Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 4
52. évfolyam
2009. január 8.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

 
  

RENDELETEK

  

A Bizottság 7/2009/EK rendelete (2009. január 7.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

  

A Bizottság 8/2009/EK rendelete (2009. január 7.) az 1067/2008/EK rendelettel megnyitott, a kiválótól eltérő minőségű közönséges búzára vonatkozó közösségi vámkontingens III. alkontingense keretében 2009. január 1-jétől2009. január 2-ig benyújtott behozataliengedély-kérelmekre alkalmazandó odaítélési együttható megállapításáról

3

  

A Bizottság 9/2009/EK rendelete (2009. január 7.) a 969/2006/EK rendelettel a kukorica behozatalára vonatkozóan megnyitott közösségi vámkontingens keretében 2009. január 1. és 2009. január 2. között benyújtott engedélykérelmekre alkalmazandó odaítélési együttható rögzítéséről

4

  

A Bizottság 10/2009/EK rendelete (2009. január 7.) a cukorágazat egyes termékeire a 2008/2009-es gazdasági évben alkalmazandó, a 945/2008/EK rendelettel rögzített irányadó áraknak és kiegészítő importvámok összegének módosításáról

5

  

A Bizottság 11/2009/EK rendelete (2009. január 7.) a gabonaágazatban 2009. január 1-jetől alkalmazandó behozatali vámok megállapításáról szóló 1347/2008/EK rendelet módosításáról

7

  

A Bizottság 12/2009/EK rendelete (2009. január 7.) a bizonyos vámkontingensek és preferenciális megállapodások alapján történő cukortermék-behozatalra vonatkozó, 2008. december 29. és 2009. január 2. között kérelmezett engedélyek kibocsátásánál alkalmazandó odaítélési együttható megállapításáról

10

 
  

II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

HATÁROZATOK

  

Bizottság

  

2009/6/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2008. december 17.) a madárinfluenzával kapcsolatos 2005/692/EK, a 2005/731/EK, a 2005/734/EK és a 2007/25/EK határozatok alkalmazási időszaka tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2008) 8333. számú dokumentummal történt) (1)

15

  

2009/7/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2008. december 18.) a halászati tevékenység felügyeletéhez és megfigyeléséhez használt hajók és légi járművek Görögország, Spanyolország és Olaszország által történő beszerzésével és korszerűsítésével kapcsolatos kiadásokhoz való 2008. évi közösségi pénzügyi hozzájárulásról (az értesítés a C(2008) 8431. számú dokumentummal történt)

19

 
   
  

Megjegyzés az olvasóhoz (lásd a hátsó borító belső oldalán)

s3

 
 

(1)

EGT-vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office