti Archívum kiadványai 4.)

BESZÉDES Valéria: Egy Duna menti műemlék falu. In: A Vajdaság népi építészete. Szabadtéri Népr ajzi Múzeum, Szentendre, 1991. 23–24. (A Magyar Népi Építészeti Archívum kiadványai 4.)

BESZÉDES Valéria: A jugoszláviai népi építészetkutatás dél-alföldi vonatkozásai. In: Dél-Dunántúl népi építészete. 133–146.

BESZÉDES Valéria: A napsugárdíszes oromzatú házak Vajdaságban. In: A Vajdaság népi építészete. Szabadtéri Néprajzi Múzeum, Szentendre, 1991. 53–70. (A Magyar Népi Építészeti Archívum kiadványai 4.)

BESZÉDES Valéria: A népi műemlékvédelem lehetőségei Martonoson. A népi műemlékvédelem helye a vajdasági műemlékvédelemben. In: A Vajdaság népi építészete. Szabadtéri Néprajzi Múzeum, Szentendre, 1991. 195–214. (A Magyar Népi Építészeti Archívum kiadványai 4.)

BOTIK, Ján: A népi építészet etnikus meghatározottsága. In: Interetnikus kapcsolatok a Kárpát-medence északi felében. Csehszlovákiai Magyar Néprajzi Társaság, Komárom, 1991. 30–31.

CSATÁRI Bálint: A tanyák mint a vidék sajátos települései. = Info–társadalomtudomány 1991. 19. sz. 45–48.

K. CSILLÉRY Klára: Stíluskorszakok a Dél-Dunántúl népi építészetében. In: Dél-Dunántúl népi építészete. 65–76.

H. CSUKÁS Györgyi: A mernyei uradalom épületei a 18–19. században. In: Dél-Dunántúl népi építészete. 147–202.

Dél-Dunántúl népi építészete. A Pécsváradon 1991. május 6–8. között megrendezet t konferencia anyaga. Szerkesztette Cseri Miklós, közreműködött L. Imre Mária. Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum–Janus Pannonius Múzeum, Szentendre–Pécs, 1991. 382 l.

*A Dunántúl településtörténete. 8. kötet. Szerkesztette Nemes István. Magyar Tudományos Akadémia Pécsi Akadémiai Bizottság–Veszprémi Akadémiai Bizottság, Pécs–Veszprém, 1990. 366 l.

DURANCI Béla: A vajdasági népi építkezés jellegzetességei. In: A Vajdaság népi építészete. Szabadtéri Néprajzi Múzeum, Szentendre, 1991. 35–42. (A Magyar Népi Építészeti Archívum kiadványai 4.)

GILYÉN Nándor: A barokk stílus a magyar népi építészetben. In: A barokk kor műemlékei. Az Egri Nyári Egyetemek előadásai, 1990. augusztus 15–22. Egri Nyári Egyetem Intéző Bizottsága, Eger 1991. 57–64. (Az Egri Nyári Egyetem előadásai)

GILYÉN Nándor: A szatmári és beregi tornácok. = Ház és ember 7. sz. 1991. 109–120.

HARKAI Imre: A bácskai ház topolyai vázlatrajzai. In: A Vajdaság népi építészete. Szabadtéri Néprajzi Múzeum, Szentendre, 1991. 17–22. (A Magyar Népi Építészeti Archívum kiadványai 4.)

HARKAI Imre: Topolya építészete, 1750–1941. Forum, Újvidék, 1991. 111 l.

HARKAI Imre: A topolyai szállások. In: A Duna menti népek hagyományos műveltsége. Magyar Néprajzi Társaság, Bp., 1991. 311–325.

HARKAI Imre: A topolyai szállások. Topolya mint kamarai birtok. In: A Vajdaság népi építészete. Szabadtéri Néprajzi Múzeum, Szentendre, 1991. 109–128. (A Magyar Népi Építészeti Archívum kiadványai 4.)

HOFFMANN Tamás: "Felnémet ház" – "pannon ház" és vidéke. In: Dél-Dunántúl népi építészete. 77–96.

HOFFMANN Tamás: Haus- und Wohnkultur. In: Siebenbürgen. Herausgeben V. Henrik Lungagnini, C. I. Johansen. Kraft, Würzburg, 1991. 80–88.

*HOFFMANN Tamás: Medieval Peasant Architecture. Hungarian Aspect of European Development. = NyK 1990. 1–2. sz. 69–78.

JUNG Károly: A napsugárdíszes oromfalakról. In: A Vajdaság népi építészete. Szabadtéri Néprajzi Múzeum, Szentendre, 1991. 71–74. (A Magyar Népi Építészeti Archívum kiadványai 4.)

*KAPOSI Zoltán: A vrészlói uradalom kialakulása a XVIII–XIX. században. Birtoktörténeti áttekintés. = AgrártörtSz 1989. 1–4. sz. 183–198.

KECSKÉS Péter: A palini présházpince átépítése. = Téka 1991. 1. sz. 7–11.

KERECSÉNYI Edit: A tüzelőberendezések változása Dél-Zalában a 19. században. In: Dél-Dunántúl népi építészete. 225–270.

KNÉZY Judit: Táji különbségek a somogyi paraszti építkezésben, 1696–1860. A beltelek gazdasági épületeinek tekintetében. In: Dél-Dunántúl népi építészete. 203–224.

KÖVECSES-VARGA Etelka: Mogyorósbánya népi építészete. = KEMMúzKözl 1991. 4. sz. 149–187.

LŐVEYNÉ DORÓ Enikő: A népi lakáskultúra emlékei Ragályon. = Szülőföldünk 1991. 16–17. sz. 69–71.

LUKÁCS László: Geschichtliche und volkskundliche Forschungen über den Rauchabzug des Wohnhauses in Ost-Transdanubien. In: Historical Sources, 1. Academy of Finland, Helsinki, 1991. 78–93.

MAGYAR Kálmán: Árpád-kori és középkori lakóházak Somogy megyében. In: Dél-Dunántúl népi építészete. 7–30.

MAGYAR Kálmán: Mezővárosi háztípusok és berendezési tárgyak a középkori Somogy megyében. In: Régészet és várostörténet. Janus Pannonius Múzeum, Pécs, 1991. 217–227. (Dunántúli dolgozatok. C/ Történettudományi sorozat 3.)

MESTERHÁZY Károly: A többosztatú falusi ház kialakulása. = Századok 1991. 1–2. sz. 68–78.

MIKLÓSI SIKES Csaba: Sorok a romániai népi építészetről, kutatásról. = MÉpítőműv 1991. 4. sz. 46–47.

NOVÁK László: A nagykőrösi ház a 17–19. században. = Ház és ember 7. sz. 1991. 89–108.

NOVÁK László: Szabadszállás településnéprajzi viszonyai a XVIII–XIX. században. Kossuth Lajos Tudományegyetem Néprajzi Tanszéke, Debrecen, 1991. 97 l. (Folklór és etnográfia 54.)

OLÁH Sándor: A településhasználat rejtett erővonalai. Az otthonérzet környezet-antropológiai vizsgálata Lövéten. In: A Duna menti népek hagyományos művelt-sége. Magyar Néprajzi Társaság, Bp., 1991. 527–532.

PÁLL István: Gróf Eszterházy Miklós kisvárdai uradalmának épületei 1802-ben. = Ház és ember 7. sz. 1991. 163–174.

PÁLL István: Ház- és lakáskultúra az Észak–Tiszántúlon a XIX–XX. század fordulóján. In: A magyar nyelv és kultúra a Duna völgyében. Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság, Bp.–Wien, 1991. 888–895.

PAPP József: Adatok a szatmári népi építkezéshez. In: Régió és kultúra. Ethnica, Debrecen, 1991. 83–90.

PENOVÁTZ Antal: A vajdasági magyar falu, ház. In: A Vajdaság népi építészete. Szabadtéri Néprajzi Múzeum, Szentendre, 1991. 11–16. (A Magyar Népi Építészeti Archívum kiadványai 4.)

REISCHL Gábor: A falusi építészet problémáiról. = A falu 1991. 1. sz. 27–30.

RUDINSKI, Antun: A pannon ház észak-bácskai változatai. In: A Vajdaság népi építészete. Szabadtéri Néprajzi Múzeum, Szentendre, 1991. 83–90. (A Magyar Népi Építészeti Archívum kiadványai 4.)

SABJÁN Tibor: Szőlőhegyi kunyhó bontása Tisz afüreden. = Téka 1991. 2. sz. 9–11.

SAJTI Zsuzsa: Háromszéki műemléki felmérések. = NéprH 1991. 2–3. sz. 105.

SZABÓ László: A gazdaságtípusok és az építkezés összefüggése a tiszazugi szőlőkben. In: Történelem, régészet, néprajz. Ethnica, Debrecen, 1991. 25 3–269.

L. SZABÓ Tünde: Szőlőhegyi pincék, présházak a Balaton déli partján. In: Dél-Dunántúl népi építészete. 313–332.

TARJÁN Gábor: Fáziskülönbségek a dél-dunántúli népi építkezés 18–19. századi történetében. In: Dél-Dunántúl népi építészete. 97–112.

THAIN János–TICHY Kálmán: Kisalföldi és gömöri építészet. Sajtó alá rendezte, bevezette Liszka József. Néprajzi Múzeum, Bp., 1991. 190 l. (Series historica ethnographiae 4.)

TRIPOLSKY Géza: A búbos kemence. In: A Vajdaság népi építészete. Szabadtéri Néprajzi Múzeum, Szentendre, 1991. 185–188. (A Magyar Népi Építészeti Archívum kiadványai 4.)

TRIPOLSKY Géza: Népi építészetünk emlékei. In: A Vajdaság népi építészete. Szabadtéri Néprajzi Múzeum, Szentendre, 1991. 193–194. (A Magyar Népi Építészeti Archívum kiadványai 4.)

TRIPOLSKY Géza: Pásztorépítmények. In: A Vajdaság népi építészete. Szabadtéri Néprajzi Múzeum, Szentendre, 1991. 135–142. (A Magyar Népi Építészeti Archívum kiadványai 4.)

TRIPOLSKY Géza: A Tisza-vidék népi építészete és az építmények védelme. In: A Vajdaság népi építészete. Szabadtéri Néprajzi Múzeum, Szentendre, 1991. 215–220. (A Magyar Népi Építészeti Archívum kiadványai 4.)

TRIPOLSKY Géza: A Tisza-vidék tanyái. In: A Vajdaság népi építészete. Szabadtéri Néprajzi Múzeum, Szentendre, 1991. 97–102. (A Magyar Népi Építészeti Archívum kiadványai 4.)

A Vajdaság népi építészete. Szerkesztette Balassa M. Iván. Szabadtéri Néprajzi Múzeum, Szentendre, 1991. 262 l. (A Magyar Népi Építészeti Archívum kiadványai 4.)

VARGA Gábor: Lak egyház- és gazdaságtörténetéhez (1758–1832). = MHOMK 27. sz. 1991. 26–35.

VARGA Gyula: Magtárak a bihari síkság népi építészetében. = Ház és ember 7. sz. 1991. 135–154.

*VÁRNAGY Antal: A hőgyészi uradalom kialakulása 1773-ig. In: A Dunántúl településtörténete, 8. köt. Magyar Tudományos Akadémia Pécsi Akadémiai Bizottsága–Veszprémi Akadémiai Bizottsága, Pécs, 1990. 317–327.

VÁRNAGY Antal: Elpusztult helységek a hajdani hőg yészi uradalom területén. In: A Völgység két évszázada. Völgységi Múzeum, Bonyhád, 1991. 185–197.

ZAKARIÁS Attila: A műemléki csoport Háromszéken. = Pavilon 1991. 5. sz. 78–86.

ZENTAI Tünde: Ajtók és ablakok a dél-dunántúli parasztházakban. = Ház és ember 7. sz. 1991. 121–143.

ZENTAI Tünde: Dél-dunántúli adatok a padló történetéhez. In: A Duna menti népek hagyományos műveltsége. Magyar Néprajzi Társaság, Bp., 1991. 337–338.

ZENTAI Tünde: A lakóház fejlődése a Dél-Dunántúlon. In: Dél-Dunántúl népi építészete . 47–60.

ZENTAI Tünde: A parasztház története a Dél-Dunántúlon. Baranya Megyei Könyvtár, Pécs, 1991. 271 l. (Pannonia könyvek)


II. Gazdálkodás, gazdasági eszközök

ANDRÁSFALVY Bertalan: Vízművelő szabad világ. = 3Part 1991. 4–14.

BELLON Tibor: Ártéri gazdálkodás a Tisza mentén a XVIII–XX. században. = Alföldi társadalom 1991. 109–124.

DÁM László: Adatok egy szabolcsi falu népi gazdálkodásához. Balkány. In: Történelem, régészet, néprajz. Ethnica, Debrecen, 1991. 181–188.

KNÉZY Judit: Fejezetek a Somogy megyei Nagyberek négy községének anyagi kultúrájából. = Somogy megye múltjából 22. sz. 1991. 35–54.

KÖVECSES-VARGA Etelka: Adatok a t áti szigetek haszonvételeiről. In: A Duna menti népek hagyományos műveltsége. Magyar Néprajzi Társaság, Bp., 1991. 171–178.

MOLNÁR István: Az Alsó-Nyikómente földhasználati rendszerei a XVIII. századtól a kollektivizálásig. In: A Duna menti népek hagyomány os műveltsége. Magyar Néprajzi Társaság, Bp., 1991. 241–247.

SELMECZI KOVÁCS Attila: A szatmári füles mozsár. In: Régió és kultúra. Ethnica, Debrecen, 1991. 125–132.

SELMECZI KOVÁCS Attila: A szatmári szórórosta. In: Történelem, régészet, néprajz. Ethnica, Debrecen, 1991. 199–208.

SZABÓ Lajos: Aszály a Nagykunságban a XVIII. század végén. = Zounuk 6. sz. 1991. 99–112.

SZEMÁN Attila: Fejszék ősi típusai. = Erdészeti lapok 1991. 2. sz. 54–56.

SZILÁGYI Miklós: Gazdaságnéprajzi adatok a Szernyemocsár vidékéről. In: A Duna menti népek hagyományos műveltsége. Magyar Néprajzi Társaság, Bp., 1991. 147–152.

TAKÁCS Lajos: Tanulmányok a gabonatermesztés és az erdőgazdálkodás köréből a XVII–XIX. században. Magyar Tudományos Akadémia Néprajzi Kutatóintézete, Bp., 1991. 1 48 l. (Documentatio ethnograhica 15.)

TAKÁCS Péter: A paraszti munkaeszköz-használat átalakulása, 1870–1910. = História 1991. 1. sz. 6–10.

VIGA Gyula: A termelőtevékenység néhány nemzetiségi vonatkozása az Északi-Középhegység területén. In: A Duna menti népek hagyományos műveltsége. Magyar Néprajzi Társaság, Bp., 1991. 373–377.

 


a) FÖLDMŰVELÉS, NÖVÉNYTERMESZTÉS


BAGI Gábor: Adatok a Jászkun kerület dohánytermesztéséhez a XIX. század első felében. = MúzL 67–68. sz. 1991. 98–102.

BALASSA Iván: A henger és használata. = MMMK 1990–1991. 121–124.

JUHÁSZ Jánosné: A kender termesztése és feldolgozása Hernádcécén és Vizsolyban. = Szülőföldünk 1991. 61–64.

Kendertermesztés és -feldolgozás hagyományai Megyaszón. = Szülőföldünk 1991. 59–60.

KOCSIS Aranka: Kertek a csall óközi Duna szigeteiben. In: A Duna menti népek hagyományos műveltsége. Magyar Néprajzi Társaság, Bp., 1991. 157–164.

NAGY Géza: A gépi cséplés előtti szemnyerési módok Karcsán. = MHOMK 27. sz. 1991. 340–349.

SELMECZI KOVÁCS Attila: A mák termesztése Magyarországon. = AgrártörtSz 1991. 153–166.

SZALAY Zsigmond: A kendertermesztés és munkálatai Tyukodon. In: Történelem, régészet, néprajz. Ethnica, Debrecen, 1991. 189–198.

VIGA Gyula: A jármi dinnye. In: Régió és kultúra. Ethnica, Debrecen, 1991. 91–124.


b) SZŐLŐMŰVELÉS


*ÁCS Anna: A szőlőbirtoklás rendje és az adózás formái Tapolcafőn a XVIII–XIX. században. =AgrártörtSz 1990. 85–92.

BALASSA Iván: Tokaj-Hegyalja szőleje és bora. Történeti-néprajzi tanulmány. Tokaj-Hegyaljai Borkombinát, Tokaj, 1991. 752 l.

CSOMA Zsigmond: A német nyelvű és a német szőlészeti-borászati szakirodalom befolyása és elterjedése Magyarországon, az újkori mezőgazdasági forradalom idején (18. század vége–19. század eleje). = MMMK 1990–1991. 57–73.

ÉGETŐ Melinda: A balkáni vörösbor-kultúra hatása az Alföld szőlő- és borkultúrájára. In: A Duna menti népek hagyományos műveltsége. Magyar Néprajzi Társaság, Bp., 1991. 269–275.

ÉGETŐ Melinda: Gorske bukve na Madzarskem in v Sloveniji: identifikacija prekmurskih gorskih bukev. In: Vzporednic e slovenske in hrvaske etnologije, 7. Slov. etn. drustva, Ljubljana, 1991. 99–108.

*ÉGETŐ Melinda: A hegyvám mértéke és kiszámítása a XVIII. században a Zala megyei Széchényi-birtokokon. =AgrártörtSz 1990. 1–4. sz. 73–84.

KNÉZY Judit: Belső-somogyi falvak lakói az alsó- és felsősegesdi szőlőhegyen (XVII–XX. század). In: A Duna menti népek hagyományos műveltsége. Magyar Néprajzi Társaság, Bp., 1991. 533–538.

*LICHTNECKERT András: Szőlőművelés és adózás a balatonfüred–csopaki borvidék területén a XVII–XIX. s zázadban. =AgrártörtSz 1–4. sz. 1990. 51–72.


c) ERDŐGAZDÁLKODÁS


BARABÁS Jenő: Az erdő egy székely falu életében. Vargyas. In: A Duna menti népek hagyományos műveltsége. Magyar Néprajzi Társaság, Bp., 1991. 153–155.

OROSZI Sándor: Nagykunsági erdőtelepíté sek és fásítások a XVIII. századtól 1945-ig. = AgrártörtSz 1991. 37–65.

VEHRER Adél: Az erdő jelentősége a kecsői lakosság életében. In: Dolgozatok Kecső néprajzából. Csehszlovákiai Magyar Néprajzi Társaság, Köbölkút, 1991. 3–7.


d) GYŰJTÖGETÉS, VADÁSZAT, HALÁSZAT, MÉHÉSZET


H. BATHÓ Edit: Rákfogás Jászdózsán. In: Gyűjtőúton. Damjanich János Múzeum, Szolnok, 1991. 37–40.

FÁBIÁN Margit: Adatok a moldvai Lészped község halászatához. In: A Duna menti népek hagyományos műveltsége. Magyar Néprajzi Társaság, Bp. , 1991. 179–183.

*GUNDA Béla: Der Bilch bei den Ungarn. = SSlav 1990. 1–4. sz. 149–150.

ISTVÁN Lajos: A korondi taplászok mestersége. = Honism 1991. 1. sz.. 75–79.

KOTICS József: Gömöri méz- és viaszkereskedők. In: Nemzetiség – identitás. Ethnica, Debrecen –Békéscsaba. 1991. 265–269.

KOTICS József: Mézkereskedés Rozsnyón a XIX. században. In: Történelem, régészet, néprajz. Ethnica, Debrecen, 1991. 221–231.

SZABADFALVI József: A magyar méhészkedés történeti-gazdasági rétegei. In: A Duna menti népek hagyományo s műveltsége. Magyar Néprajzi Társaság, Bp., 1991. 191–198.

VASS Ildikó: Az erdei termények gyűjtögetése Kecsőn. In: Dolgozatok Kecső néprajzáról. Csehszlovákiai Magyar Néprajzi Társaság, Köbölkút, 1991. 8–13.


e) ÁLLATTARTÁS, PÁSZTORKODÁS


BÁRTH János: P ásztorfogadás és pásztortartás Kalocsa környékén a XVIII–XIX. század fordulóján. In: A hagyományos állattartás története. DATE, Hódmezővásárhely, 1991. 84–99. (Tudományos közlemények 2.)

ETTIG László: A Völgység szarvasmarha-tenyésztése a századfordulótól 1945-ig. In: A Völgység két évszázada. Völgységi Múzeum, Bonyhád, 1991. 217–224.

FAZEKAS Mihály: Nagykunsági pásztorok a pásztorkutyákról. In: Gyűjtőúton. Damjanich János Múzeum, Szolnok, 1991. 217–224.

GUNDA Béla: A színes lovú népek. In: Emlékkönyv Benkő Loránd hetvenedik születésnapjára. Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bp., 1991. 227–240.

HARMATTA János: A magyar állattartás szókészletének történetéből. In: Emlékkönyv Benkő Loránd hetvenedik születésnapjára. Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bp., 1991. 255–2 56.

HEGYI Imre: Erdei legelők az északkeleti Bakonyban. In: A Duna menti népek hagyományos műveltsége. Magyar Néprajzi Társaság, Bp., 1991. 209–212.

JUHÁSZ Antal: A szegediek külterjes állattartása 1850 és 1914 között. In: A hagyományos állattartás történe te. DATE, Hódmezővásárhely, 1991. 100–131. (Tudományos közlemények 2.)

KOCSIS Gyula: A XVI. századi jászsági állattartás néhány vonása. In: A Duna menti népek hagyományos műveltsége. Magyar Néprajzi Társaság, Bp., 1991. 197–202.

KOVÁCS Endre: Boszniai nomá d pásztorok a Bácskában. In: A Duna menti népek hagyományos műveltsége. Magyar Néprajzi Társaság, Bp., 1991. 213–217.

NAGY Vera: Félszilaj állattartás Csongrádon. A bukrosi közbirtokosság. In: A hagyományos állattartás története. DATE, Hódmezővásárhely, 1 991. 151–167. (Tudományos közlemények 2.)

NOVÁK László: Az állattenyésztés struktúraváltozása a XIX. és a XX. században. In: A hagyományos állattartás története. DATE, Hódmezővásárhely, 1991. 132–150. (Tudományos közlemények 2.)

PETÁNOVICS Katalin: A láp v ilága. In: A Duna menti népek hagyományos műveltsége. Magyar Néprajzi Társaság, Bp., 1991. 165–169.

SZABADFALVI József: Az intenzív sertésfajták Magyarországon. In: Történelem, régészet, néprajz. Ethnica, Debrecen, 1991. 144–146.

SZABADFALVI József: A sertés Magyarországon. Ethnica, Debrecen, 1991. 201 l.

SZABÓ László: Kiskunsági legelőkön. In: Gyűjtőúton. Damjanich János Múzeum, Szolnok, 1991. 30–36.

SZABÓ László: A paraszti állattartás üzemformáinak kialakulása a Tiszazugban. = Alföldi társadalom 2. sz. 1991. 125–135.

TAMÁS Károlyné–SÓFALVINÉ TAMÁS Márta: Birkanyírás Szentgálon. In: A Duna menti népek hagyományos műveltsége. Magyar Néprajzi Társaság, Bp., 1991. 219–221.


stílus 1 (fehér)
stílus 2 (fekete)

+ betűméret | - betűméret