Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 24
52. évfolyam
2009. január 28.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

 
  

RENDELETEK

  

A Bizottság 82/2009/EK rendelete (2009. január 27.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

  

A Bizottság 83/2009/EK rendelete (2009. január 27.) a cukorágazat egyes termékeire a 2008/2009-es gazdasági évben alkalmazandó, a 945/2008/EK rendelettel rögzített irányadó áraknak és kiegészítő importvámok összegének módosításáról

3

 

*

A Bizottság 84/2009/EK rendelete (2009. január 27.) a gabonafélék és a rizs behozatali és kiviteli engedélyei rendszerének alkalmazására vonatkozó különös részletes szabályok megállapításáról szóló 1342/2003/EK bizottsági rendelet módosításáról

5

  

ELJÁRÁSI SZABÁLYZATOK

  

Bíróság

 

*

A Bíróság eljárási szabályzatának módosítása

8

  

Elsőfokú Bíróság

 

*

Eljárási szabályzatának módosítása

9

  

Közszolgálati Törvényszék

 

*

Az Európai Unió Közszolgálati Törvényszéke eljárási szabályzatának módosítása

10

 
  

II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

HATÁROZATOK

  

Tanács

  

2009/69/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2008. december 18.) a Bíróság alapokmányáról szóló jegyzőkönyv I. melléklete 3. cikkének (3) bekezdése szerinti bizottság tagjainak kinevezéséről

11

  

2009/70/EK, Euratom

 
 

*

A Tanács határozata (2009. január 19.) az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság két német tagjának kinevezéséről

13

  

2009/71/EK, Euratom

 
 

*

A Tanács határozata (2009. január 19.) az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság egy spanyol tagjának kinevezéséről

14

  

Bizottság

  

2009/72/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2008. december 15.) fizetési rendszerekkel foglalkozó piaci szakértői csoport felállításáról

15

  

2009/73/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2008. december 17.) a dinitrogén-oxid-kibocsátásra vonatkozó nyomon követési és jelentési iránymutatásokkal való kiegészítés céljából a 2007/589/EK határozat módosításáról (az értesítés a C(2008) 8040. számú dokumentummal történt) (1)

18

  

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOKKAL LÉTREHOZOTT SZERVEK ÁLTAL ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

  

2009/74/EK

 
 

*

Az EK–Feröer szigetek Vegyes Bizottság 1/2008 számú határozata (2008. június 17.) az egyrészről az Európai Közösség, másrészről Dánia kormánya és a Feröer szigetek helyi kormánya között létrejött megállapodás állatorvosi kérdések tekintetében történő kiegészítéséről szóló jegyzőkönyv végrehajtási rendelkezéseinek megállapításáról szóló 1/2001 számú határozat módosításáról

30

 
  

Helyesbítések

 
 

*

Helyesbítés a Schengeni Információs Rendszer (SIS II) második generációjának teszteléséről szóló, 2008. február 18-i 2008/173/EK tanácsi határozathoz (  HL L 57., 2008.3.1.)

34

 
   
  

Megjegyzés az olvasóhoz (lásd a hátsó borító belső oldalán)

s3

 
 

(1)

EGT-vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office