Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 28
52. évfolyam
2009. január 30.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

HATÁROZATOK

  

Tanács

  

2009/49/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2008. november 28.) az Európai Közösség és Ausztrália közötti borkereskedelemről szóló megállapodás megkötéséről

1

  

Megállapodás az Európai Közösség és Ausztrália között a borkereskedelemről

3

 
   
  

Megjegyzés az olvasóhoz (lásd a hátsó borító belső oldalán)

s3
HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office