Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 11
52. évfolyam
2009. január 16.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

 
  

RENDELETEK

  

A Bizottság 26/2009/EK rendelete (2009. január 15.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

  

A Bizottság 27/2009/EK rendelete (2009. január 15.) a gabonaágazatban a 2009. január 16-tól alkalmazandó behozatali vámok megállapításáról

3

  

IRÁNYELVEK

 

*

A Bizottság 2009/2/EK irányelve (2009. január 15.) a veszélyes anyagok osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről szóló 67/548/EGK tanácsi irányelvnek a műszaki fejlődéshez való hozzáigazítása céljából, harmincegyedik alkalommal történő módosításáról (1)

6

 
  

II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

HATÁROZATOK

  

Európai Parlament és Tanács

  

2009/30/EK

 
 

*

Az Európai Parlament és a Tanács határozata (2009. január 14.) az európai adatvédelmi biztos és a helyettes biztos kinevezéséről

83

  

Bizottság

  

2009/31/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2009. január 12.) a 2007/716/EK határozatnak egyes bulgáriai hús- és tejágazati létesítmények tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2008) 8988. számú dokumentummal történt) (1)

84

 
   
  

Megjegyzés az olvasóhoz (lásd a hátsó borító belső oldalán)

s3

 
 

(1)

EGT-vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office