Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 10
52. évfolyam
2009. január 15.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

 
  

RENDELETEK

  

A Bizottság 21/2009/EK rendelete (2009. január 14.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

  

A Bizottság 22/2009/EK rendelete (2009. január 14.) a gabonaágazatban 2009. január 1-jetől alkalmazandó behozatali vámok megállapításáról szóló 1347/2008/EK rendelet módosításáról

3

 

*

A Bizottság 23/2009/EK rendelete (2009. január 14.) az 1282/2001/EK rendelettől a 2008/2009. borászati évre vonatkozó szüreti és termelési jelentés benyújtási határideje tekintetében való eltérésről

6

  

IRÁNYELVEK

 

*

A Tanács 2008/119/EK irányelve (2008. december 18.) a borjak védelmére vonatkozó minimumkövetelmények megállapításáról (kodifikált változat)

7

 
  

II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

HATÁROZATOK

  

Tanács

  

2009/24/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2008. december 4.) a Régiók Bizottsága egy spanyol póttagjának kinevezéséről

14

  

Bizottság

  

2009/25/Euratom

 
 

*

A Bizottság határozata (2006. december 4.) az Európai Atomenergia-közösség és a Kazah Köztársaság kormánya között az atomenergia békés célú felhasználása terén folytatandó együttműködésről szóló megállapodás jóváhagyásáról

15

  

Megállapodás az Európai Atomenergia-közösség és a Kazah Köztársaság kormánya között az atomenergia békés felhasználása terén folytatandó együttműködésről

16

  

2009/26/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2008. december 22.) az Egyesült Királyságnak a szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jogról (Róma I) szóló 593/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására irányuló kérelméről (az értesítés a C(2008) 8554. számú dokumentummal történt)

22

  

2009/27/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2009. január 12.) a Bulgária és Románia csatlakozási okmányához tartozó VI. melléklet függelékének egyes bolgár tejfeldolgozó létesítmények tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2008) 9000. számú dokumentummal történt) (1)

23

  

2009/28/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2009. január 13.) a flurprimidolnak a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe történő felvétele megtagadásáról és az e hatóanyagot tartalmazó növényvédő szerek engedélyének visszavonásáról (az értesítés a C(2008) 8967. számú dokumentummal történt) (1)

25

 
  

III Az EU-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok

 
  

AZ EU-SZERZŐDÉS V. CÍME ALAPJÁN ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

 

*

A Tanács 2009/29/KKBP határozata (2008. december 22.) az Európai Unió által az Atalanta elnevezésű Európai Uniós katonai művelet keretében vezetett tengeri erők szomáliai jogállásáról szóló, az Európai Unió és a Szomália közötti megállapodás megkötéséről

27

  

Megállapodás az Európai Unió és Szomália között az Európai Unió által az Atalanta elnevezésű Európai Uniós katonai művelet keretében vezetett tengeri erők Szomáliai jogállásáról

29

 
   
  

Megjegyzés az olvasóhoz (lásd a hátsó borító belső oldalán)

s3

 
 

(1)

EGT-vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office