Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 17
52. évfolyam
2009. január 22.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

 
  

RENDELETEK

 

*

A Tanács 44/2009/EK rendelete (2008. december 18.) az euro pénzhamisítás elleni védelméhez szükséges intézkedések megállapításáról szóló 1338/2001/EK rendelet módosításáról

1

 

*

A Tanács 45/2009/EK rendelete (2008. december 18.) az euro pénzhamisítás elleni védelméhez szükséges intézkedések megállapításáról szóló 1338/2001/EK tanácsi rendelet hatásainak az eurót közös valutaként el nem fogadó tagállamokra történő kiterjesztéséről szóló 1339/2001/EK rendelet módosításáról

4

 

*

A Tanács 46/2009/EK rendelete (2008. december 18.) az euroérmékhez hasonló érmekről és zsetonokról szóló 2182/2004/EK rendelet módosításáról

5

 

*

A Tanács 47/2009/EK rendelete (2008. december 18.) az euroérmékhez hasonló érmekről és zsetonokról szóló 2182/2004/EK rendelet hatályának a nem részt vevő tagállamokra való kiterjesztéséről szóló 2183/2004/EK rendelet módosításáról

7

  

A Bizottság 48/2009/EK rendelete (2009. január 21.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

8

  

A Bizottság 49/2009/EK rendelete (2009. január 21.) a bizonyos vámkontingensek és preferenciális megállapodások alapján történő cukortermék-behozatalra vonatkozó, 12. és 2009. január 16. között kérelmezett engedélyek kibocsátásánál alkalmazandó odaítélési együttható megállapításáról

10

  

A Bizottság 50/2009/EK rendelete (2009. január 21.) a cukorágazat egyes termékeire a 2008/2009-es gazdasági évben alkalmazandó, a 945/2008/EK rendelettel rögzített irányadó áraknak és kiegészítő importvámok összegének módosításáról

15

 

*

A Bizottság 51/2009/EK rendelete (2009. január 15.) egyes áruk Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról

17

 

*

A Bizottság 52/2009/EK rendelete (2009. január 21.) a Kínai Népköztársaságból származó kézi emelőkocsi és alapvető részegységei behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vám kivetéséről és a kivetett ideiglenes vám végleges beszedéséről szóló 1174/2005/EK tanácsi rendelet „új exportőrre” vonatkozó felülvizsgálatának megindításáról, az ezen ország egyik exportőrétől származó behozatalra vonatkozó vám hatályon kívül helyezéséről, valamint az e behozatalra vonatkozó nyilvántartásba vételi kötelezettségről

19

 

*

A Bizottság 53/2009/EK rendelete (2009. január 21.) az 1606/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban egyes nemzetközi számviteli standardok elfogadásáról szóló 1126/2008/EK rendeletnek az IAS 32 és az IAS 1 nemzetközi számviteli standard módosításai tekintetében történő módosításáról (1)

23

 

*

A Bizottság 54/2009/EK rendelete (2009. január 21.) a 669/97/EK tanácsi rendeletnek a Feröer-szigetekről származó egyes hal- és halászati termékekre vonatkozó közösségi vámkontingensek megnyitása és kezelése tekintetében történő módosításáról

37

 
  

III Az EU-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok

 
  

AZ EU-SZERZŐDÉS V. CÍME ALAPJÁN ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

 

*

A Tanács 2009/42/KKBP határozata (2009. január 19.) a fegyverkereskedelmi szerződés létrejöttéhez vezető folyamat harmadik országok körében történő előmozdítására irányuló, az Európai Biztonsági Stratégia keretében végzett uniós tevékenységek támogatásáról

39

 
   
  

Megjegyzés az olvasóhoz (lásd a hátsó borító belső oldalán)

s3

 
 

(1)

EGT-vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office