Új Bétsi Magyar Múzsa • digitális változat. • Készült az ISZT támogatásával
az Országos Széchényi Könyvtár • Magyar Elektronikus Könyvtár Osztályán © 2007
epa   állomány   nyitólap   epa-borító  

(II.)

Magyar Múzsa

 

Tartalom

Tiszteletes Tudós Gyöngyössi János Ur külömb külömbféle Alkalmatosságokra készített Méltóságos Magyar Verseit meg látván az alább Irt; ezen Verseket irta
Írta K. Szegenn Erdélyben V.P. 17-19. oldal

A' magyarúl ki-jött Derhám Physico Theoloiájának közelebbi jelentését olvasván a' Magyar Mercuriusból; ezen verseket írta az alább írt
írta Mátyási 19. oldal

A' Haller Versuch Schweitzerischer Gedichte-jéből egy Reggeli Ének a' 89-dik 'Sóltár Notájára.
irta a' b. e. Piskárkósi Szilágy Sámuel Úr néhai Ref. Superintendens 20-21. oldal

Az Estvének le-írása
írta Nagy Sámuel Juartus. és Bibliothékáriús a' Debreczeni Ref. Collég. 21. oldal

Találós Mesék
Sz.M. 22. oldal

Horatius XIV-dik Ódájának - Mely igy kezdődik: O navis, referent in mare te novi Fluctus, 's a' t. követése.
Az Ekklésiának bizonyos környűl állásibann írta a' b. e. Piskárosi Szilágy Sámuel Ur Néhai Ref. Sup. 23. oldal

Egy Magános Philosophusnak, Néhai Tekintetes Ováry László Urnak érdemlett tiszteletére, 's Mind-szent Hava' 23-dik Napján 1793-ban Miskóltzon történt, 's közönséges fájdalmot okozott Halálára, a' Meg-holtnák egy Valóságos tisztelője által, Szívből ki-buzogtatott Szüreti Gyász-Versek.
23-24. oldal


Új Bétsi Magyar Múzsa • digitális változat. • Készült az ISZT támogatásával
az Országos Széchényi Könyvtár • Magyar Elektronikus Könyvtár Osztályán © 2007