stílus 1 (fehér)
stílus 2 (fekete)

+ betűméret | - betűméret   Benda Kálmán
(1913–1994)

Alig néhány hónapja ünnepeltük. 80. életévét töltötte, de egyik hivatott méltatója szerint úgy került a Magyar Tudományos Akadémia II. osztályának élére, hogy fiatalos, tevékeny és munkás elnök kerestetett és találtatott az ő személyében. Derűs, közvetlen és jóságos mosolya örökre bevésődött az őt ismerők emlékezetébe. Arca tele volt önbizalommal és reménységgel; talán mert nem mindennapi életút állott mögötte. Népe múltját kutatta és nemzeti hivatástudatát hitte. Ezeknek az eszményeknek élt, ezekhez maradt hű, felelős és elkötelezett élete fogytáig. Fiatal falukutatóként, párizsi ösztöndíjasként, a Teleki Pál Tudományos Intézet és az MTA Történettudományi Intézete munkatársaként dolgozott, a magyar történelem rugóit kutatta és annak egyetemes összefüggéseit kereste. Megőrizte méltóságát és hitét, akkor is, amikor a hatalom eltávolította hivatása mezejéről és ügynökként járta a fővárost. Visszakerülve hivatásos munkájához, a történettudomány szolgálatához, csodálatos életművet épített fel. Munkássága a reformációtól a reformkorig átfogta történelmünk minden sorsfordulóját, az „események sűrűsödésének” jó néhány korszakát. Időben Mohácstól a Bocskai és Rákóczi szabadságharcokon, a felvilágosodás és francia forradalom kérdésein, Martinovics mozgalmán át Széchenyi Istvánig terjedt figyelme; térben Magyarországon és Erdélyen kívül Párizstól Sztambulig, Svédországtól Velencéig, a Habsburg Birodalomtól Havasalföldig nyúló skálán mozgott; érdeklődésébe a politikai történettől a diplomáciai kapcsolatokig, helytörténettől az országos viszonyokig, társadalomtörténettől a szellemi múltig mi minden belefért. Műfajilag az alapoktól az értékelő monográfiáig, a forrásközléstől a szintézisig, az egyetemi- és tractatus-fejezeteket, tanulmányokat, referátumokat és cikkeket egyaránt alkotó történész volt. Mintegy húsz könyve közül elég legyen alapvető forráskiadványait: A magyar jakobinusok iratainak három, a Moldvai csángó-magyar okmánytárnak és Ráday Pál iratainak két-két fokos kötetét említeni, nem is beszélve a Magyar Országgyűlési Emlékek folytatásának előkészítő munkálatairól. Több könyve jelent meg Bocskairól, a Martinovics-mozgalomról, a Magyar Korona történetéről.

Nem kizárólagosan magyar, hanem európai tudós volt, anyanyelvén kívül világnyelveken közölt, és a legmagasabb szinten művelte szakmáját. Így válhatott a magyar történettudomány „utazó nagykövetévé” is, aki nemzeti és nemzetközi kongresszusokon, konferenciákon, értekezleteken és vitaüléseken volt munkás tag. Csakis így érthető, hogy 80. születésnapjára készült emlékkönyvébe hazáján kívül a külországok egész sorából siettek tanulmányt írni rangos kollégái, barátai, magyarok és nem magyarok.

Nagy horizontú tevékenysége azonban nem akadályozta meg abban, hogy a legszélesebb olvasó- és hallgatóközönséghez szóljon. Élete utolsó hónapjaiban is elmondta, hogy a legkisebb falu meghívásának is eleget tett, ha előadásra kérték fel. A történelem tudományos népszerűsítésének igazi modelljét teremtette meg a Kossuth Rádió Olvastam valahol c. műsorával s annak eredményeként megjelent három kötetével. Egyik kötetének címével elmondhatjuk, hogy az Emberbarát vagy hazafi ellentétpárjával szemben a kettőt összeötvözte életével és munkásságával.

Európában és nemzetben gondolkodott, de soha nem feledkezett meg szülőföldjéről, Nagyváradról, mely valamikor az Erdélyi Fejedelemség végvára volt. Olyan időkben, amikor szinte véteknek számított a keleti provincia emlegetése is, ő 1944 után az elsők között szőtt szakmai és baráti kapcsolatokat erdélyi kollégáival, támogatott, biztatott és helytállásra intett bennünket.

Benda Kálmánnak megadatott, hogy méltó módon távozzon a pályáról. Ha nagy tudós elődje, Kőrösi Csoma ifjúkori ígérete megvalósításába roppant bele, Benda Kálmán a kötelességteljesítés más ragyogó példáját hagyta ránk: a tudomány szolgálatában, franciaországi tudomány-diplomáciai küldetés után hunyt el a Ferihegyi repülőtéren.

Csetri Elek

 

stílus 1 (fehér)
stílus 2 (fekete)

+ betűméret | - betűméret