« Vissza: lapszemle tartalomjegyzék 

Európa elbízta magát
Les pro-européens on été trop sûrs d’eux
Hubert Védrine
Le Nouvel Observateur, 2-8 Juin 2005


Az új alkotmány-pártiak az utóbbi években nagyon biztosak voltak a dolgukban, megelégedtek tekintélyükkel. Mintha elfelejtették volna azt a bizonyos maastrichti 49% nem-et, és mintha nem vették volna figyelembe azt az 57%-ot, amely a múlt évi európai választásokon csupán tartózkodott. Továbbá nem vettek észre számos egyéb jelet, ami az elit véleményeltérését illeti. Ez a nem jelentős pszichológiai és mélyreható politikai következményekkel bír majd Franciaországban és Európában is. Egy esetleges újratárgyalás ugyan ámító lehet, de a nizzai szerződés olyan bizonyos pontjaiból kiindulva, melyek alapvetően nem osztják a nézeteket, talán lehetne valamit kezdeni. „Európa” hosszas félelme és reménykedése után végre nekünk kéne újra föltennünk a kérdést, mit is akarunk.
© 2005-2006, Polgári Szemle Alapítvány