Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 23
52. évfolyam
2009. január 27.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

 
  

RENDELETEK

  

A Bizottság 75/2009/EK rendelete (2009. január 26.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 76/2009/EK rendelete (2009. január 26.) a tej- és tejtermékágazatban kivetett kiegészítő importvámokkal kapcsolatos rendelkezések alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 504/2007/EK rendelet módosításáról

3

 

*

A Bizottság 77/2009/EK rendelete (2009. január 26.) az egyes, Zimbabwéval szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 314/2004/EK tanácsi rendelet módosításáról

5

 
  

II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

HATÁROZATOK

  

Tanács

  

2009/62/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2009. január 26.) a terrorizmus elleni küzdelem érdekében egyes személyekkel és szervezetekkel szemben hozott különleges korlátozó intézkedésekről szóló 2580/2001/EK rendelet 2. cikke (3) bekezdésének végrehajtásáról és a 2008/583/EK határozat hatályon kívül helyezéséről

25

  

Bizottság

  

2009/63/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2008. november 20.) a tagállamok által a 850/2004/EK parlamenti és tanácsi rendelet 7. cikke (4) bekezdése b) pontjának iii. alpontja értelmében nyújtandó tájékoztatás formátumának meghatározásáról (az értesítés a C(2008) 6917. számú dokumentummal történt) (1)

30

  

2009/64/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2009. január 21.) az ISO 17994:2004(E) szabványnak a 2006/7/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv értelmében a mikrobiológiai módszerek egyenértékűségére vonatkozó szabványként történő meghatározásáról (az értesítés a C(2009) 119. számú dokumentummal történt)

32

  

2009/65/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2009. január 26.) a 2-naftiloxiecetsavnak a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe történő felvétele megtagadásáról és az e hatóanyagot tartalmazó növényvédő szerek engedélyének visszavonásáról (az értesítés a C(2009) 204. számú dokumentummal történt) (1)

33

 
  

III Az EU-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok

 
  

AZ EU-SZERZŐDÉS V. CÍME ALAPJÁN ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

 

*

A Tanács 2009/66/KKBP közös álláspontja (2009. január 26.) a Kongói Demokratikus Köztársasággal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2008/369/KKBP közös álláspont módosításáról

35

 

*

A Tanács 2009/67/KKBP közös álláspontja (2009. január 26.) a terrorizmus elleni küzdelemre vonatkozó különös intézkedések alkalmazásáról szóló 2001/931/KKBP közös álláspont naprakésszé tételéről és a 2008/586/KKBP közös álláspont hatályon kívül helyezéséről

37

 

*

A Tanács 2009/68/KKBP közös álláspontja (2009. január 26.) a Zimbabwéval szembeni korlátozó intézkedések megújításáról

43

 
  

Helyesbítések

 
 

*

Helyesbítés a 2006/140/EK határozatnak a ciprusi kecskékben meglévő TSE-rezisztens PrP-génekre vonatkozó vizsgálathoz kapcsolódó, 2007. évi közösségi pénzügyi hozzájárulás tekintetében történő módosításáról szóló, 2007. július 16-i 2007/507/EK bizottsági határozathoz (  HL L 186., 2007.7.18.)

60

 
   
  

Megjegyzés az olvasóhoz (lásd a hátsó borító belső oldalán)

s3

 
 

(1)

EGT-vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office