« Vissza: Polgári Szemle tartalomjegyzék 
Erősödő inflációs nyomás Észak-Amerikában
Inflation Pressure Strengthen in North America
By Olga Pomerantz
National Institute Economic Review, July 2006


2006 első negyedévében az Észak-Amerikai Szabadkereskedelmi Szervezetben (NAFTA) az egy évre vetített növekedési ütem 3,8 százalékra növekedett az egy évvel ezelőtt mért 3,2 százalékhoz képest. Mindhárom gazdaság – az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó – erős növekedési ütemet mutatott. Az Egyesült Államok bővülésének üteme csekély mértékben növekedett, a mexikói gazdaság viszont egy évre vetített 5,5 százalékos negyedéves növekedési ütemével csaknem megduplázta a 2005 első negyedévében mutatott teljesítményét, melynek hátterében az Amerikába és Kanadába irányuló export stabil bővülése áll. Előrejelzésünk szerint a régióban 2006-ban 3,75 százalékos GDP-növekménnyel kell számolni, mely 2007-ben 3 százalékra, 2008-ban pedig várhatóan 2,75 százalékra fog csökkenni. Az Egyesült Államokban a hazai kereslet a tárgyalt időszakban erősen növekedett, a fogyasztók kiadásai 2005 utolsó negyedévéhez képest 1,2 százalékkal növekedtek, és további, 0,8 százalékos növekedésre számíthatunk 2006 második negyedévében is. Ennek hátterében az olaj világpiaci árának növekedése áll, mely folyamatosan felfelé tornássza a benzinárakat, mely várhatóan a jövőben is csak egyre drágább lesz. Az amerikai benzinárak alakulásának a legújabb közel-keleti fejlemények és a világpiaci kereslet további erősödése sem kedveznek. Számításaink szerint a hazai kereslet éves szinten valamivel a 2005-ben regisztrált szint alatt, 3,3 százalékkal fog növekedni 2006-ban. Az ingatlanpiac lehűlése – melynek jelei egyre kézzelfoghatóbbak – a következő évben és középtávon kedvezőtlen hatással lesz a fogyasztás növekedésére. Az üzleti befektetések továbbra is magas szinten állnak, növekedésük konzekvensen követi a vállalati profitok növekedési ütemének alakulását. Idén a befektetések 8,75 százalékos növekedésre számítunk, ami megközelíti a 2005-ös értéket, viszont a következő években a növekvő kamatlábak hatására a befektetési kedv lanyhulása várható (2007-ben 5 százalékos növekedési szinten). A külkereskedelem semleges hatással bír az amerikai gazdasági növekedésre, mivel a rohamos exportnövekedést hasonló ütemű importnövekmény kísérte 2006 első negyedévében. A maginfláció ez év első felében meghaladta azt az éves 1-2 százalékos komfortzónát, melyet a Federal Reserve újonnan kinevezett elnöke irányzott elő. Az infláció megszaladása mögött ismét csak az olaj magas világpiaci ára áll, mely Amerikában a még meredekebben növekvő benzinárakban csapódik le. Előrejelzésünk szerint így a pénzromlás mértéke 2006-ban el fogja érni a 3 százalékos szintet, hogy 2007-ben 3,25 százalékra emelkedjen.
© 2005-2011, Polgári Szemle Alapítvány