stílus 1 (fehér)
stílus 2 (fekete)

+ betűméret | - betűméret   1999. évi eseménynaptár

Január 9. Választmányi ülés. A választmány a következő napirendi pontokat tárgyalta meg:

– Áttekintés az utóbbi nyolc hónap munkájáról

– Az EME szerepe a HTMÖT által kezelt ösztöndíjak odaítélésében és ifj. Kósa Ferenc beadványa

– Az 1999. évi közgyűlés napjának kitűzése és napirendjének megtárgyalása

– Az EME tudományos munkája szervezeti kereteinek és kutatóintézetének kérdése

– Az EME publikációs gondjai (a kéziratoktól a terjesztésig)

– Különfélék

Január 14. Megjelent az Erdélyi Történelmi Adatok VI. 2. kötete. A Kovács András bevezető tanulmányával és jegyzeteivel közzétett Gyulafehérvár város jegyzőkönyvei című forráskiadványt Kiss András mutatta be a Röser-könyvesboltban.

Február 1. Budapest. Hámori József miniszter meghívására a Nemzeti Kulturális Minisztérium illetékesei és az EME részéről meghívott Benkő Samu elnök, Tonk Sándor alelnök, valamint Jakó Zsigmond, az újraindított EME első elnöke megtárgyalták az Erdélyi Múzeum­-Egyesület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit. A megbeszélésre szintén meghívott, de akadályoztatása miatt meg nem jelent Kiss András alelnök írásban terjesztette be javaslatait.

Március 4. Megbeszélés az EME-házban közös kérdéseinkről a Duna TV elnökségi tagjaival és szerkesztőivel.

Március 27. Választmányi ülés. A választmány a következő napirendi pontokat tárgyalta meg és ezekre vonatkozóan határozott:

– A közgyűlés előkészítése: a főtitkári jelentés, a gazdasági tanácsos jelentése, az évi munkaterv és az 1999-es költségvetés előterjesztése, megtárgyalása; a szakosztályok javaslatai tiszteleti tagok megválasztására

– Az Egyesület és az Erdélyi Magyar Ösztöndíjtanács együttműködésének kérdése

– Különfélék, javaslatok

Határozatképtelenség miatt a jelenlevők megtárgyalták a felvetett kérdéseket és azokat a következő elnökségi ülés elé terjesztették.

Április 24. Elnökségi ülés. Az elnökség a következő napirendi pontokat tárgyalta meg és határozott ezeket illetően:

– Tonk Sándor alelnök lemondása, melyet az ülés folyamán visszavont

– Az Erdélyi Múzeum szerkesztése

– Az Erdélyi Magyar Ösztöndíjtanáccsal való együttműködés

– A Magyar Tudományos Akadémia által az Erdélyi Múzeum-Egyesület rendelkezésére bocsátott ösztöndíjak ügye

– Ingatlanügyek (Rhédey-ház, Wass Otília-ház, Csűrös-hagyaték)

– Pénzforrások (pl. romániai állami támogatás)

– Kohl István hagyatékának megvásárlása

– Jakó Zsigmond, Kiss András és Tonk Sándor, Veress Albert előterjesztése

– A következő választmányi ülés és az évi közgyűlés előkészítése, a főtitkári jelentés megvitatása

Április 29. Budapest. Benkő Samu egyesületi elnök átvette a Magyar Művészeti Akadémia neki ítélt aranyérmét.

Május 1. Budapest. A Gróf Mikó Imre Alapítvány kuratóriumi ülésén Benkő Samu egyesületi elnök a kuratórium tagjaként beszámolt az Erdélyi Múzeum-Egyesület munkájáról és terveiről.

Május 3. Budapest A Magyar Tudományos Akadémia közgyűlésén az Erdélyi Múzeum­Egyesület üdvözletét Benkő Samu elnök tolmácsolta és szólt a két testület gyümölcsöző együttműködéséről.

Május l5. Középiskolások kalotaszegi vetélkedője. Az Erdélyi Múzeum-Egyesület és az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület közös rendezvénye.

Május 22. Választmányi ülés. A választmány a következő napirendi pontok megtárgyalása után hozta meg határozatait:

– A közgyűlés előkészítése

– Jakó Zsigmond előterjesztése az Erdélyi Múzeum-Egyesület kutatóintézeti szabályzat­-javaslatát illetően

– Kiss András és Tonk Sándor javaslata a kutatóintézeti szabályzat-javaslat kidolgozására

– Az Erdélyi Magyar Tudományos Társaság javaslata egy kolozsvári tudományos háttérintézmény létrehozásáról

Május 28. Sárospatak – Kolozsvár. Együttműködési szerződés a Magyar Nemzeti Múzeum Rákóczi Múzeuma (Sárospatak) és az Erdélyi Múzeum-Egyesület között.

Június 5. Közgyűlés. Az évi rendes közgyűlés iratait az Erdélyi Múzeum 1999. évi 1–2. füzetében közöljük. (166–182.)

A közgyűlés az Erdélyi Múzeum-Egyesület tiszteleti tagjává választotta Bodor András régészt, ny. egyetemi tanárt és Száva János Zoltán ny. ortopéd-sebészprofesszort.

Június 14. Megjelent Benkő József Transsilvania speciális című, kéziratban hátrahagyott művének magyar fordítása. Benkő Samu méltatta Benkő József életművét és Szabó Györgynek, a kötet szerkesztőjének és fordítójának munkáját.

Június 17. Debrecen. A környező országok tudományos műhelyeinek találkozója az Erdélyi Múzeum-Egyesület tagjainak részvételével.

Július 6–9. Az egyházi levéltárosok tudományos konferenciáján Kiss András ny. főlevél­táros, Pál-Antal Sándor főlevéltáros, Sipos Gábor egyházkerületi főlevéltáros EME-tagok vettek részt.

Július 26. Elnökségi ülés. Az Oktatási Minisztérium ösztöndíjpályázatára beérkezett pályázatok elbírálása és javaslattétel az ösztöndíjak odaítélésében döntő Határon Túli Magyar Ösztöndíjtanácsnak.

Augusztus 13. Elnökségi ülés. A Magyar Tudományos Akadémia által az Erdélyi Múzeum­-Egyesületnek juttatott ösztöndíjakra beérkezett pályázatok elbírálása és az ösztöndíjak odaítélése.

Augusztus 23. Debrecen. Az Ady Endre Akadémián az Erdélyi Múzeum-Egyesület tagjai által tartott előadások:

– Benkő Samu: Erdélyi magyar tudomány az utolsó 80 esztendőben

– Egyed Ákos: Erdély 1848. évi utolsó rendi országgyűlése

– Kiss András: Mindennapi élet a 16–18. századi Erdélyben

Szeptember 11. Az Emlékkönyv Imreh István születésének nyolcvanadik évfordulójára kiadott kötet ünnepélyes átadása. Serlegbeszédet Benkő Samu egyesületi elnök mondott.

Szeptember 19. Az Erdélyi Múzeum-Egyesület üdvözli és támogatja – más magyar társadalmi egyesületekkel együtt – a romániai magyar történelmi egyházak szándéknyilatkozatát a kolozsvári központú, önálló, magyar nyelvű felsőoktatás érdekében. A nyilatkozatot az Erdélyi Múzeum-Egyesület képviseletében Tonk Sándor alelnök írta alá.

November 15. Elnökségi ülés a következő tárgysorozattal:

– A Wass Otília-ház és a Csűrös-hagyaték jogi helyzete

– Könyvkiadásunk eredményei, további feladatok, a kiadói munka szabályozásai, kiadványaink terjesztése

– Az EME feladatai a romániai magyar nyelvű felsőoktatás jelen helyzetében

– Beszámoló az 1999/2000. tanévre szóló ösztöndíjak kiosztásáról. Az EME által köve­ten­dő ösztöndíj-politika felülvizsgálata

– Különfélék, indítványok

November 20. Bővített választmányi ülés. A bővített választmány – a november 15-i elnökségi határozat alapján – Állásfoglalást fogadott el és tett közzé a Kolozsvár-központú, önálló egyetemhez való jogunkról és a magyar nyelvű felsőoktatás további kiépítéséről. (EM. 1999. 3–4. füzet, 307.)

A választmány megtárgyalta és határozott a november 15-i elnökségi ülés többi napirendi pontját illetően is.

November 23. Az egyetem ügyében tartott megbeszélésen az Erdélyi Múzeum-Egyesület részéről Kiss András alelnök terjesztette be az Egyesület november 20-i Állásfoglalását.

November 27. Budapest. A Duna Televízió megemlékezett az Erdélyi Múzeum-Egyesület 140 évvel ezelőtti megalapításáról. Az akkori eseményről Benkő Samu egyesületi elnök beszélt.

December 17. Budapest. A Gróf Mikó Imre Alapítvány kuratóriumi ülése. Az Erdélyi Múzeum-Egyesület munkásságát és anyagi gondjait Benkő Samu egyesületi elnök ismertette.

December 30. Az Erdélyi Múzeum-Egyesület Elnöksége köszöntötte a nyolcvanéves Soó Tamás gazdasági tanácsost.

Szakosztályi munka

I. Bölcsészet-, Nyelv- és Történettudományi Szakosztály

 

Március 20. Szakosztályi évi közgyűlés

Október 8–9. Marosvásárhely. Az Erdélyi Múzeum-Egyesület Bölcsészet-, Nyelv- és Történettudományi Szakosztályának vándorgyűlése a Marosvásárhelyi Fiókegyesülettel közös rendezésben. A rendezvény tárgya: Az 1848–1849-es forradalom és szabadságharc Erdélyben. Előzményei, lefolyása és következményei. Az előadások a következő osztályokban hangzottak el:

 I. Történettudományi osztály

II. Nyelv- és irodalomtörténet, Néprajzi osztály

Október 9. Tudományos kirándulás Marosvásárhely–Gernyeszeg–Szászrégen–Marosvécs– Szováta–Marosvásárhely útvonalon

Felolvasóülések, előadások, megemlékezések

Január 27. Szováta Egyed Ákos szakosztályi elnök Székelyek Bem hadseregében című előadása az EME meghívottjaként

Március 25. Egyed Ákos Erdély 1848–1849 (I–II.) című könyvét Csetri Elek mutatta be.

Április 28. Nagyvárad. Egyed Akos szakosztályi elnök Az 1848–49-es forradalom programja című előadása az EME meghívottjaként

Május 28. Felolvasóülés. Vekov Károly: A gyulafehérvári káptalan levéltára

Július 19. Sepsiszentgyörgy. Egyed Ákos szakosztályi elnök A szabadságharc sajátosságai Erdélyben című előadása az EME meghívottjaként

November 20. Pósta Béla életműve előtt tisztelgő tudományos ülésszak. Az ülésszakon nyolc előadás hangzott el.

December 1. Az Erdélyi Múzeum-Egyesület Elnöksége és a Bölcsészet-, Nyelv- és Történettudományi Szakosztály képviselői a hetvenéves Egyed Ákos szakosztályi elnököt köszöntötték.

 

II. Természettudományi és Matematikai Szakosztály

 

Március 1. A szakosztály közgyűlése

Október 30. Évi tudományos értekezlet. A plenáris ülésen és a Fizika, Kémia, Biológia (Növénytan-környezetvédelem), Biológia (Állattan), Földrajz-geológia osztályban 30 előadás hangzott el. (Az előadásokat a Múzeumi Füzetek 9. száma közli.)

­Felolvasóülések, megbeszélések:

Január 29. Patkó Ferenc: A Hargita hegységi talajbogarak ismertetése

Február 26. Mócsy Ildikó: A radonnak tulajdonítható lakossági sugárterhelés

Március 25. Vigh Béla: Yoga és idegrendszer

­Március 26. Zsakó János: Aktualitások a termikus analízisben

Április 30. Keszler Jenő: A madarak eredete és törzsfejlődése

Május 28. Dr. Balogh Ernő és Dr. Tulogdy János emlékünnepély. EME–EMKE rendezvény. A 7 méltatáson kívül 20 előadás hangzott el.

Május 29. Ünnepi geológia-földrajz tudományos ülésszak 1999

Június 25. Kerekasztal-megbeszélés külföldi résztvevőkkel: Molekuláris biológia és neurobiológia témakörű előadások

Július 16. Eiben Ottó (Budapest). Humánbiológiai kutatások az Eötvös Loránd Tudományegyetemen

November 26. Selinger Sándor: Térinformatika az önkormányzatokban

November 26–28. Vegyész-konferencia. Az EMT-vel közösen szervezett rendezvény.

 

Az Öko Stúdium Társaság 1999. évi tevékenysége

 

Kéthetenként tartott előadások (25 előadás).

Augusztus 1–8. Szentegyháza. Természetvédelmi Nyári Egyetem (30 hallgató, 8 meghívott előadó). Romániai partnerként részt vesz a Central European Miniopterus Protection Programme-ban, egy nemzetközi denevérvédelmi és monitorozó projektben. Megjelenik a Collegium Biologicum 2. száma.

 

A Geológus Egyetemisták Kolozsvári Kutató Osztálya (G.E.K.K.O) 1999. évi tevékenysége

 

Március 30.–április 1. Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencia

A konferencián a G.E.K.K.O 20 taggal képviseltette magát.

Június. Megjelenik a G.E.K.K.O Collegium Geologicum című háromnyelvű (magyar, román, angol) folyóirata.

 

 

Kutatási programok:

– Megfigyelések a désaknai sókitermelést illetően

– Az Aranyos völgye és környéke geológiai értékeinek felmérése geoturisztikai hasznosításuk céljából

– Rétegtani és mikrofácies vizsgálatok a Vargyas-völgyi Júra mészkövekben

– Kőzettani vizsgálatok a Kelemen-havasok Nagy Kalderájában

– A ditrói masszívum geológiájának megismerése

– Tanösvények kiépítése

 

A Cholnoky Jenő Földrajzi Társaság 1999. évi tevékenysége

1999 nyarán Olt menti kerékpártúrát szervezett.

 

III. Orvostudományi Szakosztály

Március 27. Marosvásárhely. A Szakosztály évi rendes közgyűlése

Április 15–17. Gyergyószentmiklós. A szakosztály 9. tudományos ülésszaka 328 részt­vevővel, 120 dolgozat bemutatásával. (Az elhangzott előadások az Orvostudományi Értesítő 1999. évi 72. kötetében jelentek meg.)

Felolvasóülések, konferenciák

Március 18. Pap Zoltán a csecsemőkori anaerniáról tartott előadást a Gyermekgyógyászati szakcsoport keretében.

Március 19. A Gyógyszerészeti szakcsoport keretében megalakult a Fiatal Gyógyszerészek köre.

Április 24. Erős István előadása a gyógyszertechnológia tárgyköréből a Gyógyszerész Szakcsoport keretében.

Április 26–30. A VII. labordiagnosztikai konferencia a Klinikai Laboratóriumi Szakcsoport szervezésében.

Június 18–19. Orvosi továbbképző konferencia Légzőszervi megbetegedések címmel a Szakosztály és a Magyar Egészségügyi Társaság szervezésében (250 résztvevő).

Június. A Fogorvosi Szakcsoport három felolvasóülést tartott a fogászati terápia és megelőzés tárgykörben. Előadók: Bocskay István, Kovács Dezső és Brassai Attila.

November 3. Megemlékezés a Magyar Tudomány Napja alkalmából. Feszt György szakosztályi elnök a Szakosztály tudományos életére tekintett vissza, Péter Mihály a Szakosztály­alapító Hőgyes Endre pályáját és életművét méltatta.

 

IV. Jog-, Közgazdaság- és Társadalomtudományi Szakosztály

Előadások, megbeszélések

Március 3. Péter László: Európa regionális politikája. Brit-szigeti esettanulmányok

Március 17. Mezei Géza: Regionális statisztikai adatbázisok

Március 31. Vincze Mária: Az európai Unió vidékfejlesztési programja

Április 14. Benedek József: Területrendezés és regionális fejlesztés

Április 28. Papp Emese: Project menedzsment

Május 5. Telegdi Balázs – Herédi Zsolt: A Torockón végzett felmérés tapasztalatai

Július 13. Az egyesületi elnökség és a szakosztályi elnökség képviselői a nyolcvanéves Kerekes Jenő egyesületi ellenőr, elnökségi tagot köszöntötték.

Október 8. A Szakosztály keretében megalakult Régiófejlesztési Diákklub a Rajka Péter Vállalkozók Szövetségével Vidék és régiófejlesztés témakörben szervezett nemzetközi fórum munkálatai (EM. 1999. évi 3–4. füzet, 274–279.)

November 25. Vincze Mária szakosztályi elnök, agrárközgazdász ismertetése az október
8–10. között tartott Vidék és régiófejlesztési vállalkozói fórum munkálatairól.

 

V. Műszaki Tudományok Szakosztálya ­

Március 19–20. Fiatal Műszakiak IV. Tudományos Ülésszaka a Protestáns Teológiai Intézetben. A munkálatok plenáris üléssel kezdődtek és ezt követték a szekciók előadásai. (A munkálatok anyaga megjelent FMTÜ-ben.)

Nagyváradi Fiókegyesület

Március 20. Megemlékezés Károly József Irenaeus (1854–1929) születésének 145. és halálának 70. évfordulója alkalmából. A Nagyváradi Premontrei Öregdiákok Egyesületével és a Nagyváradi Sapientia Varadiensis Alapítvánnyal közösen szervezett rendezvény.

Október 30. Nagyvárad tudós püspökei, neves személyiségei című tudományos emlékülés. A Sapientia Varadiensis Alapítvánnyal és a Római katolikus Püspökséggel közösen szervezett rendezvény.

 

2000. évi eseménynaptár

Április 10. Elnökségi ülés. Az elnökség a következő napirendi pontokat tárgyalta és ezekben határozott:

– Egyesületünk Alapszabályainak és működésének összehangolása az új rendelkezésekkel

– A Rhédey-házba történő átköltözéssel kapcsolatos tervek és feladatok

– A Mikó utcai ingatlan megszerzésének fejleményei

– Az évi főtitkári jelentés-tervezet megvitatása

– Különfélék

Április 15. A szabályosan összehívott választmányi ülés határozatképtelen volt. A megtartott beszélgetések eredményeként a következő választmányi ülést április 28-ra hívják össze, változatlan napirenddel.

Április 28. Választmányi ülés. A választmány a következő napirendi pontokat tárgyalta meg és ezekben határozott:

– A június 3-i közgyűlés előkészítése

– Az Egyesület Alapszabályainak esetleges módosításai

– A közgyűlés elé terjesztendő kérdések megbeszélése, a főtitkári jelentés-tervezet megvitatása

– Egy könyvtár bővítésére vagy egy nagy könyvtár fejlesztésére alkalmas ingatlan megvásárlása

– Különfélék

Május 5. Budapest. A Gróf Mikó Imre Alapítvány kuratóriumi ülése. Benkő Samu elnök kuratóriumi tagon kívül az Egyesület részéről meghívottként részt vett az ülésen a két alelnök: Kiss András és Tonk Sándor is. A kuratórium megvitatta az Egyesület terveit és további támogatásának lehetőségeit.

Június 3. Közgyűlés. Az évi rendes közgyűlés iratait az Erdélyi Múzeum 2000. évi 3–4. füzetében közöljük. (341–356.)

A közgyűlés az Erdélyi Múzeum-Egyesület tiszteleti tagjává választotta Szabó György klasszika-filológus, ny. egyetemi tanárt.

A leköszönő Müller Ádám helyett a közgyűlés Sipos Gábor eddigi egyesületi titkárt választotta meg főtitkárnak.

Július 1. Az Egyesület átköltözése új székhelyére a Jókai – Napoca u. 2–4. sz. alatti Rhédey-házba, a Debreceni Református Teológia tulajdonában levő épületbe.

Július 18. Elnökségi ülés a titkári állás betöltésére beérkezett pályázatok elbírálására. A pályázatok elbírálása alapján az elnökség július 19-től Nagy Zoltán Leventét megbízza a titkári teendők ellátásával, Bitay Enikőt pedig kutatói minőségben alkalmasnak találja a számítógépek programjainak és feladatainak kidolgozására és koordinálására.

Augusztus 4. Mádl Ferenc, Magyarország köztársasági elnökének beiktatásán az Erdélyi Múzeum-Egyesületet Benkő Samu elnök képviselte.

Október 5–7. Sárospatak. Erdély és Patak Nagyasszonya, Lorántffy Zsuzsanna konferencia az Erdélyi Múzeum-Egyesület előadóinak részvételével.

Október 16. Elnökségi ülés. A napirenden sürgős folyó ügyek megtárgyalása

Október 21. Választmányi ülés a következő napirenddel:

– Főtitkári jelentés a közgyűlés óta történtekről

– A Sapientia Alapítványhoz benyújtott könyvtár-pályázat fejleményei

– A Rhédey-ház jelenlegi helyzete

– Különfélék

Október 26. Budapest. Benkő Samu egyesületi elnök tiszteleti doktorrá avatása a Károli Gáspár Református Tudományegyetemen.

November 3. Budapest. A Bethlen Gábor-díj átadása Benkő Samu egyesületi elnöknek

November 27. Elnökségi ülés. Az elnökség a következő kérdésekről tárgyalt:

– A Rhédey-házbeli bérleményünkről szóló szerződés megkötéséről a Collegium Kft-vel

– Különfélék

December 15. Budapest. Wabrosch Géza urológus orvosprofesszor, a Gróf Mikó Imre Alapítvány kuratóriumi tagjának, Egyesületünk önzetlen támogatójának temetése a Farkasréti temetőben. Az Egyesület részéről Benkő Samu elnök vett részt a végtisztességen. (EM. 2001. 1–2. füzet, 167–169.)

 

1. Bölcsészet-, Nyelv- és Történettudományi Szakosztály

Március 17. „Szórványban” tudományos tanácskozás. Az Erdélyi Múzeum-Egyesület Bölcsészet-, Nyelv- és Történettudományi, valamint a Jog-, Közgazdaság és Társadalomtudományi Szakosztálya egész napos munkaértekezleten vitatta meg Tóth Pál Péter Szórványban című 1999-ben megjelent könyvét. (EM. 2000. 3–4. füzet, 248–324.)

Április 21. Az egyesületi elnökség és a szakosztály képviselői a nyolcvanéves Szabó György klasszika-filológus, ny. egyetemi tanárt, az Erdélyi Múzeum-Egyesület tiszteleti tagját köszöntötték.

Május 6–7. Szatmárnémeti Vándorgyűlés. Ezer év magyar államisága címmel az Erdélyi Múzeum-Egyesület Bölcsészet-, Nyelv- és Történettudományi Szakosztályának a Szatmári Magyar Történelmi Egyházak és a Szent István Körrel közösen szervezett rendezvényén tizenhárom előadás hangzott el.

Október 13–14. Kolozsvár 1000 éve konferencia. Az Erdélyi Múzeum-Egyesület Bölcsészet-, Nyelv- és Történettudományi Szakosztálya és az Erdélyi magyar Közművelődési Egyesület közös rendezvényén harminc előadás hangzott el a város ezeréves múltjáról. (Az előadások szövege kötetben jelenik meg.)

 

II. Természettudományi és Matematikai Szakosztály

2000. május 26. a Szakosztály évi rendes közgyűlése

Október 28. Évi tudományos ülésszak. (Az előadásokat a Múzeumi Füzetek 10. száma közli.)

Felolvasóülések

Január 28. Bartók Katalin: Az erdők korának, ökológiai folytonosságának meghatározása a zuzmók segítségével

Február 25. Mészáros Miklós: Az erdélyi medence mélyszerkezete a legújabb kutatások tükrében

Március 31. Patkó Ferenc: A rovarökológia mai állapota és kérdései

Április 28. Nagy László (Debrecen): Hangreceptorok

Május 26. Sugárbiológiai kerekasztal budapesti és pécsi kutatók részvételével

Június 30. Kékedy László: Műkincsek és a modern természettudomány

Szeptember 29. Pálfalvi Pál: A gyimesi csángók botanikai és etnobotanikai kutatásának múltja, jelene és jövője

November 21. A Szakosztály keretén belül megalakult a Genetikai és Molekuláris biológia szakcsoport

November 24. Szőcs Katalin: Az erdélyi homokkincsünk

Öko Stúdium Társaság

 

Március 31.–április 1. Biológus Napok. Előadások: A BBTE – Biológia Magyar Vonallal közösen szervezett rendezvényen 26 előadás hangzott el.

Június 16–19. Denevér detektor Workshop szervezése, közreműködve a Babeş–Bolyai Tudományegyetemmel, a Bioszpeológia intézettel és a  Gr. Antipa  Nemzeti Természettudományi Múzeummal

Augusztus 7–13. Ördögtó Láp Expedíció közös szervezésben a Szegedi Tudományegyetem, ökológia tanszékével

Geológus Egyetemisták Kolozsvári Kutató Osztálya (GEKKO)

Március 17–18. Bányász Kohász Földtan Konferencia az Erdélyi Műszaki Tudományos Társaság szervezésében, a GEKKO tagjainak részvételével

Cholnoky Jenő Földrajzi Társaság

Május. Megjelent a Társaság folyóirata, a Collegium Geographicum első száma

Június. Kétnapos körút az Aranyos mentén és a Szilágyságban

 

III. Orvostudományi Szakosztály

Május 11. Marosvásárhely. A Szakosztály rendes évi közgyűlése

Május 11–13. Székelyudvarhely. A Szakosztály X. tudományos ülésszaka (Az ülésszak anyaga az Orvostudományi Értesítő 2000. évi 73. kötetében jelent meg.)

 

IV. Jog-, Közgazdaság- és Társadalomtudományi Szakosztály

Január 6. Vincze Mária: A podbanszki (Szlovákia) vidékfejlesztési vállalkozói fórum tapasztalatairól

Március 17. Könyvbemutató és tudományos tanácskozás

 

V. Műszaki Tudományos Szakosztály

Március 24–25. Fiatalok Műszaki Tudományos Ülésszaka (Az ülések anyaga a FMTÜ-­ben jelent meg.)


stílus 1 (fehér)
stílus 2 (fekete)

+ betűméret | - betűméret