« Vissza: lapszemle tartalomjegyzék 

Európaiak Európa ellen
Europeans vs. Europe
By Niall Ferguson
The New Republic Magazine, June 20, 2005


Egy évvel ezelőtt valószínűleg csak igen kevesen fogadtak volna arra, hogy a francia, ill. a holland népszavazáson a lakosság elutasítja majd az európai Alkotmányos Szerződés tervezetét. Nem utolsósorban azért is váratlan, ami történt, mert Franciaország és Hollandia esetében az Európai Unió (vagy korábban az Európai Közösségek) alapítóiról van szó. Beszédes tény, hogy amikor a népszavazások előtt egy hónappal harvardi szemináriumomon a „NEM” győzelmének növekvő esélyeiről beszéltem, francia diákjaim a negatív eredményben erőteljesen kételkedve hangsúlyozták, hogy az „IGEN” kampány médiauralmának azért biztosan meg lesz a hatása.

Aztán mindkét országban biztos többséggel bukott meg az alkotmánytervezet, a politikai elitek alig akarnak magukhoz térni a sokkból. Az eredmények megszületését követő napokban az elemzők szüntelenül arra próbáltak rávilágítani, hogy a franciák és a hollandok valójában nem a népszavazás tárgyát utasították el, hanem helyi gazdasági folyamatokról – inflációról és munkanélküliségről –, esetleg a további uniós bővítési tervekről foglaltak állást. Példának okáért a hollandok erős félelmeket táplálnak az EU Törökországgal megkezdendő tárgyalásai iránt, mert azon keresztül a nem liberális iszlám befolyás növekedésétől tartanak a kontinensen.

Mindezen magyarázatok azonban a kelleténél kevésbé kielégítők. Európa ugyanis az 1970-es és 80-as években is igen hasonló gazdasági problémákkal, inflációval és munkanélküliséggel nézett szembe, mint napjainkban. A közösség bővítése szintén folyamatos téma a mediterrán térség diktatúrák alóli felszabadulása óta. Az EGK-ban mégsem tapasztalhattunk a mostanihoz hasonló protest hangulatot, pedig akkor is történtek radikális újítások, elég csupán a Monetáris Unió megalapítására gondolnunk. Nem protest eredményekről van tehát szó. A valóság az, hogy Európa egyszerűen nem kész egy alkotmányos egyesülésre, s ennek okán az Európai Unió sem válhat soha az Egyesült Államokhoz hasonló, föderális állammá.
© 2005-2006, Polgári Szemle Alapítvány