stílus 1 (fehér)
stílus 2 (fekete)

+ betűméret | - betűméret   E számunk szerzői:

 

Berszán István – irodalomtörténész, egyetemi tanársegéd – 1966, Barót. 1990-ben végzett a kolozsvári BBTE Filológia Fakultásának magyar nyelv és irodalom szakán. 1990–93 között az irodalomtudományi tanszéken gyakornok, majd 1993-tól tanársegéd. Több tanulmánya jelent meg hazai és magyarországi folyóiratokban. A Kolozsvári Bolyai Társaság, valamint a Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság tagja.

 

Bogdán László – író, újságíró, szerkesztő – 1948, Sepsiszentgyörgy. 1966-ban végzett a Székely Mikó Kollégiumban Sepsiszentgyörgyön. Több verseskötet, regény és elbeszéléskötet szerzője. 1981-ben és 1988-ban Román Írószövetség-díjjal, majd 1992-ben Füst Milán-díjjal tüntetik ki. A Román Írószövetség, a Budapesti Magyar Írószövetség, a Romániai Magyar Pen Klub és a MÚRE tagja.

 

Györgyjakab Izabella – 1975, Bereck. 1998-ban végzett a BBTE Történelem-Filozófia Tanszék filozófia szakán, majd 1999-ben a francia magiszteri programon. Jelenleg a BBTE óraadó tanára.

 

Kibédi Varga Áron – 1930, Szeged. Hollandiában élő író, költő, irodalomtörténész. 1945-től Németországban, majd 1948-tól Hollandiában él. Egyetemi tanulmányokat folytatott Amszterdamban, Leidenben és Párizsban. 1954–1966 között az amszterdami református egyetem asszisztense. 1971-től professzor. 1966-tól különböző egyetemeken francia irodalmat tanít. Kutatási területe az irodalomelmélet. A Mikes Kelemen Kör rendezvényeinek szervezője, kiadványainak szerkesztője. 1981-től a Holland Királyi Tudományos Akadémia tagja. 1990-től az MTA külső tagja. 1994-ben a pécsi egyetem díszdoktorává avatják. Fontosabb művei: Kint és bent (versek, 1963), Téged (versek, 1975), Szépen (1991), Criticisme: Les Constantes du Poeme (1963), Rhétorique et Littérature (1970), Théorie de la Littérature (szerk., 1981), Discours, récit, image (1989), Les poétiques du classicisme (szerk, 1990).

 

Mirnics Gyula – író, egyetemi hallgató – 1978. A Dombosi történetek c. kötet társszerzője. Jelenleg a szegedi József Attila Tudományegyetem kommunikáció-magyar szakán II. éves hallgató.

 

Orbán János Dénes – költő, szerkesztő – 1973, Brassó. 1996-ban végez a BBTE Filológia Fakultásának magyar-angol szakán. 1994-től a Bretter György Irodalmi Kör elnöke, valamint az Előretolt Helyőrség irodalmi folyóirat főszerkesztője. Több verseskötet szerzője. 1996-ban Szivéri-díjjal tüntetik ki. Ugyanebben az évben megkapja a Román Írószövetség díját.

 

Petres László – szerkesztő – 1975, Újtusnád. 1998-ban végzett a BBTE Történelem-Filozófia Tanszék filozófia szakán. Jelenleg ugyanott a francia magiszteri program hallgatója, valamint a Mentor Kiadó szerkesztője.

 

Weiss János – filozófus – 1957, Szür. 1980-ban végzett a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karán, majd 1985-ben diplomázott az ELTE filozófia szakán. 1988–1997 között tanulmányokat folytatott Jürgen Habermasnál, Manfred Franknál és Axel Honnethnél. 1991-ben megvédte Az esztétikum konstrukciója Adornonál c. kandidátusi értekezését, és 1997-ben Vajda Mihály vezetése alatt habilitált. Kutatási területe a Frankfurti Iskola és a német romantika. Legfontosabb publikációi: Az esztétikum konstrukciója Adornonál (Akadémiai Kiadó 1995.); Vorstudien zu einer kritischen Theorie der Gesellschaft (S. Roderer Verlag 1995.); A Frankfurti Iskola. Tanulmányok (Aron Kiadó 1997.) Mi a romantika? (Jelenkor – megjelenés alatt); A Frankfurti Iskola és a hatvannyolcas diákmozgalmak. Előadások (Aron Kiadó – megjelenés alatt).

 

A kötetben található tusrajzok Bartha József képzoművész munkái.

1960-ban született Székelyudvarhelyen és a Kolozsvári Képzőművészeti Főiskolán végzett 1987-ben. Ösztöndíjas továbbképzésének színhelyei: 1992-ben a Váci Grafikai Műhely, 1995-ben az Arts Link (New York) , majd 1999-ben a Plasy-i Metamedia Központ (Csehország). Korábban a festészet, a grafika, az objektek és installációk foglalkoztatták, míg az utóbbi években főképpen alkalmazott grafikát, instalációkat és videoinstalációkat készít.

 

Önálló kiállításai:

 

1992 – „Speicher” Kulturális Központ, Schwerin, Németország

1993 – Tilos Galéria, Csíkszereda

1995 – A Magyar Köztársaság Kulturális Központja, Bukarest

1996 – Hallwalls Kortárs Művészeti Központ, Buffalo, New York

1999 – Metamédia Központ, Plasy, Csehország

 

Csoportos kiállításai:

 

Budapest, Rijeka (Horvátország), Boville Ernica (Olaszország), Kung Ju (Délkorea), Tartu (Észtország).


stílus 1 (fehér)
stílus 2 (fekete)

+ betűméret | - betűméret