Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 3
52. évfolyam
2009. január 7.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

 
  

RENDELETEK

  

A Bizottság 5/2009/EK rendelete (2009. január 6.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

  

A Bizottság 6/2009/EK rendelete (2009. január 6.) egyes cukorágazati termékeknek bizonyos vámkontingensek és kedvezményes megállapodások keretében történő behozatalára vonatkozó behozatali engedélyek kiállításával kapcsolatos egyes korlátok elértté minősítésének feloldásáról

3

 
  

II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

HATÁROZATOK

  

Európai Központi Bank

  

2009/5/EK

 
 

*

Az Európai Központi Bank határozata (2008. december 18.) a rotációs rendszer az Európai Központi Bank Kormányzótanácsában való bevezetésének elhalasztásáról (EKB/2008/29)

4

 
  

Helyesbítések

 
 

*

Helyesbítés a Közösség legrászorulóbb személyeinek az intervenciós készletekből származó élelmiszerekkel történő ellátását célzó, a 2009-es költségvetési év terhére a tagállamok rendelkezésére álló erőforrások elosztására vonatkozó terv elfogadásáról szóló, 2008. október 3-i 983/2008/EK bizottsági rendelethez (  HL L 268., 2008.10.9.)

6

 
   
  

Megjegyzés az olvasóhoz (lásd a hátsó borító belső oldalán)

s3
HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office