Catholic cultural magazine
Keresztény kulturális havilap

Beke Sándor
sIMOGATÁS

Isten
végigsimítja kezét
álmainkon.