Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 339
51. évfolyam
2008. december 18.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

 
  

RENDELETEK

  

A Bizottság 1273/2008/EK rendelete (2008. december 17.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 1274/2008/EK rendelete (2008. december 17.) az 1606/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban egyes nemzetközi számviteli standardok elfogadásáról szóló 1126/2008/EK rendeletnek az IAS 1 Nemzetközi Számviteli Standard tekintetében történő módosításáról (1)

3

 

*

A Bizottság 1275/2008/EK rendelete (2008. december 17.) a 2005/32/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az elektromos és elektronikus háztartási és irodai berendezések készenléti és kikapcsolt üzemmódban fellépő elektromosáram-fogyasztására vonatkozó környezetbarát tervezési követelmények tekintetében történő végrehajtásáról (1)

45

 

*

A Bizottság 1276/2008/EK rendelete (2008. december 17.) a visszatérítésben vagy egyéb támogatásban részesülő mezőgazdasági termékek kivitelének fizikai vizsgálatokkal történő ellenőrzéséről

53

 

*

A Bizottság 1277/2008/EK rendelete (2008. december 17.) az 1580/2007/EK rendeletnek a körtére, a citromra, az almára és a cukkinire kivetett kiegészítő vám küszöbszintjei tekintetében történő módosításáról

76

 

*

A Bizottság 1278/2008/EK rendelete (2008. december 17.) a magántárolási támogatás formájában az írországi sertéshúspiac vonatkozásában megvalósítandó rendkívüli támogatási intézkedések elfogadásáról

78

  

A Bizottság 1279/2008/EK rendelete (2008. december 17.) az 1399/2007/EK rendelettel a Svájcból származó kolbász és bizonyos hústermékek tekintetében megnyitott behozatali vámkontingens keretében a 2008 december első hét napján benyújtott kérelmekre vonatkozó behozatali engedélyek kiadásáról

82

  

A Bizottság 1280/2008/EK rendelete (2008. december 17.) az 1382/2007/EK rendelet által a sertéshús tekintetében megnyitott vámkontingens keretében 2008, december első hét napján benyújtott kérelmekre vonatkozó behozatali engedélyek kibocsátásáról

83

  

A Bizottság 1281/2008/EK rendelete (2008. december 17.) a 812/2007/EK rendelettel a sertéshús tekintetében megnyitott vámkontingens keretében a 2008 decemberének első hét napján benyújtott kérelmekre vonatkozó behozatali engedélyek kiadásáról

84

  

A Bizottság 1282/2008/EK rendelete (2008. december 17.) a 979/2007/EK rendelettel a sertéshús tekintetében megnyitott vámkontingens keretében a 2008 december első hét napján benyújtott kérelmekre vonatkozó behozatali engedélyek kiadásáról

85

  

A Bizottság 1283/2008/EK rendelete (2008. december 17.) a 806/2007/EK rendelettel a sertéshús tekintetében megnyitott vámkontingens keretében a 2008 decemberének első hét napján benyújtott kérelmekre vonatkozó behozatali engedélyek kiadásáról

86

  

A Bizottság 1284/2008/EK rendelete (2008. december 17.) a bizonyos vámkontingensek és preferenciális megállapodások alapján történő cukortermék-behozatalra vonatkozó, 2008. december 8. és 12. között kérelmezett engedélyek kibocsátásánál alkalmazandó odaítélési együttható megállapításáról

88

 
  

IV Egyéb jogi aktusok

 
  

EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉG

  

EGT-Vegyesbizottság

 

*

Az EGT Vegyes Bizottság 110/2008 határozata (2008. november 5.) az EGT-megállapodásnak a 82. cikk végrehajtására vonatkozó pénzügyi szabályokról szóló 32. jegyzőkönyvének módosításáról

93

 

*

Az EGT Vegyes Bizottság 111/2008 határozata (2008. november 7.) az EGT-megállapodás I. mellékletének (Állat- és növény-egészségügyi kérdések) módosításáról

98

 

*

Az EGT Vegyes Bizottság 112/2008 határozata (2008. november 7.) az EGT-megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) és XX. mellékletének (Környezet) módosításáról

100

 

*

Az EGT Vegyes Bizottság 113/2008 határozata (2008. november 7.) az EGT-megállapodás VI. mellékletének (Szociális biztonság) módosításáról

102

 

*

Az EGT Vegyes Bizottság 114/2008 határozata (2008. november 7.) az EGT-megállapodás IX. mellékletének (Pénzügyi szolgáltatások) és XIX. mellékletének (Fogyasztóvédelem) módosításáról

103

 

*

Az EGT Vegyes Bizottság 115/2008 határozata (2008. november 7.) az EGT-megállapodás XI. mellékletének (Távközlési szolgáltatások) módosításáról

105

 

*

Az EGT Vegyes Bizottság 116/2008 határozata (2008. november 7.) az EGT-megállapodás XIII. mellékletének (Közlekedés) módosításáról

106

 

*

Az EGT Vegyes Bizottság 117/2008 határozata (2008. november 7.) az EGT-megállapodás XIII. mellékletének (Közlekedés) módosításáról

108

 

*

Az EGT Vegyes Bizottság 118/2008 határozata (2008. november 7.) az EGT-megállapodás XIII. mellékletének (Közlekedés) módosításáról

109

 

*

Az EGT Vegyes Bizottság 119/2008 határozata (2008. november 7.) az EGT-megállapodás XIII. mellékletének (Közlekedés) módosításáról

110

 

*

Az EGT Vegyes Bizottság 120/2008 határozata (2008. november 7.) az EGT-megállapodás XV. mellékletének (Állami támogatás) módosításáról

111

 

*

Az EGT Vegyes Bizottság 121/2008 határozata (2008. november 7.) az EGT-megállapodás XX. mellékletének (Környezet) módosításáról

113

 

*

Az EGT Vegyes Bizottság 122/2008 határozata (2008. november 7.) az EGT-megállapodás XX. mellékletének (Környezet) módosításáról

114

 

*

Az EGT Vegyes Bizottság 123/2008 határozata (2008. november 7.) az EGT-megállapodás XXI. mellékletének (Statisztika) módosításáról

115

 

*

Az EGT Vegyes Bizottság 124/2008 határozata (2008. november 7.) az EGT-megállapodás XXI. mellékletének (Statisztika) módosításáról

117

 

*

Az EGT Vegyes Bizottság 125/2008 határozata (2008. november 7.) az EGT-megállapodás XXI. mellékletének (Statisztika) módosításáról

118

 

*

Az EGT Vegyes Bizottság 126/2008 határozata (2008. november 7.) az EGT-megállapodás XXI. mellékletének (Statisztika) módosításáról

119

 
 

(1)

EGT-vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office