Catholic cultural magazine
Keresztény kulturális havilap

Bakó Csongor István
gERMÁNFÖLDI ÉVFOLYAM-TALÁLKOZÓNK KRÓNIKÁJA (2.)

A szerző kórházlelkész Marosvásárhelyen.

4. nap: Speyer, Heppenheim, Bensheim

A speyeri dómban a hatalmat sugárzó erődítmény az eleganciával találkozik. A dóm egyszerű külső díszei, a törpegalériák, a vakárkádok, a tornyok osztott félköríves ablaknyílásai megszépítik a néhol 6 méter vastag falakat. Ez utóbbiak egyébként kevéssé díszítettek, viszont például a szentély és annak törpegalériája vagy a külső fal különböző színű kövekből kirakott geometrikus mintázata mértéktartó egyszerűségre, finom ízlésre vall. Építészeti szempontból a főhajó beboltozása volt a legnagyobb teljesítmény: ez az első teljes román kori boltozat, amelyet karcsú árkádok és féloszlopok tartanak.

A dóm 1030 és 1106 között, tervének többszöri módosításával épült a frank-száli császárok temetkezési templomául. Hatalmas, 130 méter hosszú, 35 méter széles, háromhajós, keresztházas bazilika, félköríves apszisban záródó szentély-lyel. A hosszházhoz nyugatról - a 19. században az eredetitől eltérően újraépült - előcsarnok csatlakozik, a hajók tengelyében íves szabad nyílásokkal. A főhajóba innen lépcsőzött bélletű kapuzat vezet, felette az empóra nyílik. Az oldalhajók keresztboltozatos lefedéssel épültek. A főhajót és a keresztházat eredetileg síkmeny-nyezettel, majd a 11. század végén kötött rendszerben hevederek közötti, borda nélküli, a keresztszárak fölött utóbb bordás keresztboltozatokkal fedték le. Ezzel valósult meg az első, teljes egészében boltozott román stílusú bazilika. A négyezet fölé sarokfülkés átmenetekkel nyolcszögű kolostorboltozatot emeltek. A főhajó falait négyszögű pilléreken nyugvó árkádsor hordja. Utóbb a főhajó bebol-tozásakor a boltszakaszoknak megfelelően minden második pillér elé erőteljes féloszlopot állítottak. Az árkádok záradékának magasságában oszlopfővel megosztott és karcsúbb keresztmetszettel folytatódó féloszlopok pompás korinthoszi fejezetei támasztják alá a hevederíveket. Közöttük a falfelületeket a közbenső pilléreken felfutó karcsúbb féloszlopokon nyugvó ívekkel vakárkádok tagolják, amelyekben belül a nagy ablakok nyílnak. A boltozatrendszerrel összehangolt, logikus egyszerű tagolás okozza a tér monumentális hatását. A hosszház nyugati kétharmada háborús pusztulás után a 18. század végén eredeti alakjában újraépült. A templom külsejének festőisé-gét a négyezet és a megújított előcsarnok fölötti zömök, nyolcszögű tornyok, a kórus két oldalán és a hosszház és előcsarnok csatlakozásánál magasodó négy karcsú, négyszögű torony és a főpárkány alatt közbehúzódó, erős árnyékhatású törpegaléria adják. A törpegaléria Speyerben tűnik fel először. Talán az itt dolgozó lombardiai, Como környéki mesterek műve, akik utóbb Észak-Itáliában elterjesztik. A belsőt díszítő antik elemek, így a korinthoszi oszlopfők hangsúlyos alkalmazásával az építtető császárok a Római Birodalom továbbélését akarták hirdetni.

A speyeri dómnak van az egyik legszebb altemploma a világon. Az emelt szentély és keresztház alatt elhelyezkedő nagyméretű kripta kockafejezetes oszlopok soraival osztott terét római keresztboltozatok fedik. Az építtetőt, II. Konrádot már ide temették. A dóm történetéhez sok legenda fűződik. 1291-ben I. Rudolf német király, a Habsburg-család első jelentős tagja, aki itt alussza örök álmát, halálos betegen jött ide, hogy ott haljon meg, ahol ősei nyugszanak. Még élt, amikor elkészítették sírkövét.1 Különös tisztelettel jártuk körbe egykori filozófiatanárunk, Jäger Peter kedvenc szentjének, a Keresztről nevezett Terézia Benedikta zsidó származású filozófusnő, majd karmelita apáca, végül pedig a vészkorszak vértanúja emlékét idéző mellékkápolnát.2 Ő ugyanis, miután 1922. január 1-jén megkeresztelték, akkori gyóntatója, Schwindt prelátus közreműködésével a speyeri dominikánus leányiskolában lett nevelő és tanár. Amíg itt tanított (1922-1932), Erich Przywara megbízásából németre fordította Boldog John Henry Newman bíboros leveleinek és naplójának egy kötetét, Aquinói Szent Tamás De veritate (Az igazságról) című művét és a katolikus filozófiát tanulmányozta.

A Császárdóm külső megtekintése és belső meglátogatása végeztével, a Szent Afra szentségi kápolnában elcsendesedve fejeztük ki hódolatunkat, amit a Salve Regina eléneklésével zártunk. A Boldogságos Szűz Mária irgalmasságát és hatalmát elénk állító, az ő tiszteletére írt ének befejező szavait - melyek a székesegyház padlózatán olvashatók -Clairvaux-i Szent Bernátnak tulajdonítják.

A székesegyházzal átellenben ebédlehetőség nyílt egy igazi német sörfőzdében, amelynek rusztikusan kialakított vendéglőjében kedvünkre válogathattunk a ház specialitásai és sörkiválóságai közül.

Következő állomásunk a négyszeres Forma1-es világbajnok, Sebastian Vettel szülővárosa, Németország egyik leghíresebb borvárosa, Heppenheim (BergtralJe) volt. Találkozónkat szervezőnk tervei szerint az itteni híres Viniversum Berg-strasséban3 koronáztuk meg egy felejthetetlen borkóstoló keretében, amit Németország 2015/16-os borkirálynője, az elragadóan bájos és igen kedves Caroline Guthier vezetett le. Az alkalom jelentőségteljességének, valamint ránk gyakorolt hatásának részleteibe itt nem mennék bele. Innen a Szent Péter-templomhoz, vagy ahogy a helyiek nevezik, „a hegyi út székesegyházához" mentünk. Nagy kár lett volna kihagyni ezt a csodálatos templomot.

A templom és a plébánia történelmi adatai szerint 755-ből származik az első hivatkozás a templomra mint Basilica Sancti Petrire. 773-tól a lorschi kolostor, 1232-től pedig a mainzi érsekség tulajdona. 1461-ben Heidelberg palotagrófi tartományának választmánya zálogba veszi. 1623-ban visszakerül a mainzi érsekség tulajdonába. 1700-ban kerül sor a mostanit megelőző épület szentelésére. 1900-ban lebontják a régi templomot, 1904-ben pedig felszentelik a jelenlegi templomot. A II. vatikáni zsinat után, 1968/69-ben belső változásokat eszközölnek. 2002-ben megtörténik az oltár felújítása is.

A jelenlegi templom építészeti tervezését a Mainz városából származó Ludwig Becker végezte neogótikus stílusban, meghagyva és integrálva a régi tornyot. Az épület háromhajós, egy hosz-szú főhajó kereszthajóval, két mellékhajó, melyekhez a fő kórus és két oldalsó kórus tartozik. A templomhajó oldalfalai három oszlopközre tagolódnak, amelyeken bordás boltozat ível át. A hosszú főhajó és a kereszthajó összeolvadása az egész épület hatalmas méreteit érzékelteti. A teljes kompozíció középpontján áthaladva a zsinat liturgikus reformja szerint elkészített pompás liturgikus tér tárul elénk. Az épület teljes hossza mintegy 51, szélessége 33, belső tartományainak magassága pedig 18-21 méter. A két nyugati torony magassága 49,5, míg a kupola magassága 60,4 méter. A templomot Szent Péter apostol tiszteletére szentelték.4

A plébániatemplom összességében és részleteiben is, építészetileg és művészetileg egyaránt valóságos remekműnek számít és gazdag történelmi háttérrel rendelkezik. Közvetlenül Szűz Mária kápolnája mellett található a heppenheimi Madonna-szobor, melynek eredete a 13. századig nyúlik vissza, a Szent Pétertemplom legrégebbi szobra.

Két, számomra különösen is sokatmondó emlékplakettre is felfigyeltem. Az egyik a templomban, Szűz Mária oltára mellett, a folyosó oldalán található és Szent Marianne Cope (1838-1918) harmadrendi ferences anyának állít emléket, aki Heppenheimban született és 35 évet töltött Molokai (Hawaii) szigetén a leprás betegek ápolásában. A másik tábla kint, a plébániahivatal bejáratának falán függ és Romano Guardini (1886-1968) teológusra és vallásfilozófusra emlékeztet, aki 1910-1911-ben tevékenykedett itt káplánként, és akinek több magyar nyelven is megjelent kiváló könyvét olvashattuk a Teológián.

Szűk utcákon haladva lefelé, az óváros közeli központja sajátságosan szép épületeinek látványában gyönyörködhettünk.

Újra a bensheimi plébániára érve a vacsora elkészültéig megnéztük a helyi egyházközség templomát, a Szent Kereszt tiszteletére emelt korszerű plébániatemplomot, amelynek 2009-ben XVI. Benedek pápa a Basilica Minor titulust adományozta, valamint a hozzá tartozó felszerelt multifunkcionális közösségi házat. Aztán az ismét nagyszerűen előkészített grillezés és éjszakába nyúló lazulás következett. Kimerülten, de az évenkénti egyszeri együttlét egyedi varázsának, felejthetetlen élményének és vissza nem térő örömének újbóli átélésével tértünk vissza mainzi szállásunkra.

5. nap: utazás Győrbe

A mainzi szeminárium udvarán reggeli után érzékeny búcsút vettünk évfolyamtársunktól, majd a lovak közé csapva Győrig vágtattunk. A hosszú és fárasztó szakasz leutazása ellenére, közvetlenül a papneveldébe való lecuccolásunk után, esti sétára kívánkoztunk. Éhségünket az olasz La Dolce Vita pizzériában, szomjú-ságunkat pedig egy John Bull nevű angol kocsmában csillapítottuk.

6. nap: hazautazás

Győrben egyik évfolyamtársunk unokatest vérénél, az erdélyi módra elkészített kávé egyedi aromájának élvezésével kezdtük kiruccanásunk utolsó napját, majd „rettenetesbe" téve, kisebb lehaj-tásokkal, a sokat reklámozott derecskei Rózsakert Csárdáig meg sem álltunk, ahol a magyar konyha remekét, babgulyást rendeltünk ebédre. Innen már fittyet hányva a sebességkorlátozási szabályoknak, őrült tempóban száguldottunk az E60-on hazafelé, hogy ki-ki a saját otthonában nézhesse meg a földkerekség különleges jelentőséggel, presztízzsel és atmoszférával bíró foci rangadóját, az El Clásicót (Barcelona vs Real Madrid 1-2).5 Vielen Dank, Józsi!

 

Jegyzetek

1 Vö. Kerékgyártó Éva: A világ legszebb katedrálisai. (Szalay Könyvek) Pannon-Literatúra Kft., Kisújszállás 2008, 74-75.

2 Az arcképét mintázó fém dombormű alatt a következő felirat olvasható: Zsidó, ateista, keresztény, karmelita, vértanú. Aki az igazságot keresi, Istent keresi, akár világos ez számára, akár nem. Edith Stein (1891-1942)

3 Ld. a honlapot: www.viniversum.de

4 Vö. Herd, Hermann-Josef-Binz, Karl Dieter: Saint Peter's, Heppenheim. „Cathedral of the Bergstraße" (mountain road). (transl. Andrea Rak-Lapp), Huß GmbH, Heppenheim. (templomot bemutató szórólap)

5 Az El Clásico egy labdarúgó-mérkőzés Spanyolország két legsikeresebb labdarúgóklubja, az FC Barcelona és a Real Madrid Cf között. Eredetileg csak a La Liga bajnoki meccseit illette a megnevezés, de később az egyszerűség kedvéért, továbbá a nem elhanyagolható marketingérdekek miatt a nevet kiterjesztették a két csapat egyéb egymás elleni találkozóira is. Az első mérkőzést 1902-ben rendezték, azóta eddig összesen 231 tétmérkőzést játszott a két csapat, amelyből 171 volt spanyol bajnoki mérkőzés. A két csapat közül a Real Madridnak 92 győzelme van, a Barcelonának 91. A bajnoki mérkőzéseket tekintve a Real Madridnak 71, a Barcelonának 68 győzelme van. A két spanyol óriás párharca a legnagyobb figyelemmel kísért rangadó a világon. Milliókat csábít a televíziók elé, olyanokat is, akik amúgy nem kíváncsiak a labdarúgásra, esetleg nem szimpatizálnak a spanyol bajnoksággal. Vö. El Clásico. https:// hu.wikipedia.org/wiki/El_Clásico (2016. június 14.); Pócza Máté: A világ tíz legnagyobb klasz-szikusa. http://www.fourfourtwo.hu/hirek/ vilag-tobbi-resze/a-vilag-tiz-legnagyobb-klasszikusa (2016. június 22.)