Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 346
51. évfolyam
2008. december 23.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

HATÁROZATOK

  

Bizottság

  

2008/948/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2008. július 23.) a Németország által a DHL és a lipcse-hallei repülőtér javára tett intézkedésekről C 48/06 (ex N 227/06) (az értesítés a C(2008) 3512. számú dokumentummal történt) (1)

1

  

2008/949/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2008. november 6.) egy többéves közösségi programnak a halászati ágazatban az adatok gyűjtésére, kezelésére és felhasználására szolgáló közösségi keretrendszer létrehozásáról, valamint a közös halászati politika tekintetében a tudományos tanácsadás támogatásáról szóló 199/2008/EK tanácsi rendelet értelmében történő elfogadásáról

37

  

IRÁNYMUTATÁSOK

  

Európai Központi Bank

  

2008/950/EK

 
 

*

Az Európai Központi Bank iránymutatása (2008. szeptember 11.) az euróra vonatkozó adatgyűjtésről és a 2. Készpénzinformációs Rendszerről (EKB/2008/8)

89

 
   
  

Megjegyzés az olvasóhoz(lásd a hátsó borító belső oldalán)

s3

 
 

(1)

EGT-vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office