Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 13
52. évfolyam
2009. január 17.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

 
  

RENDELETEK

  

A Bizottság 28/2009/EK rendelete (2009. január 16.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 29/2009/EK rendelete (2009. január 16.) az egységes európai égbolt keretében megvalósuló adatkapcsolat-szolgáltatásokra vonatkozó követelmények megállapításáról (1)

3

 

*

A Bizottság 30/2009/EK rendelete (2009. január 16.) az 1032/2006/EK rendeletnek az adatkapcsolat-szolgáltatásokat támogató repülési adatok cseréjét biztosító automatikus rendszerekre vonatkozó követelmények tekintetében történő módosításáról (1)

20

  

A Bizottság 31/2009/EK rendelete (2009. január 16.) a 2009. januári alidőszakra az 1529/2007/EK rendelettel megnyitott vámkontingensek keretében történő rizsbehozatalra vonatkozó engedélyek kiállításáról

23

  

A Bizottság 32/2009/EK rendelete (2009. január 16.) az 1498/2007/EK rendelet által az AKCS/TOT vagy EK/TOT vegyes származású cukor, illetve cukor- és kakaókeverékek tekintetében megnyitott vámkontingens keretében 2009 januárjának első hét napján benyújtott kérelmekre vonatkozó behozatali engedélyek kibocsátásáról

25

  

A Bizottság 33/2009/EK rendelete (2009. január 16.) a tunéziai vámkontingens keretében 2009. január 12. és 13. között olívaolajra vonatkozó importengedély kibocsátása érdekében benyújtott kérelmekre alkalmazandó elosztási együttható rögzítéséről, valamint az importengedélyek kibocsátásának a 2009. év január havára vonatkozóan történő felfüggesztéséről

26

  

A Bizottság 34/2009/EK rendelete (2009. január 16.) a 616/2007/EK rendelet által a baromfihús tekintetében megnyitott vámkontingensek keretében 2009. januárének havának első hét napján benyújtott kérelmekre vonatkozó behozatali engedélyek kibocsátásáról

27

  

A Bizottság 35/2009/EK rendelete (2009. január 16.) a gabonaágazatban 2009. január 16-tól alkalmazandó behozatali vámok megállapításáról szóló 27/2009/EK rendelet módosításáról

29

 
  

II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

HATÁROZATOK

  

Bizottság

  

2009/38/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2009. január 13.) a 2001/881/EK és a 2002/459/EK határozatnak a németországi, franciaországi, olaszországi és ausztriai állat-egészségügyi határállomások jegyzéke tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2008) 8995. számú dokumentummal történt) (1)

32

 
   
  

Megjegyzés az olvasóhoz (lásd a hátsó borító belső oldalán)

s3

 
 

(1)

EGT-vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office