stílus 1 (fehér)
stílus 2 (fekete)

+ betűméret | - betűméret   



Cuprins

Gebei Sándor: Principii transilvăneni şi tronul Poloniei     1

Lakóné Hegyi Éva–Wagner Ernő : Confraternităţile stradale „kalandos” din Zalău  30

D. Tóth Béla: Transilvania la răspântia anilor 1849–1850  42

Kósa István: Gândirea permisivă-reflexivă şi interpretarea conceptului Ge-Stell în filozofia lui Martin Heidegger      50

Jakab Dénes: Formele suveranităţii     66

Atelier

Egyed Emese: Sensul labirintului        78

Király Emőke: Patroni şi protejaţi în oglinda corespondenţei lui Aranka György şi a documentelor celor două Asociaţii   89

Tamásné Szabó Csilla: Formarea deverbală a verbelor în vechile gramatici maghiare        98

Lőrinczi Réka: Recepţia în presă şi valorificarea ştiinţifică a Dicţionarului Istoric al Lexicului Maghiar din Transilvania     103

Viga Gyula: Sztripszky Hiador, un cercetător al naţionalităţilor conlocuitoare din Transilvania    121

Almási István: Concluziile şi perspectivele educaţiei noastre de cantori         129

Vincze Mária–Mezei Elemér: Oportunităţi de dezvoltare rurală într-o microregiune situată în Depresiunea Huedinului       134

Neményi Ágnes–Veress Enikő: Intreprinzători agricoli în satele transilvăneşti         153

Telegdi-Csetri Kinga: Piaţa reclamei în România între anii 1990–2000162

In memoriam

R. Várkonyi Ágnes: În memoria profesorului Wabrosch Géza (1929–2000)  167

Jakó Zsigmond: Bereczki Ferenc (1921–2000)       170

Recenzii

Csetri Elek: O nouă carte despre Széchenyi István şi contemporanii săi        172

Egyed Ákos: Un volum indispensabil de documente        173

Benkő Elek: Un lingvist german despre latinitatea din Balcani     174

W. Kovács András: Două noi baze de date ale medievisticii maghiare176

Jeney-Tóth Annamária: Despre registrele de tricesimă din Cluj (1599–1637)  179

Bándi Melissa: Corespondenţa diplomatică a principelui Rákóczi Ferenc al II-lea între anii 1711–1735          180

Péter Mihály: Medicina în vechea Transilvanie       181

Ungvári-Zrínyi Imre: Filozofia problemelor noastre existenţiale  183

 

Colaboratorii numărului prezent          185

 

Contents     187

stílus 1 (fehér)
stílus 2 (fekete)

+ betűméret | - betűméret