Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 19
52. évfolyam
2009. január 23.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

 
  

RENDELETEK

  

A Bizottság 55/2009/EK rendelete (2009. január 22.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 56/2009/EK rendelete (2009. január 21.) egyes áruk Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról

3

  

A Bizottság 57/2009/EK rendelete (2009. január 22.) a tej- és tejtermékágazatban alkalmazott export-visszatérítések megállapításáról

5

  

A Bizottság 58/2009/EK rendelete (2009. január 22.) a 619/2008/EK rendelettel előírt folyamatos pályázati felhívás keretében a vajra alkalmazandó maximális export-visszatérítés megállapításáról

9

  

A Bizottság 59/2009/EK rendelete (2009. január 22.) a 619/2008/EK rendelettel előírt folyamatos pályázati felhívás keretében a sovány tejporra alkalmazandó maximális export-visszatérítés megállapításáról

11

  

A Bizottság 60/2009/EK rendelete (2009. január 22.) a marhahúságazatban alkalmazandó export-visszatérítések megállapításáról

12

  

A Bizottság 61/2009/EK rendelete (2009. január 22.) a marhahúságazatban alkalmazandó export-visszatérítések megállapításáról

16

  

A Bizottság 62/2009/EK rendelete (2009. január 22.) a tojáságazatban alkalmazott export-visszatérítések megállapításáról

18

  

A Bizottság 63/2009/EK rendelete (2009. január 22.) a baromfihús-ágazatban alkalmazott export-visszatérítések megállapításáról

20

  

A Bizottság 64/2009/EK rendelete (2009. január 22.) a baromfihús- és tojáságazatban alkalmazandó, valamint a tojásfehérjére vonatkozó irányadó árak rögzítéséről és az 1484/95/EK rendelet módosításáról

22

  

A Bizottság 65/2009/EK rendelete (2009. január 22.) a Szerződés I. mellékletében nem szereplő áruk formájában exportált tojásra és tojássárgájára vonatkozó visszatérítési ráták rögzítéséről

24

  

A Bizottság 66/2009/EK rendelete (2009. január 22.) a Szerződés I. melléklete által nem szabályozott áruk formájában exportált tejre és tejtermékekre vonatkozó visszatérítési ráták rögzítéséről

26

  

IRÁNYELVEK

 

*

Az Európai Parlament és a Tanács 2008/121/EK irányelve (2009. január 14.) a textiltermékek elnevezéséről (átdolgozás) (1)

29

 
  

II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

HATÁROZATOK

  

Európai Parlament és Tanács

  

2009/45/EK

 
 

*

Az Európai Parlament és a Tanács határozata (2008. december 18.) a rugalmassági eszköznek az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság között létrejött, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodás 27. pontja alapján történő igénybevételéről

49

  

Bizottság

  

2009/46/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2008. december 19.) bizonyos svédországi postai ágazati szolgáltatásoknak a vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai ágazatban működő ajánlatkérők beszerzési eljárásainak összehangolásáról szóló 2004/17/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alkalmazása alóli mentesítéséről (az értesítés a C(2008) 8409. számú dokumentummal történt) (1)

50

  

2009/47/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2008. december 22.) a vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai ágazatban működő ajánlatkérők beszerzési eljárásainak összehangolásáról szóló 2004/17/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 30. cikke (1) bekezdésének a villamos energia cseh köztársaságbeli termelésére való alkalmazásának mellőzéséről (az értesítés a C(2008) 8569. számú dokumentummal történt) (1)

57

  

2009/48/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2009. január 22.) a Kínai Népköztársaságból származó egyes kerékpárok tekintetében a 2474/93/EGK tanácsi rendelettel kivetett és legutóbb az 1095/2005/EK rendelettel fenntartott és módosított dömpingellenes vám bizonyos kerékpáralkatrészekre történő kiterjesztése vonatkozásában egyes felek számára biztosított mentességről, valamint a Kínai Népköztársaságból származó egyes kerékpáralkatrészekre kiterjesztett dömpingellenes vám kifizetése vonatkozásában a 88/97/EK bizottsági rendelet alapján egyes feleknek biztosított felfüggesztés hatálytalanításáról (az értesítés a C(2009) 157. számú dokumentummal történt)

62

 
  

Helyesbítések

 
 

*

Helyesbítés az Európai Unió tagállamainak bűnüldöző hatóságai közötti, információ és bűnüldözési operatív információ cseréjének leegyszerűsítéséről szóló 2006/960/IB tanácsi kerethatározathoz (  HL L 386., 2006.12.29.)

67

 
 

(1)

EGT-vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office