Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 8
52. évfolyam
2009. január 13.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

 
  

RENDELETEK

  

A Bizottság 17/2009/EK rendelete (2009. január 12.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

  

IRÁNYELVEK

 

*

Az Európai Parlament és a Tanács 2008/101/EK irányelve (2008. november 19.) a 2003/87/EK irányelvnek az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei Közösségen belüli kereskedelmi rendszerének a légi közlekedésre történő kiterjesztése céljából történő módosításáról (1)

3

 
  

II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

HATÁROZATOK

  

Bizottság

  

2009/14/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2008. december 17.) a 2007. január 1. és 2013. december 31. közötti időszakra vonatkozó közösségi vidékfejlesztési támogatás tagállamonkénti és évenkénti összegének meghatározásáról szóló 2006/636/EK határozat módosításáról (az értesítés a C(2008) 8370. számú dokumentummal történt)

22

  

2009/15/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2008. december 19.) az oltalom alatt álló eredetmegjelöléseknek és oltalom alatt álló földrajzi jelzéseknek az 510/2006/EK tanácsi rendeletben előírt nyilvántartásába történő bejegyzésre irányuló kérelem elutasításáról (Džiugas) (OFJ) (az értesítés a C(2008) 8423. számú dokumentummal történt)

24

  

2009/16/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2008. december 19.) az oltalom alatt álló eredetmegjelöléseknek és oltalom alatt álló földrajzi jelzéseknek az 510/2006/EK tanácsi rendeletben előírt nyilvántartásába történő bejegyzésre irányuló kérelem elutasításáról (Germantas) (OFJ) (az értesítés a C(2008) 8430. számú dokumentummal történt)

25

  

2009/17/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2008. december 19.) a munkavállalók kiküldetésével foglalkozó szakértői bizottság felállításáról

26

  

2009/18/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2008. december 22.) a bébikompok EN 1273:2005 szabványának a 2001/95/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv általános biztonsági előírásának való megfeleléséről és a szabványhivatkozás Hivatalos Lapban történő közzétételéről (az értesítés a C(2008) 8616. számú dokumentummal történt) (1)

29

  

2009/19/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2009. január 9.) a 2008/655/EK határozatnak a bizonyos tagállamokban előforduló kéknyelv-betegség elleni sürgősségi vakcinázási tervek jóváhagyása és a 2007. és 2008. évi közösségi pénzügyi hozzájárulás mértékének megállapítása tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2008) 8966. számú dokumentummal történt)

31

 
  

Helyesbítések

 
 

*

Helyesbítés a baromfira vonatkozó egyes forgalmazási előírások tekintetében az 1234/2007/EK tanácsi rendelet végrehajtási szabályainak meghatározásáról szóló, 2008. június 16-i 543/2008/EK bizottsági rendelethez (  HL L 157., 2008.6.17.)

33

 
   
  

Megjegyzés az olvasóhoz (lásd a hátsó borító belső oldalán)

s3

 
 

(1)

EGT-vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office