« Vissza: Polgári Szemle tartalomjegyzék 
A tartalomból

Megjelent: Polgári Szemle 2009. február – 5. évfolyam, 1. szám


A Polgári Szemle ötödik évfolyamát kezdjük meg ebben az évben, amit, ismerve a szakmai lapok kiadásának általában vett és saját körülményeinkre is érvényes nehéz helyzetét, csak támogatóink – elsősorban a Polgári Magyarországért Alapítvány –, előfizetőink, barátaink segítsége, biztatása tett lehetővé. Örömmel rögzíthetjük, hogy ez évtől a Zsigmond Király Főiskolával kötött együttműködés révén további komoly szakmai és anyagi háttér biztosítja megjelenésünket.

Indító rovatunkban neves szakemberek véleményét kértük arról: mit várnak 2009-től? Bayer József, Bod Péter Ákos, Bogár László, Inotai András, Járai Zsigmond, Martonyi János, Mádi László és Török Ádám sorait olvasva úgy tűnik, csak egy biztos: a bizonytalanság! A válaszokból kiolvasható kép egyébként nem igazán szívderítő, különösen a hazai gazdasági kilátásokat, annak társadalmi, emberi következményeit tekintve. Egybecsengenek azok a kívánalmak is, amelyek teljesülése esetén lehetnek pozitív várakozásaink is. Összefogásra, megújulásra, „politikai ébredésre” azonban nemcsak nálunk, hanem a világpolitikában, a világgazdaság egészében szükség lenne. Nehéz esztendő lesz 2009!

Oroszellenes-e a Fidesz – teszi fel a kérdést Németh Zsolt cikkében. Az orosz–ukrán gázvita tükrében elemezve a magyar–orosz kapcsolatokat, a szerző leszögezi: bár az új orosz politika és társadalmi modell nem tekinthető számunkra példaértékűnek, Oroszországgal sokkal több minden köt össze minket, mint amennyi elválaszt.

A 2009-es kilátásokhoz kapcsolódik Patak Péter írása is. Gyakorló vállalatvezetőként tanúsítja, hogy azért keresettek a magyar menedzserek külföldön is, mert aki Magyarországon a megszámlálhatatlan versenyhátrány ellenére sikeres tud lenni, az a „jég hátán is megél”!

A bizonytalanság, az idei költségvetés rövid távú összeomlásának tükrében kiemelt figyelmet érdemel az a kérdés, hogy a nemzetgazdasági prognózisok mennyire megbízhatóak? Papanek Gábor cikkében a GKI Gazdaságkutató Zrt. előrejelzéseit és a tényleges gazdasági folyamatokat jelző statisztikákat vetve össze, keresi a fenti kérdésre a választ.

Nem véletlenül foglalkozunk ismételten a pénzügyi válság és a hazai nyugdíjrendszer kapcsolódásával. Az ország pénzügyi kiszolgáltatottsága és a jövő nyugdíjasainak járó szolgáltatások bizonytalansága igen szorosan összefügg. Menyhárt Szabolcs cikkében a megoldás érdekében konkrét javaslatokat tesz, többek között a Fáy András Nyugdíj-takarékpénztár létrehozását és a felügyeleti funkciók erősítését szorgalmazva.

A mostani pénzügyi válság kiemelten sújtja a kisvállalkozókat és a munkavállalókat. Prugberger Tamás nemzetközi tapasztalatok alapján felhívja a figyelmet azokra a munkajogi problémákra, amelyek sürgős jogszabályi megoldást igényelnek. A cikk második része pedig a további privatizációs elképzelések veszélyeit taglalja.

Könyvvilág rovatunk rendhagyó módon a Népszabadság egy kiadványának ismertetésével kezdődik. Bogáncs János a leggazdagabb 150 magyart bemutató kiadvány sorai között is olvasva, érdekes összefüggésekre hívja fel a figyelmet. Magas István könyvének Mányó-Váróczi Violetta által készített ismertetését különösen aktuálissá teszi, hogy a jelenlegi világgazdasági válság idején a globalizáció és a pénzpiacok összefüggéseinek vagy az állami szerepvállalás (ipar- és kereskedelempolitikák) lehetőségeinek vizsgálata számos új kérdést vet fel. Kávássy János Randall. E. Parker: Reflections on the Great Depression c. könyve kapcsán áttekinti azokat a gazdaságpolitikai irányzatokat, amelyek elválaszthatatlanok a mostani válságtól.

Dr. Botos Balázs

főszerkesztő


© 2005-2011, Polgári Szemle Alapítvány