Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 9
52. évfolyam
2009. január 14.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

 
  

RENDELETEK

  

A Bizottság 18/2009/EK rendelete (2009. január 13.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 19/2009/EK rendelete (2009. január 13.) a közösségi üres álláshelyekre vonatkozó negyedéves statisztikai adatairól szóló 453/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet üres álláshely meghatározása, az adatgyűjtésre vonatkozó referencia-időpontok, adattovábbítási jellemzők és megvalósíthatósági tanulmányok meghatározása tekintetében történő végrehajtásáról (1)

3

 

*

A Bizottság 20/2009/EK rendelete (2009. január 13.) az 577/98/EK tanácsi rendeletnek megfelelően a munka és a családi élet összeegyeztetésére vonatkozó 2010. évi ad hoc modul előírásainak elfogadásáról (1)

7

  

IRÁNYELVEK

 

*

A Tanács 2008/118/EK irányelve (2008. december 16.) a jövedéki adóra vonatkozó általános rendelkezésekről és a 92/12/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről

12

 

*

A Bizottság 2009/1/EK irányelve (2009. január 7.) a gépjárművek újrafelhasználhatóságra, újrafeldolgozhatóságra és hasznosíthatóságra tekintettel történő típusjóváhagyásáról szóló 2005/64/EK irányelvnek a műszaki fejlődéshez való hozzáigazítása érdekében történő módosításáról (1)

31

 
  

II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

HATÁROZATOK

  

Tanács

  

2009/20/EK

 
 

*

Az EU–Jordánia Társulási Tanács 1/2008 határozata (2008. november 10.) a társulási megállapodás IV. mellékletében felsorolt termékekre vonatkozó vámlebontási ütemterv meghatározásáról

33

  

2009/21/EK

 
 

*

Az EU–Marokkó társulási tanács 1/2008 számú határozata (2008. november 26.) vám-együttműködési bizottság létrehozásáról és a gazdasági párbeszéddel foglalkozó csoport eljárási szabályzatának elfogadásáról, valamint a társulási bizottság bizonyos albizottságai eljárási szabályzatának módosításáról

43

  

2009/22/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2008. december 8.) az Európai Unió Katonai Bizottsága elnökének kinevezéséről

51

  

AJÁNLÁSOK

  

Bizottság

  

2009/23/EK

 
 

*

A Bizottság ajánlása (2008. december 19.) a pénzforgalomba szánt euroérmék nemzeti előlapjára és kibocsátására vonatkozó közös iránymutatásokról (az értesítés a C(2008) 8625. számú dokumentummal történt)

52

 
   
  

Megjegyzés az olvasóhoz (lásd a hátsó borító belső oldalán)

s3

 
 

(1)

EGT-vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office