Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 25
52. évfolyam
2009. január 29.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

 
  

RENDELETEK

 

*

A Tanács 85/2009/EK rendelete (2009. január 19.) az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról szóló 1083/2006/EK rendeletnek a pénzügyi irányítással kapcsolatos egyes rendelkezések tekintetében történő módosításáról

1

  

A Bizottság 86/2009/EK rendelete (2009. január 28.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

4

  

A Bizottság 87/2009/EK rendelete (2009. január 28.) a 327/98/EK rendelettel a 2009. januári alidőszakra megnyitott vámkontingensek keretében történő rizsbehozatalra vonatkozó engedélyek kibocsátásáról

6

  

A Bizottság 88/2009/EK rendelete (2009. január 28.) a bizonyos vámkontingensek és preferenciális megállapodások alapján történő cukortermék-behozatalra vonatkozó, 19. és 2009. január 23. között kérelmezett engedélyek kibocsátásánál alkalmazandó odaítélési együttható megállapításáról

9

 

*

A Bizottság 89/2009/EK rendelete (2009. január 28.) a 3448/93/EK tanácsi rendelet hatálya alá tartozó mezőgazdasági termékek feldolgozásával előállított, Norvégiából származó egyes áruknak az Európai Közösségbe való behozatalára vonatkozó 2009. évi vámkontingens megnyitásáról

14

 
  

II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

HATÁROZATOK

  

Tanács

  

2009/75/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2008. december 18.) az Európai Gyógyszerügynökség (EMEA) négy igazgatótanácsi tagjának kinevezéséről

16

  

2009/76/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2009. január 20.) a nemzeti központi bankok külső könyvvizsgálóiról szóló 1999/70/EK határozatnak a Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta külső könyvvizsgálója tekintetében történő módosításáról

17

  

Bizottság

  

2009/77/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2009. január 23.) az európai értékpapír-piaci szabályozók bizottságának létrehozásáról (1)

18

  

2009/78/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2009. január 23.) az európai bankfelügyelők bizottságának létrehozásáról (1)

23

  

2009/79/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2009. január 23.) az európai biztosítás- és foglalkoztatóinyugdíj-felügyeletek bizottságának létrehozásáról EGT-vonatkozású szöveg (1)

28

 
  

IV Egyéb jogi aktusok

 
  

EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉG

  

EGT-Vegyesbizottság

 

*

Az EGT Vegyes Bizottság 127/2008 határozata (2008. december 5.) az EGT-megállapodás VII. mellékletének (A szakképesítések kölcsönös elismerése) módosításáról

33

 

*

Az EGT Vegyes Bizottság 128/2008 határozata (2008. december 5.) az EGT-megállapodás XIII. mellékletének (Közlekedés) módosításáról

35

 

*

Az EGT Vegyes Bizottság 129/2008 határozata (2008. december 5.) az EGT-megállapodás XIII. mellékletének (Közlekedés) módosításáról

36

 

*

Az EGT Vegyes Bizottság 130/2008 határozata (2008. december 5.) az EGT-megállapodás XXI. mellékletének (Statisztika) módosításáról

38

 

*

Az EGT Vegyes Bizottság 131/2008 határozata (2008. december 5.) az EGT-megállapodás XXI. mellékletének (Statisztika) módosításáról

40

 
 

(1)

EGT-vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office