« Vissza: Polgári Szemle tartalomjegyzék 
A tartalomból

Megjelent: Polgári Szemle 2009. június – 5. évfolyam, 3. szám


Mit várunk, mit várhatunk az Európai Uniótól, s miért csalódtak eddig azok, akik az Uniótól várták a nemzeti és nemzetek feletti problémák megoldását. Szájer József hosszú európai parlamenti tapasztalattal felvértezve nemcsak a fenti kérdésekre keresi írásában a választ, de felvázolja az Unió előtt álló hosszú távú kihívásokat is.

Magyarország és Ausztria újkori történelme számos ponton kapcsolódik egymáshoz. Ezért is érdekes számunkra, hogyan épült fel a független Ausztria államisága és nemzettudata. Szatmári Péter tanulmányának második, befejező részét következő számunkban olvashatják.

A hosszú távú nemzetstratégia elméleti kérdéseit, az ezzel kapcsolatos nemzetközi és magyar tapasztalatokat elemzi írásában Rózsás Tamás. Arra hívja fel a figyelmet, hogy „mernünk kell ismét konzervatívnak lenni”. A politikatudomány jól ismeri az államkudarc („state failure”) fogalmát. Egedy Gergely elemzésében ennek következményeit áttekintve, a magyar tapasztalatokat összegezve sürgeti a felelősségteljes kormányzást.

Évente rendszeresen közreadjuk Pakucs János értékelését az innováció és kutatás-fejlesztés előző évi tendenciáiról. A 2008-ra vonatkozó kép eléggé elszomorító: a kutatás-fejlesztés statisztikái nemhogy javultak volna, de kismértékben romlottak is. Ezért a jövő feladata nem az eddigi folyamatok javítgatása, hanem az eddigi trendek megfordítása.

A mai nyugdíjbiztosítási rendszer egyszerűen fenntarthatatlan. A gazdasági visszaesés és a pénzügyi válság nem kiváltója, legfeljebb felerősítője a jelenlegi ellentmondásoknak. Ezért Zentai László egy teljesen új nyugdíjrendszer bevezetését javasolja.

Nemcsak az ország, de a lélek csődje is beláthatatlan következményekkel járhat. A civilizációs válságjelenségek kibontakozásában a média szerepét és a megbízható értékrend hiányát elemzi Botond Gyula cikke.

Az államcsőd, az állam elhalása a témája Alvincz József írásának is. A gazdasági és morális csődhelyzetben lévő ország minden bajáért a politikai elit felel, de a következmények a lakosságot terhelik.

Két fontos, értékes kiadványról ad hírt Könyvvilág rovatunk. Csaba László angol nyelvű közgazdasági monográfiáját Bod Péter Ákos mutatja be. A nemzetközi migrációról szóló tanulmánykötet hat szerző 12 írását tartalmazza. A könyvet Parti Katalin ismerteti.

Dr. Botos Balázs

főszerkesztő


© 2005-2011, Polgári Szemle Alapítvány