Vissza

KÖSZÖNJÜK


Basa Molnár Enikőnek (Chevy Chase, MD)
 
az American Hungarian Educator (Newsletter of the American Hungarian Educators' Association) Fall 2010. évi és Spring 2011. évi számát,

Csillag Andrásnak (Szeged)
 
a különlenyomatot: Halmágyi Pál: A Pulitzer kultusz Makón (1911-2009) In: A Móra Ferenc Múzeum Évkönyve. Történeti Tanulmányok. Studia Historica 13. p. 203-242.,

Kovács Kálmánnak (Edmonton, Alberta)
 
a Toborzó című lap 2010. évi 3. és 2011. évi 1. számát,

Major Györgynek (Budapest)
 
a Vasváry Ödön családfájához küldött anyagokat és az általa szerkesztett családfa-változatot, gyászjelentéseket,

Halina Myroniuknak (Minneapolis, MN)
 
az Immigration History Research Center News Fall/Winter 2011 évi 1. számát,

Nagy Lászlónak (Budapest)
 
a Hadak Útján című lap rendszeres küldését,

Szabó Ignácnak (Szeged)
 
a The Kossuth Emigration in America című szakdolgozatát,

Szerdahelyi Péternek és Szerdahelyi Péternének (Szeged)
 
a Závodszky Géza: Az Amerika-motívum és a polgárosodó Magyarország. A kezdetektől 1848-ig című könyvet. 2. jav. kiad. Bp. : Korona, 1997, és a Moholy-Nagy Lászlóval kapcsolatos anyagokat (kiállítás meghívókat, cikkeket),

Vadon Lehelnek ( Eger)
 
az általa szerkesztett kötetet: To the memory of Sarolta Kretzoi. Eger : Eszterházy Károly College, Department of American Studies, 2009.

Vissza az oldal tetejére