Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 2
52. évfolyam
2009. január 6.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

 
  

RENDELETEK

  

A Bizottság 2/2009/EK rendelete (2009. január 5.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

  

A Bizottság 3/2009/EK rendelete (2009. január 5.) a gabonaágazatban 2009. január 1-jetől alkalmazandó behozatali vámok megállapításáról szóló 1347/2008/EK rendelet módosításáról

3

 
  

II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

HATÁROZATOK

  

Bizottság

  

2009/1/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2008. december 16.) a 2500–2690 MHz-es frekvenciasávnak a Közösségen belül elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtására alkalmas földfelszíni rendszerek érdekében történő harmonizálásáról szóló 2008/477/EK határozattal kapcsolatban a Bolgár Köztársaság által kérelmezett eltérés engedélyezéséről (az értesítés a C(2008) 8302. számú dokumentummal történt)

6

  

2009/2/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2008. december 18.) Szicíliának a sertések hólyagos betegségétől mentesnek minősülő körzetek jegyzékébe való felvétele tekintetében a 2005/779/EK határozat módosításáról (az értesítés a C(2008) 8344. számú dokumentummal történt) (1)

8

  

2009/3/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2008. december 18.) az afrikai lópestis elleni közösségi vakcinatartalék felállításáról

9

  

2009/4/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2008. december 18.) a 79/542/EGK tanácsi határozat II. mellékletének az egyes friss húsok Közösségbe irányuló behozatalára feljogosított harmadik országok és ezek részei jegyzékébe Botswana és Brazília felvétele tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2008) 8516. számú dokumentummal történt) (1)

11

 
  

Helyesbítések

 
 

*

Helyesbítés az állati eredetű termékek személyes szállítmányainak a Közösségbe történő behozataláról és a 136/2004/EK rendelet módosításáról szóló, 2008. december 15-i 1285/2008/EK bizottsági rendelethez (  HL L 347., 2008.12.23.)

18

 
   
  

Megjegyzés az olvasóhoz (lásd a hátsó borító belső oldalán)

s3

 
 

(1)

EGT-vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office