stílus 1 (fehér)
stílus 2 (fekete)

+ betűméret | - betűméret   A Kellék összesített tartalomjegyzéke

1994–1998

Tanulmány

Benő Attila: Szimbólum és értelmezés. Másodlagos szimbolizáció a nyelvhasználatban - 2. sz., 52-59.

Bíró Csongor: Értekező levelek a német felvilágosodás esztétikájában - 7. sz., 129-142.

Boér Hunor: A monász megközelítése. Bevezető Leibniz-szemináriumhoz - 4-5. sz., 83-89.

Borsos Szabolcs: A halál-jelenség mint vallásfilozófiai kérdés - 1. sz., 24-42.

Cziprián Lóránd: Konzervativizmus - 2. sz., 27-31.

Demeter Attila: A Tractatus etikája - 1. sz., 43-52.

Demeter Attila: „Nemzeti filozófia” - 4-5. sz., 57-64.

Demeter Szilárd: Parmenidész toposzai - 4-5. sz., 90-95.

Demeter Szilárd: A filozófiában régecskébb meghonosodott mélabús hangnemről - 8-9. sz., 149-155.

Gregus Zoltán: Művészi appercepció és transzcendentális fenomenológia - 2. sz., 60-66.

Gregus Zoltán: Kép és logosz - 8-9. sz., 49-53.

Heller Ágnes: Személyiségetika - dióhéjban - 7. sz., 115-123.

Ilyés Szilárd: A viszony, a választás, az érték, a személyiség néhány összefüggésének felvillantása a buberi dialógus-filozófia prizmáján keresztül - 1. sz., 56-63.

Ilyés Szilárd: A lélek-definíció ontológiai megalapozottsága Arisztotelész filozófiájában - 8-9. sz., 71-93.

JTibor: Jegyzetek Hegel történetfilozófiájáról - 4-5. sz., 42-50.

Lovász Andrea: A mítosz. Egy másfajta Platón dialógus - 8-9. sz., 15-29.

Mester Béla: Lehetséges-e „magyar filozófia”? Hozzászólás-féle egy újra feltámadt XIX. századi vitához - 7. sz., 51-67.

Nagy Attila: A lét értelmére vonatkozó kérdés ismételt felvetése. Túl misztikán és logikán - 8-9. sz., 135-148.

Schmidt Péter: Metafizikai beállítódás - 4-5. sz., 70-82.

Szegő Katalin: A görög filozófia és a szentpáli levelek - 8-9. sz., 95-105.

Szilágyi Mihály: Polányi és Wittgenstein tudásfelfogásának közös elemei - 2. sz., 41-51.

Tavaszy Sándor: Az idealizmus és egzisztencializmus viszonya a dialektika teológiában - 4-5. sz., 52-56.

Tonk Márton: A mértékletes történelem. Nietzsche történelemfilozófiája - 4-5. sz., 108-113.

Ungvári-Zrínyi Imre: Az emberi meghaladásának programja. Nietzsche személyiségfilozófiájának (ellen)értékrendje és hatása a jelenkori filozófiára - 3. sz., 32-37.

Ungvári-Zrínyi Imre: Erdélyi magyar kartezianizmus a 17. században - 8-9. sz., 157-176.

Esszé

Ambrus Tibor: What win if I gain the thing I seek? - 6. sz., 75-78.

Balogh Brigitta: Hallhatatlanság - 6. sz., 91-112.

Bartha Ágnes: Dosztojevszkij filozófiája - 6. sz., 75-90.

Demeter Attila: Egy kérdezés története - 2. sz., 14-19.

Demeter Attila: Gottfried Benn és ... Nietzsche - 3. sz., 16-20.

Fabiny Tibor: A Macbeth és a gonosz szimbolizmusa - 6. sz., 49-66.

Fosztó László: Mindennapok néprajza - 2. sz., 37-39.

G. Balogh Attila: Harmadik levél a táncról - 6. sz., 39-44.

Gregus Zoltán: A széprút aiszthézisze - 3. sz., 7-10.

Horváth Gizella: Egy eljövendő Nietzsche-fordítás előjátéka - 6. sz., 113-118.

Ilyés Szilárd: Magukat marcangoló szavak - 3. sz., 39-41.

Lovász Andrea: Az oktalan(?) félelemről - 6. sz., 45-48.

Molnár Attila: Ikarosz rehabilitálása - 2. sz., 20-23.

Molnár Attila: Egy markolat folytatása, avagy az elvontság trombózisa - 3. sz., 22-25.

Szabó László: Humanizmus és Nietzsche - 3. sz., 12-14.

Szabó Zsolt: Az élet fogalma Nietzsche filozófiájában - 2. sz., 7-10.

Szilágyi Júlia: A felfüggesztett idő nyomában - 6. sz., 33-38.

Szilágyi Júlia: Platón, Picasso és az eszményi asztal - 8-9. sz., 55-56.

Szilágyi N. Zsuzsa: Athéni Timon - 6. sz., 67-74.

Tankó Éva: Nem szokványos kritika avagy Herakleitosz tanítványai - 2. sz., 32-36.

Thamó Enikő: A megváltó pszichológiája - 3. sz., 27-30.

Tillman J.A.: Merőleges műveletek - 6. sz., 19-32.

Vajda Mihály: Canetti antropológiája - 6. sz., 7-18.

Veres Zoltán: A váradiság metafizikája (Macskakövek) - 1. sz., 53-55.

Veres Zoltán: Céh és céhtudat - 2. sz., 24-26.

Veres Zoltán: A filozófia hűtlensége - 4-5. sz., 65-69.

***: Spinoza filozófiája levelei alapján - 2. sz., 11-13.

Fordítás

Baumgarten, Alexander: A személy fogalmának többféle jelentéséről (Ford.: Tonk Márton) - 7. sz., 125-128.

Baumgarten, Alexander: A Phaidrosz egységes témája. Platón és a felejtés problémája (Ford.: Ilyés Szilárd) - 8-9. sz., 31-37.

Benoist, Jocelyn: A francia fenomenológia húsz éve (Ford.: Szathmáry Zsuzsánna) - 7. sz., 7-22.

Ciomoş, Virgil: Platón „A Perzsa” versus Arisztotelész „A Görög” (Ford.: Gál József) - 8-9. sz., 39-48.

Cioran, Emil: Az abszurdum szenvedélye (Ford.: Makkai Bence) - 2. sz., 67-69.

Cioran, Emil: Én és a világ (Ford.: Makkai Bence) - 2. sz., 70-71.

Lévinas, Emmanuel: Diakrónia és megjelenítés (Ford.: Szigeti Attila) - 7. sz., 23-35.

Liiceanu, Gabriel: A tragikum pszichológiája: a <pleasure in pain> jelensége (Ford.: Pató Attila) - 4-5. sz., 96-103.

Liiceanu, Gabriel: A tragédia elve a preszokratikus filozófiában (Ford.: Pató Attila) - 4-5. sz., 104-107.

Matthews, Gareth B.: Arisztotelész az életről (Ford.: Fall Sándor) - 8-9. sz., 57-69.

Muscă, Vasile: Törvény és nevelés (Ford.: Tonk Márton) - 8-9. sz., 7-13.

Popper, K.R.: Indeterminizmus és emberi szabadság (Ford.: Jónás Csaba) - 8-9. sz., 113-134.

Steindler, Larry: A nemzeti filozófiatörténetírás általános feltételei (Ford.: Balogh Brigitta) - 7.sz., 93-114.

Vita

A kommunikációképtelenségről - Molnár Attila, Borbély Csaba, Konnert Zoltán, Csíszér Eszter, Szigeti Attila - 1. sz., 7-23.

A Böhm-konferencia záróvitája - 7. sz., 69-91.

Interjú

Egyed Péter, Gál László, Szegő Katalin, Ungvári Z. Imre, Veress Károly - 4-5. sz., 7-40.

„Ami nekem a filozófia, az valóban rákérdezés...” Beszélgetés Vajda Mihállyal - 7. sz., 37-49.

Recenzió

Cornea, Andrei: Platon. Filosofie şi cenzură (Sz.A.) - 4-5. sz., 114-116.

Heidegger, Martin: „...költőien lakozik az ember...” Válogatott írások (Demeter Attila) - 1. sz., 64-67.

Heidegger, Martin: Bevezetés a metafizikába (I.Sz.) - 4-5. sz., 119.

Kolakowski, Leszek: A vallás (Tonk Márton) - 1. sz., 68-78.

Muscă, Vasile: Introducere în filosofia lui Platon (Balogh Brigitta) - 8-9. sz., 107-110.

Nietzsche, Friedrich: Túl jón és rosszon (T.M.) - 3. sz., 43-44.

Nietzsche, Friedrich: A tragédia születése (T.M.) - 3. sz., 45-46.

Robin, Léon: Platon (Gregus Zoltán) - 8-9. sz., 110-111.

Scholem, Gershom: A kabbala helye az európai szellemtörténetben (Sz.A.) - 4-5. sz., 116-117.

Strauss, Leo: Az üldöztetés és az írás művészete (Sz.A.) - 4-5. sz., 115.

Reneszánsz gondolkodók (D.A.) - 4-5. sz., 117-118.

A későújkor józansága I. Olvasókönyv a tudományos technikai világfelszámolás köréből (Szigeti Attila) - 1. sz., 79-87.

Ex Symposion-Nietzsche különszám (Sz.A.-T.M) - 3. sz., 44-45.

Bibliográfia

Könyvszemle - 1. sz., 88-90

Könyvszemle - 2. sz., 77.

Laczkó Sándor: A magyar nyelvű Nietzsche-fordítások bibliográfiája 1872-től 1994-ig - 3. sz., 47-52.

Gulkai Márta: Az 1994-ben megjelent filozófiai vonatkozású könyvek bibliográfiája - 3. sz., 55-64. (melléklet)

Az 1995-ben megjelent filozófiai kiadványok válogatott bibliográfiája - 4-5. sz., 120-124.


stílus 1 (fehér)
stílus 2 (fekete)

+ betűméret | - betűméret