« Vissza: lapszemle tartalomjegyzék 

Házárak és növekedés Észak-Amerikában
Housing Prices and Growth in North America
By Dawn Holland & Olga Pomerantz
National Institute Economic Review, No. 193. July 2005


Észak-Amerika két legnagyobb gazdaságában egészséges ütemű fejlődésnek lehettünk tanúi 2005 első negyedéve folyamán. Éves időtartamra vetítve az Egyesült Államok GDP-je 3,7 százalékos növekedést mutatott, míg Kanadában ez a mutató 3,25 százalékos volt. Az amerikai gazdaság növekedése így tovább csökkent, hiszen sorozatban ez a negyedik csökkenő tendenciát mutató negyedév. A mexikói GDP-növekmény 2,4 százalékra mérséklődött az elmúlt év utolsó negyedévi 4,9 százalékos szintjéről, ami 2005 első negyedévében szintén hozzájárult a NAFTA-országok GDP mutatóinak 2004 első negyedéhez viszonyított romlásához. Számításaink szerint Észak-Amerika vezető gazdaságainak bővülése a 2004-ben mért adatokhoz képest 0,5 százalékponttal, 3,7 százalék körülire fog mérséklődni a 2005-2006-os évek folyamán.

A régió országaiban a bővülő hazai kereslet a GDP növekedésének motorja. A jövedelmek erőteljes növekedése, a dráguló ingatlanárak és az alacsony inflációs ráták mellett az első negyedévben ugrásszerűen növekedett a magánszektor fogyasztása (az Egyesült Államokban éves szinten 3,6, Kanadában 3,9 százalékkal), mely téren további bővülés várható 2005. és 2006. folyamán). A GDP növekmény mögött álló másik hajtóerő az üzleti befektetések folyamatosan magas szintje (egy évre vetítve 10,9 százalék az Egyesült Államokban és 8,25 százalék Kanadában). Mindkét országban a hazai kereslet további erőteljes növekedésével számolhatunk, melyhez nagymértékben hozzájárul a lakásépítési kedv várható csökkenése, és a kormányzati kiadások növekedése.

Ami a külsőszektort illeti, mindkét ország gyengébb mutatókkal kezdte az évet, ami az ingadozó valutaárfolyamoknak és a közszükségleti árucikkek áraiban végbemenő drasztikus változásoknak tudható be. Az alacsony export visszavetette a termelést az Egyesült Államokban (2004 második negyedéve és 2005 első negyedéve között 5 százalékkal), míg a magánszféra növekvő fogyasztási kedve jelentős importnövekményt eredményezett (éves szintre vetítve 9,5 százalék 2005 első negyedévében). A vizsgált időszakban Kanadában a folyó fizetési mérleg többlete 5 százalékról 1 százalékra mérséklődött, mivel a kanadai dollár erősödött az amerikaihoz képest, így az export csupán 4,4 százalékkal, míg az import 10,7 százalékkal növekedett. A második negyedév első két hónapja nem mutat jelentősebb növekedést az export terén, így a következő két évben Kanadában is a belső kereslet lehet a gazdasági növekedés fő mozgatórugója.

© 2005-2006, Polgári Szemle Alapítvány