Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 6
52. évfolyam
2009. január 10.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

 
  

RENDELETEK

 

*

A Tanács 15/2009/EK rendelete (2009. január 8.) az Indiából származó polietilén-tereftalát (PET) fólia behozatala vonatkozásában végleges kiegyenlítő vám kivetéséről szóló 367/2006/EK rendelet és az Indiából származó polietilén-tereftalát (PET) fólia behozatala vonatkozásában végleges dömpingellenes vám kivetéséről szóló 1292/2007/EK rendelet módosításáról

1

  

A Bizottság 16/2009/EK rendelete (2009. január 9.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

18

  

IRÁNYELVEK

 

*

A Bizottság 2008/128/EK irányelve (2008. december 22.) az élelmiszerekben használható színezékek különleges tisztasági követelményeinek megállapításáról (kodifikált változat) (1)

20

 
  

II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

HATÁROZATOK

  

Bizottság

  

2009/10/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2008. december 2.) a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek veszélyeinek ellenőrzéséről szóló 96/82/EK irányelv szerinti súlyos balesetek jelentésére szolgáló adatlapról (az értesítés a C(2008) 7530. számú dokumentummal történt) (1)

64

  

2009/11/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2008. december 19.) a hasított sertések spanyolországi minősítési módszereinek engedélyezéséről (az értesítés a C(2008) 8477. számú dokumentummal történt)

79

  

2009/12/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2008. december 19.) a hasított sertések dániai minősítési módszereinek engedélyezéséről (az értesítés a C(2008) 8498. számú dokumentummal történt)

83

  

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOKKAL LÉTREHOZOTT SZERVEK ÁLTAL ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

  

2009/13/EK

 
 

*

Az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között a mezőgazdasági termékek kereskedelméről szóló megállapodással létrehozott állat-egészségügyi vegyesbizottság 1/2008. határozattervezete (2008. december 23.) a megállapodás 11. melléklete 2., 3., 4., 5., 6. és 10. függelékeinek módosításáról

89

 
  

Helyesbítések

 
 

*

Helyesbítés a halászati tevékenységekre vonatkozó információ elektronikus rögzítéséről és jelentéséről, valamint a távérzékelés eszközeiről szóló 1966/2006/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról és az 1566/2007/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. november 3-i 1077/2008/EK bizottsági rendelethez (  HL L 295., 2008.11.4.)

117

 
   
  

Megjegyzés az olvasóhoz (lásd a hátsó borító belső oldalán)

s3

 
 

(1)

EGT-vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office