Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 29
52. évfolyam
2009. január 31.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

 
  

RENDELETEK

 

*

A Tanács 91/2009/EK rendelete (2009. január 26.) a Kínai Népköztársaságból származó egyes vas vagy acél kötőelemek behozatalára végleges dömpingellenes vám kivetéséről

1

  

A Bizottság 92/2009/EK rendelete (2009. január 30.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

36

  

A Bizottság 93/2009/EK rendelete (2009. január 30) a gabonaágazatban a 2009. február 1-jétől alkalmazandó behozatali vámok megállapításáról

38

 

*

A Bizottság 94/2009/EK rendelete (2009. január 30.) eltávolítási program formájában az írországi sertéshús- és marhahúspiac vonatkozásában megvalósítandó ideiglenes és rendkívüli támogatási intézkedés elfogadásáról

41

  

IRÁNYELVEK

 

*

A Bizottság 2009/5/EK irányelve (2009. január 30.) a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályokkal kapcsolatos 3820/85/EGK és a 3821/85/EGK tanácsi rendelet végrehajtásának minimumfeltételeiről szóló 2006/22/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv III. mellékletének módosításáról (1)

45

  

ELJÁRÁSI SZABÁLYZATOK

  

Bíróság

 

*

A Gyakorlati Útmutató a közvetlen keresetekről és a fellebbezésekről Módosításai

51

 
  

II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

HATÁROZATOK

  

Bizottság

  

2009/83/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2009. január 23.) a 725/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a társaságokra és bejegyzett tulajdonosokra vonatkozó egyedi IMO-azonosítószám tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2009) 148. számú dokumentummal történt) (1)

53

  

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOKKAL LÉTREHOZOTT SZERVEK ÁLTAL ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

  

2009/84/EK

 
 

*

Az EK-Svájc Vegyes Bizottság 1/2009 határozata (2009. január 14.) a 2. jegyzőkönyv III. és IV.b) táblázatának felváltásáról

55

 
   
  

Megjegyzés az olvasóhoz (lásd a hátsó borító belső oldalán)

s3

 
 

(1)

EGT-vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office