Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 344
51. évfolyam
2008. december 20.



Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

 
  

RENDELETEK

 

*

A Tanács 1299/2008/EK rendelete (2008. december 9.) bizonyos halászati termékek irányadó árának és közösségi termelői árának a 2009-es halászati évre vonatkozó, a 104/2000/EK rendelet szerinti meghatározásáról

1

 

*

A Tanács 1300/2008/EK rendelete (2008. december 18.) a Skóciától nyugatra fekvő területen élő heringállományra és az állomány halászatára vonatkozó többéves terv létrehozásáról

6

  

A Bizottság 1301/2008/EK rendelete (2008. december 19.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

10

 

*

A Bizottság 1302/2008/EK, Euratom rendelete (2008. december 17.) a közbeszerzési eljárásban való részvételből kizárt pályázók központi adatbázisáról

12

 

*

A Bizottság 1303/2008/EK rendelete (2008. december 18.) a Közösség legrászorulóbb személyeinek az intervenciós készletekből származó élelmiszerekkel történő ellátását célzó, a 2009-es költségvetési év terhére a tagállamok rendelkezésére álló erőforrások elosztására vonatkozó terv elfogadásáról szóló 983/2008/EK rendelet helyesbítéséről

27

 

*

A Bizottság 1304/2008/EK rendelete (2008. december 19.) a betegségre fogékony fajokhoz tartozó egyes állatok esetében a 2000/75/EK tanácsi irányelvben előírt körzetelhagyási tilalom alóli mentesség feltételei tekintetében az 1266/2007/EK rendelet módosításáról (1)

28

 

*

A Bizottság 1305/2008/EK rendelete (2008. december 19.) az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásában szereplő egyik elnevezéshez tartozó termékleírás kisebb jelentőségű módosításainak jóváhagyásáról (Maroilles ou Marolles [OEM])

30

 

*

A Bizottság 1306/2008/EK rendelete (2008. december 17.) a 104/2009/EK tanácsi rendelet II. mellékletében felsorolt halászati termékek közösségi eladási árának a 2009. halászati évre történő rögzítéséről

35

 

*

A Bizottság 1307/2008/EK rendelete (2008. december 19.) az egyes halászati termékekre vonatkozó referenciaáraknak a 2009. halászati évre történő rögzítéséről

37

 

*

A Bizottság 1308/2008/EK rendelete (2008. december 19.) az egyes halászati termékekre vonatkozó magánraktározási támogatás összegének a 2009. halászati évre történő rögzítéséről

41

 

*

A Bizottság 1309/2008/EK rendelete (2008. december 19.) a 104/2009/EK tanácsi rendelet I. mellékletében felsorolt halászati termékek közösségi kivonási és eladási árának a 2009. halászati évre történő rögzítéséről

42

 

*

A Bizottság 1310/2008/EK rendelete (2008. december 19.) a 2009. halászati év során a piacról kivont halászati termékek tekintetében a pénzügyi támogatás és az ahhoz kapcsolódó előleg kiszámításánál alkalmazandó átalányösszegek rögzítéséről

52

 

*

A Bizottság 1311/2008/EK rendelete (2008. december 19.) az egyes halászati termékekre vonatkozó átviteli támogatás és átalánytámogatás összegének a 2009. halászati évre történő rögzítéséről

54

 

*

A Bizottság 1312/2008/EK rendelete (2008. december 19.) a rizsfeldolgozás különböző szakaszaira vonatkozó átszámítási arányok, feldolgozási költségek és melléktermék-értékek meghatározásáról (kodifikált változat)

56

 

*

A Bizottság 1313/2008/EK rendelete (2008. december 19.) a mezőgazdasági termékek belső piacon és harmadik országokban történő megismertetésével és promóciójával kapcsolatos intézkedésekről szóló 3/2008/EK tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 501/2008/EK rendelet módosításáról

61

 

*

A Bizottság 1314/2008/EK rendelete (2008. december 19.) az Oszáma bin Ládennel, az Al-Qaida hálózattal és a tálibokkal összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott szigorító intézkedések bevezetéséről szóló 881/2002/EK tanácsi rendelet 102. alkalommal történő módosításáról

64

  

A Bizottság 1315/2008/EK rendelete (2008. december 19.) az 533/2007/EK rendelettel megnyitott, baromfihúsra vonatkozó vámkontingensek keretében 2008 december első hét napján benyújtott kérelmekre vonatkozó behozatali engedélyek kibocsátásáról

66

  

A Bizottság 1316/2008/EK rendelete (2008. december 19.) az 539/2007/EK rendelettel megnyitott, a tojás- és tojásfehérje-ágazat egyes termékeire vonatkozó vámkontingensek keretében 2008 decemberének első hét napján benyújtott kérelmekre vonatkozó behozatali engedélyek kibocsátásáról

68

  

A Bizottság 1317/2008/EK rendelete (2008. december 19.) az 1385/2007/EK rendelettel megnyitott, baromfihúsra vonatkozó vámkontingens keretében 2008. december első hét napján benyújtott kérelmekre vonatkozó behozatali engedélyek kibocsátásáról

70

  

A Bizottság 1318/2008/EK rendelete (2008. december 19.) az 536/2007/EK rendelettel megnyitott, baromfihúsra vonatkozó és az Egyesült Államok részére kiutalt vámkontingens keretében 2008 decemberének első hét napján benyújtott kérelmekre vonatkozó behozatali engedélyek kibocsátásáról

72

  

A Bizottság 1319/2008/EK rendelete (2008. december 19.) az 1384/2007/EK rendelettel megnyitott, Izraelből származó baromfihúsra vonatkozó vámkontingens keretében 2008. december első hét napján benyújtott kérelmekre vonatkozó behozatali engedélyek kibocsátásáról

73

  

A Bizottság 1320/2008/EK rendelete (2008. december 19.) az 1383/2007/EK rendelettel megnyitott, Törökországból származó baromfihúsra vonatkozó vámkontingens keretében 2008. december első hét napján benyújtott kérelmekre vonatkozó behozatali engedélyek kibocsátásáról

75

  

A Bizottság 1321/2008/EK rendelete (2008. december 19.) a 616/2007/EK rendelet által a baromfihús tekintetében megnyitott vámkontingensek keretében 2008. decemberének havának első hét napján benyújtott kérelmekre vonatkozó behozatali engedélyek kibocsátásáról

76

  

IRÁNYELVEK

 

*

A Bizottság 2008/125/EK irányelve (2008. december 19.) a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek az alumínium-foszfid, a kalcium-foszfid, a magnézium-foszfid, a cimoxanil, a dodemorf, a 2,5-diklór-benzoesav-metilészter, a metamitron, a szulkotrion, a tebukonazol és a triadimenol hatóanyagként való felvétele céljából történő módosításáról (1)

78

 

*

A Bizottság 2008/127/EK irányelve (2008. december 18.) a 91/414/EGK tanácsi irányelv egyes hatóanyagok felvétele céljából történő módosításáról (1)

89

 
  

II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

HATÁROZATOK

  

Bizottság

  

2008/965/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2008. december 5.) az állategészségüggyel és élő állatokkal kapcsolatos területen működő egyes közösségi referencialaboratóriumok működéséhez nyújtott 2009. évi közösségi pénzügyi támogatásról (az értesítés a C(2008) 7667. számú dokumentummal történt)

112

  

2008/966/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2008. december 12.) a 92/43/EGK tanácsi irányelv értelmében a sztyeppi biogeográfiai régió közösségi jelentőségű természeti területeit tartalmazó alapjegyzék elfogadásáról (az értesítés a C(2008) 8066. számú dokumentummal történt)

117

  

2008/967/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2008. december 12.) a szén-monoxidnak a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe történő felvétele megtagadásáról és az e hatóanyagot tartalmazó növényvédő szerek engedélyének visszavonásáról (az értesítés a C(2008) 8077. számú dokumentummal történt) (1)

121

  

2008/968/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2008. december 12.) az arachidonsavban gazdag Mortierella alpina olajnak a 258/97/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti új élelmiszer-összetevőként való forgalomba hozatalának engedélyezéséről (az értesítés a C(2008) 8080. számú dokumentummal történt)

123

  

2008/969/EK, Euratom

 
 

*

A Bizottság határozata (2008. december 16.) a Bizottság engedélyezésre jogosult tisztviselői és a végrehajtó ügynökségek által használandó korai előrejelző rendszerről

125

 
  

III Az EU-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok

 
  

AZ EU-SZERZŐDÉS V. CÍME ALAPJÁN ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

  

2008/970/KKBP

 
 

*

A Politikai és Biztonsági Bizottság EUPOL COPPS/1/2008 határozata (2008. december 16.) az Európai Unió palesztin területeken folytatott rendőri missziója misszióvezetőjének kinevezéséről

139

 
 

(1)

EGT-vonatkozású szöveg

 



HU



Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.



Managed by the Publications Office