Sic Itur Ad Astra
Fiatal Történészek Folyóirata


ISMERTETŐ1987-ben néhány történelem szakos hallgató létrehozta a Sic Itur ad Astra, Fiatal Történészek Folyóiratát azzal a céllal, hogy a periodika publikálási lehetőséget nyújtson a graduális és posztgraduális képzésben résztvevő hallgatók számára. A lap 1987 és 1997 között folyamatosan működött, majd - a szerkesztőség átalakulása miatt - 1997-1998-ban nem jelent meg. 1999-ben hat új szerkesztő folytatta az elődök munkáját, közülük négyen azóta is folyamatosan szerkesztik a Sic Itur ad Astra számait. A szerkesztők mindig az Eötvös Loránd Tudományegyetem graduális vagy posztgraduális hallgatói közül kerülnek ki, munkájukért csupán szakmai elismerést kapnak. A lapnak nyomdai és tördelői költségei vannak, amelyeket hazai alapítványok és egyéb szervezetek pályázatain nyert összegekkel egyenlítünk ki. A folyóirat rendszeresen kap támogatást az ELTE BTK Hallgatói Önkormányzatától. 1999-ben létrejött a Sic Itur ad Astra Egyesület, amely működésével elsősorban a lap kiadását segíti elő. Az Egyesület jelenlegi elnöke Nagy Balázs történész (ELTE és CEU).

A folyóirat a lehető legtágabban értelmezett történettudomány területéről közöl színvonalas tanulmányokat, elsősorban graduális vagy posztgraduális képzésben résztvevő hallgatók cikkeit, tanulmányait, recenzióit. A szerkesztőség másodközlésre nem fogad el írásokat. A számoknak általában hasonló a felépítésük. Az esetek döntő többségében egy, a szám tematikájához munkásságával és pedagógiai tevékenységével kapcsolódó kutatóval készült interjúval kezdődik a kötet. Ezt követik - szintén az adott témakörben - a publikálók cikkei, tanulmányai. Szívesen közlünk (lehetőleg témájában a kötethez illeszkedő) kiállítás ismertetőket és recenziókat is. Végül a Bemutatkozik a... rovat következik, amelyben olyan közintézményeket mutatunk be, ahol a történész hallgatók megfordulhatnak (vagy érdemes lenne nekik megfordulni). Egy évben négy szám jelenik meg, a folyóirat azonban gyakran jelentkezik összevont számokkal.

Az elmúlt hat esztendőben a Sic Itur ad Astra - talán nem szerénytelenség ezt állítani - egyre jobban bekerült az egyetemi köztudatba. A folyóirat megvásárolható a legjelentősebb budapesti könyvesboltokban, az egyes tanulmányait pedig kötelező elolvasni a hallgatóknak. Kötetbemutatót tartottunk a Balassi Bálint Intézetben (2002/1, Tanulmányok Erdély történetéből) és a budapesti Szlovák Intézetben (2003/1, Hungaria Superior. Tanulmányok egy régió történetéhez). Minden egyetemi központi, kari, történeti könyvtárnak, a történeti tanszékeknek, valamint a megyei és budapesti levéltáraknak is megküldjük a folyóiratot. Közülük sokan előfizetőinkké váltak, és magánelőfizetőkkel is rendelkezünk.

A Sic Itur ad Astra minden évben pályázatot hirdet valamely - a szélesebb olvasóközönség, a hallgatók és az oktatók számára egyaránt érdekes - témakörben, a beérkező tanulmányokat jeles hazai, hozzáértő szakemberek bírálják el. A díjazottak vagy díjat el nem nyerő, de érdemes pályamunkákat egy konferencia keretében mutathatják be íróik. Ezt követően egy kötetben adjuk ki a legkiválóbb pályamunkákat.

A Sic Itur ad Astrának az ELTE Bölcsészettudományi Kara Középkori és Kora Újkori Egyetemes Történeti Tanszéke ad otthont (1088 Budapest, Múzeum krt. 6-8. I. 133.). A szerkesztőség elektronikus elérhetősége: sicitur@eotvos.elte.hu, a folyóirat nemzetközi azonosító száma: ISSN 0238-4779.