Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 14
52. évfolyam
2009. január 20.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

 
  

RENDELETEK

 

*

A Tanács 37/2009/EK rendelete (2008. december 16.) a hozzáadottérték-adó területén történő közigazgatási együttműködésről szóló 1798/2003/EK rendeletnek a Közösségen belüli ügyletekkel kapcsolatos adócsalás elleni küzdelem érdekében történő módosításáról

1

  

A Bizottság 38/2009/EK rendelete (2009. január 19.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

3

  

A Bizottság 39/2009/EK rendelete (2009. január 19.) az importált tartósított gombára vonatkozó behozatali engedélyek 2009-ben történő kibocsátásáról

5

  

IRÁNYELVEK

 

*

A Tanács 2008/117/EK irányelve (2008. december 16.) a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelvnek a Közösségen belüli ügyletekkel kapcsolatos adócsalás elleni küzdelem érdekében történő módosításáról

7

 
  

II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

AJÁNLÁSOK

  

Bizottság

  

2009/39/EK

 
 

*

A Bizottság ajánlása (2008. december 22.) a klóralkáli-iparágban már nem használatos fémhigany biztonságos tárolásáról (az értesítés a C(2008) 8422. számú dokumentummal történt)

10

 
  

Helyesbítések

 
 

*

Helyesbítés a fegyverek megszerzésének és tartásának ellenőrzéséről szóló, 1991. június 18-i 1991/477/EGK tanácsi irányelvhez (  HL L 256., 1991.9.13.) (Magyar nyelvű különkiadás 13. fejezet, 11. kötet, 3. o.)

12

 

*

Helyesbítés a tagállamok fizetési mérlegéhez középtávú pénzügyi támogatási mechanizmus eszköz létrehozásáról szóló, 2002. február 18-i 332/2002/EK tanácsi rendelethez (  HL L 53., 2002.2.23.) (Magyar nyelvű különkiadás 10. fejezet, 03. kötet, 81. o.)

12

 
   
  

Megjegyzés az olvasóhoz (lásd a hátsó borító belső oldalán)

s3
HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office