Catholic cultural magazine
Keresztény kulturális havilap

Könyv
mICHAEL LANDGRAF:
ALKOTÓ GYERMEKBIBLIA

A gyermekbibliákat vagy szereti valaki, vagy nem, de szinte minden mai felnőttnek vannak róla gyermekkori emlékei. Hogyan lesz ez néhány évtized múlva? Nem tudjuk. A Bibliával való első találkozás nyomot hagy az emberben, csak azon fáradhatunk, hogy ez olyan legyen, ami vágyat és ragaszkodást ébreszt benne Isten szavához.

Bibliai történetek tanításához új módszert kitalálni nem könnyű. Sok jó és kevésbé alkalmas módszert fejlesztettek már ki, amelyeket hosszabb-rövidebb ideig alkalmaztak is a katekézisben. Napjainkban a szakmai útkeresés ökumenikus törekvés, a történelmi egyházak szakemberei által összeállított módszertani anyagok kölcsönös érdeklődésre tarthatnak számot.

Michael Landgraf Alkotó gyermekbibliáját a kiadó azért is ajánlja nagy örömmel a magyar családok, katekéták, hittanárok és gyerekek kezébe, mert újszerű és eredeti megközelítési módja megannyi lehetőséget rejt magában. A szerző, Michael Landgraf evangélikus lelkész, elismert és népszerű szakembere a valláspedagógiának. 1999 óta vezeti a neustadti evangélikus valláspedagógiai intézetet. Szakterülete a bibliai didaktika, a helytörténet és egyháztörténet, valamint a vallásközi párbeszéd és katekézis kapcsolata. A könyvet fellapozva első pillantásra „csak üres lapokat" látunk benne, de alaposan megvizsgálva felfedezhetjük, hogy önálló és alkotó megközelítést tesz lehetővé. A gyermek úgy ismerkedik a bibliai történetekkel, hogy gyakorlati és az ő szintjéhez mért módon alkotóan közeledik hozzájuk. A szerző hosszú évek munkájával dolgozta ki érdekes gyermekbibliáját, amely eredetileg németül, Kinder-Bibel zum Selbstgestalten címen 2007-ben jelent meg. Az ötlet vakmerőnek tűnik: nagyméretű, szinte teljesen üres lapokból álló könyv, amelynek oldalain néhány vonallal elkezdett rajz és egy bibliai mondat áll. Landgraf koncepciójának a lényege, hogy a gyermekek bibliai katekézisét jól szolgálhatja egy olyan gyermekbiblia, amelyet ők maguk illusztrálnak. A szabad rajz és a színező közé helyezi el az általa tervezett oldalakat. A bibliai történetekhez húzott „vonalai" olyan dolgokat mintáznak, amelyek egy öt-nyolc éves gyermek számára a legnagyobb rajzolási kihívást jelenti (arcok, állatok, bibliai tárgyak). A kötet mellé összeállított módszertani füzet számtalan ötletet kínál egyéni és közösségi munkához is. A kötet a világ számos országában jelent meg eredeti kiadása óta. Lefordították angol, francia, holland, norvég, portugál, orosz, lett és kirgiz nyelvre. A kötet magyar kiadására Michael Landgraf együttműködésével és a Deutsche Bibelgesellschaft és a Calwer Verlag engedélyével került sor, a magyar kiadást a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola katekétikai munkaközössége gondozta, Sipos Edit fordította.

(Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola, Pécs 2016)