Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 352
51. évfolyam
2008. december 31.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

 
  

RENDELETEK

 

*

A Tanács 1359/2008/EK rendelete (2008. november 28.) a közösségi halászhajók egyes mélytengeri halállományokra vonatkozó halászati lehetőségeinek a 2009. és 2010. évre történő meghatározásáról

1

 

*

A Tanács 1360/2008/EK rendelete (2008. december 2.) a tagállamok fizetési mérlegéhez középtávú pénzügyi támogatási mechanizmus létrehozásáról szóló 332/2002/EK rendelet módosításáról

11

 

*

A Tanács 1361/2008/EK rendelete (2008. december 16.) az új generációs európai légiforgalmi szolgáltatási rendszer (SESAR) megvalósítása érdekében közös vállalkozás alapításáról szóló 219/2007/EK rendelet módosításáról

12

 

*

A Tanács 1362/2008/EK rendelete (2008. december 18.) az egyes mezőgazdasági és ipari termékekre vonatkozóan autonóm közösségi vámkontingensek megnyitásáról és kezeléséről szóló 2505/96/EK rendelet módosításáról

18

 
  

II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

HATÁROZATOK

  

Tanács

  

2008/979/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2008. december 18.) a mezőgazdasági termékek kereskedelméről szóló, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között létrejött megállapodás 11. mellékletének módosításáról szóló, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között létrejött megállapodásnak a Közösség nevében történő aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról

23

  

A mezőgazdasági termékek kereskedelméről szóló, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között létrejött megállapodás 11. mellékletének módosításáról szóló, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között létrejött megállapodás

24

  

Bizottság

  

2008/980/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2008. december 5.) a klinikai orvosok és beteg-képviseleti szervezetek képviseletét ellátó, fejlett terápiákkal foglalkozó bizottság tagjainak és póttagjainak kinevezéséről (1)

31

  

2008/981/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2008. december 5.) a 91/440/EGK irányelv és a 2001/14/EK irányelv bizonyos rendelkezéseitől Írország és az Egyesült Királyság számára Észak-Írország tekintetében biztosított eltérések meghosszabbításáról (az értesítés a C(2008) 7703. számú dokumentummal történt)

32

  

2008/982/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2008. december 8.) az 1781/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján az Egyesült Királyságnak a Jerseyvel, Guernseyvel és a Man-szigettel az Egyesült Királyság és e területek közötti pénzátutalások Egyesült Királyságon belüli pénzátutalásként való kezeléséről szóló megállapodás megkötésére történő felhatalmazásáról (az értesítés a C(2008) 7812. számú dokumentummal történt)

34

  

2008/983/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2008. december 9.) a 40/2008/EK rendelet IIA. melléklete kilowattnapok szerinti halászatierőkifejtés-szabályozási rendszerről szóló 8.5. pontjának az Egyesült Királyság által az Északi-tengeren és a Skóciától nyugatra vonóhálóval vagy hasonló eszközzel halászó halászhajókra alkalmazásának engedélyezéséről (az értesítés a C(2008) 7801. számú dokumentummal történt)

36

  

2008/984/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2008. december 10.) a 64/432/EGK tanácsi irányelv C. mellékletének és a 2004/226/EK határozatnak a szarvasmarha-brucellózis kimutatására szolgáló diagnosztikai tesztek tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2008) 7642. számú dokumentummal történt) (1)

38

  

2008/985/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2008. december 15.) a Morinda citrifolia levélnek a 258/97/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti új élelmiszer-összetevőként való forgalomba hozatalának engedélyezéséről (az értesítés a C(2008) 8108. számú dokumentummal történt)

46

  

2008/986/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2008. december 15.) az antrakinonnak a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe történő felvétele megtagadásáról és az e hatóanyagot tartalmazó növényvédő szerek engedélyének visszavonásáról (az értesítés a C(2008) 8133. számú dokumentummal történt) (1)

48

  

2008/987/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2008. december 16.) a Balti-tengeren, az ICES 25 és 26 alkörzetben halászatra fordítható többletnapok Lettország számára történő odaítéléséről (az értesítés a C(2008) 8217. számú dokumentummal történt)

50

  

2008/988/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2008. december 17.) a 2008/185/EK határozatnak Hollandia az Aujeszky-féle betegségtől mentesnek minősülő tagállamok jegyzékébe, valamint Magyarországnak az e betegségre vonatkozó, jóváhagyott nemzeti ellenőrzési tervvel rendelkező tagállamok jegyzékébe való felvétele tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2008) 8325. számú dokumentummal történt) (1)

52

  

2008/989/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2008. december 23.) az egyes harmadik országokból behozandó erdészeti szaporítóanyagok tekintetében nyújtott biztosítékokra vonatkozó határozatok meghozatalának a tagállamok számára az 1999/105/EK tanácsi irányelvvel összhangban történő engedélyezéséről (az értesítés a C(2008) 8589. számú dokumentummal történt)

55

  

Európai Központi Bank

  

2008/990/EK

 
 

*

Az Európai Központi Bank határozata (2008. december 11.) a 2009-ben történő érmekibocsátás mennyiségének engedélyezéséről (EKB/2008/20)

58

  

AKCS–EK Miniszterek

  

2008/991/EK

 
 

*

Az AKCS–EK Miniszterek Tanácsának 3/2008 határozata (2008. december 15.) a partnerségi megállapodás IV. melléklete módosításainak elfogadásáról

59

 

*

Tájékoztató az AKCS–EK partnerségi megállapodás IV. melléklete módosításáról szóló határozat életbelépésének dátumáról

61

 

*

Értesítés a CARIFORUM–EK gazdasági partnerségi megállapodás ideiglenes alkalmazásáról

62

 
  

Helyesbítések

 
 

*

Helyesbítés a tagállamok kormányainak a Tanács keretében ülésező képviselőinek a 9. Európai Fejlesztési Alap (EFA) pénzeszközei terhére történő kötelezettségvállalások határidejének meghatározásáról szóló 2005/446/EK határozat módosításáról szóló, 2007. november 26-i 2007/792/EK határozatához (  HL L 320., 2007.12.6.)

63

 
   
  

Megjegyzés az olvasóhoz (lásd a hátsó borító belső oldalán)

s3

 
 

(1)

EGT-vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office