stílus 1 (fehér)
stílus 2 (fekete)

+ betűméret | - betűméret   Cuprins

Benkő Samu: Memoria lui Baranyai Decsi Csimor János  1

Holler László: Baranyai Decsi János, istoriograful  3

Holler László: Unde a scris Baranyai Decsi János cântecul său în care îndeamnă la luptă împotriva turcilor? 8

Paczolay Gyula: Baranyai Decsi Csimor János, cercetător al proverbelor      12

Buzogány Dezső: Baranyai Decsi Csimor János, gânditorul       28

Tóth István: Decsi Csimor János, poet umanist     32

Bányai Réka: Ediţii din lucrările lui Baranyai Decsi păstrate în Biblioteca Teleki–Bolyai din Târgu-Mureş      35

Buzás Gergely: Biserica veche franciscană din strada Kogălniceanu din Cluj şi arhitectura ardeleană de gotică târzie         38

Karácsony István: Istoria edificării bisericii reformate din Bonţida       51

Bálint Emese: Fondul social al pedepselor publice în Clujul epocii moderne timpurie       66

Fábián Gyula: Foruri internaţionale de apărare a drepturilor minorităţilor       83

Gál László: Logică şi societate  90

Atelier

Ilyés Szilárd-Zoltán: Concepţia lui Bibó István despre naţiune   105

Görög Hajnalka: Metamorfoza imaginii. Concepţia teologică reformată despre icoană şi aplicarea ei în practica predicatorilor din sec. 17–18          115

Almási István: Însemnătatea cercetărilor lui Domokos Pál Péter în domeniul folclorului muzical 144

Kósa Ferenc: O nouă explicaţie a sensului cuvântului isa din monumentul lingvistic Discurs Funerar    148

Horváth Réka: Strategia de integrare europeană a judeţului Harghita    150

Recenzii

Szász Anikó: O nouă ediţie a autobiografiei lui Árva Bethlen Kata       155

Szász Anikó: Arta amenajării parcurilor în epoca modernă maghiară   156

Selyem Annamária: Catalogul fondului Migazzi      160

Egyed Ákos: Istoria parlamentarismului maghiar de la 1848 până la primul război mondial         162

Bándi Melissa: Lauda cărţii       164

Angi István: Poetica dialogului  165

Zsemlyei Borbála: Dicţionar al tezaurului de cuvinte maghiare. Sinonime, locuţiuni, antonime     171

Comunicări ale Societăţii

Procesul verbal al adunării generale din data de 12 mai 2001      173

Calendarul evenimentelor pe anii 1999–2000 187

 

Colaboratorii numărului prezent          196

 

Contents     197


stílus 1 (fehér)
stílus 2 (fekete)

+ betűméret | - betűméret