« Vissza: Polgári Szemle tartalomjegyzék 
Hagyjunk fel a csábítgatással
Don’t Tempt Me
By Frédéric Sautet
Forbes Magazine, June 19, 2006


Elsőre úgy tűnhet, hogy az adócsökkentés diadalaként értelmezhető a legfelsőbb bíróság nemrégiben meghozott azon döntése, mely jogszerűnek ismerte el az államok azon gyakorlatát, hogy adókedvezményeket nyújtsanak a betelepülő vállalatok számára. Pedig egyes munkáltatók célzott adókedvezményekkel történő csalogatása nem jó üzletpolitika, hátrányos az állam számára és hosszú távon a vállalatok számára is, akik elvileg a kedvezményezettjei lennének a programnak.

A depresszióval küzdő közösségek politikusai évtizedek óta úgy tekintenek a célzott adókedvezményre, mint egy csodaelixírre. Valójában viszont ezen üzletpolitika nem szolgálja a gazdasági növekedést. Sőt, épp ellenkezőleg. Míg az általános adócsökkentés felpörgeti a gazdaságot, amiből minden vállalat és vállalkozó profitál, addig a célzott adókedvezmények a már betelepült vállalatok kárára nyújtanak előnyöket az újaknak. Jó példával szolgál erre a memphisi Pilot-program, melyet 18 évvel ezelőtt azon logikán alapulva indítottak be, hogy az ingatlanadó fizetése alóli mentesség (legfeljebb 15 év) fejében a vállalatok új munkahelyeket biztosítanak a városban. A legutóbbi (2002-es) felmérés szerint mindez a város ingatlanadó-bevételének 7,4 százalékát kitevő 23 millió dollárjába került a városnak. És hogy milyen hasznot hozott ez a 23 millió dollár? A tanulmány szerint 1988 és 2002 között a Pilot 65 000 új munkahelyet teremtett a városban, amit azonban nehéz összhangba hozni Memphis munkanélküliségi mutatóinak alakulásával: 1990-ben a munkanélküliség megegyezett az amerikai átlaggal, most viszont két százalékkal fölötte van. A szegénységi mutatók pedig kétszeresei a nemzeti átlagnak. 1993 és 2002 között 21 olyan vállalat volt, amely részesült a Pilot kedvezményeiből, azonban időközben felfüggesztették azokat, mivel a vállalat nem teljesítette vállalásait. Ugyanebben az időszakban 19 további vállalat, mely megfelelt a követelményeknek, a kedvezmény lejárta előtt új telephelyet keresve elhagyta a várost. Emellett, az igazat megvallva, számos cég maradt Memphisben, de azt nehéz megmondani, hogy a Pilotnak milyen szerepe volt mindebben. Volt aki egyébként is itt helyezte volna el telephelyét, mások pedig a kivételek körének további bővítéséért lobbiztak.

A célzott adókedvezmények legnagyobb problémája, hogy útját állhatják a mélyebb strukturális reformoknak. Az új befektetők privilegizálásával szemben az általános adócsökkentés az, ami sikert hozhat majd. A gazdasági növekedés azokban a városokban és államokban gyorsul fel, melyek a diszkriminációmentes kedvezmények nyújtásának eszközéhez nyúlnak. Egyszerűen csak el kell távolítani az akadályokat a fejlődés útjából, és nem szabad azzal próbálkozni, hogy az egyik vagy másik irányba próbáljuk terelni azt.

© 2005-2011, Polgári Szemle Alapítvány