Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 26
52. évfolyam
2009. január 30.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

 
  

RENDELETEK

  

A Bizottság 90/2009/EK rendelete (2009. január 29.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 
  

II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

HATÁROZATOK

  

Európai Parlament és Tanács

  

2009/80/EK

 
 

*

Az Európai Parlament és a Tanács határozata (2008. december 18.) az Európai Unió Szolidaritási Alapjának igénybevételéről, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság között 2006. május 17-én létrejött intézményközi megállapodás 26. pontjával összhangban

3

  

Tanács és Bizottság

  

2009/81/EK, Euratom

 
 

*

A Tanács és a Bizottság határozata (2008. december 18.) az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről a Kazah Köztársaság közötti partnerségi és együttműködési megállapodáshoz csatolt, a Bolgár Köztársaságnak és Romániának az Európai Unióhoz történő csatlakozása figyelembevétele céljából készült jegyzőkönyv megkötéséről

4

  

2009/82/EK, Euratom

 
 

*

A Tanács és a Bizottság határozata (2008. december 18.) az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik és másrészről a Kirgiz Köztársaság közötti partnerségi és együttműködési megállapodáshoz csatolt, a Bolgár Köztársaságnak és Romániának az Európai Unióhoz történő csatlakozása figyelembevétele céljából készült jegyzőkönyv megkötéséről

5

 
  

Helyesbítések

 
 

*

Helyesbítés a Törökországból származó rozs behozatalára vonatkozó eljárásokról szóló, 2008. május 6-i 402/2008/EK bizottsági rendelethez (kodifikált változat) (  HL L 120., 2008.5.7.)

6

 
   
  

Megjegyzés az olvasóhoz (lásd a hátsó borító belső oldalán)

s3
HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office